Last modified Name Description
File Інструкція користувача по роботі в системі дистанційного навчання Moodle (оновлення 24.06.20)
URL Moodle в Microsoft Teams (код: pbekivi)
URL Керівництво користувача по використанню Microsoft Teams
File Інструкція для студента "Тестування"
URL ДК "Методика створення дистанційного курсу в Moodle для викладачів КНТЕУ"
URL Технологія розробки дистанційного курсу в Moodle 3.5

Мета курсу: засвоїти теоретичні основи проектування дистанційного курсу, спроектувати дистанційний курс, визначити компетентності, мету кожного заняття та вибрати дяльність для досягнення визначеної мети, отримати практичні навички створення базових елементів дистанційного курсу, зв'язувати діяльність студента у курсі з визначеною компетентністю.

Курс орієнтонаний на викладачів вищих навчальних закладів, які планують проводити дистанційне та змішане навчання.

Курс передбачає постійну щотижневу роботу

Для успішної роботи у курсі необхідно підготувати робочу програму курсу, інформаційні та графічні матеріали, тести.

Учасники, які виконають всі вимоги курсу, отримують електронний сертифікат

Для створення дистанційного курсу використовувалися матеріали і напрацювання Кухаренко Володимира Миколайовича, зав. Проблемної лабораторії дістанційного навчання національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", зав. лабораторії інноваційнніх технологій в освіті Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, к.т.н., професор.

URL Корпоративна пошта КНТЕУ @knute.edu.ua
File Посібник користувача Office 365
File Хмарні сервіси Office 365
URL Отримання довідки по Outlook в Інтернеті
URL Редактор математичних Latex- формул
URL Відділ супроводу дистанційного навчання
Page Контакти