Остання зміна Назва Опис
Файл Інструкція користувача по роботі в системі дистанційного навчання Moodle (оновлення 24.06.20)
URL (веб-посилання) Moodle в Microsoft Teams (код: pbekivi)
URL (веб-посилання) Керівництво користувача по використанню Microsoft Teams
Файл Інструкція для студента "Тестування"
URL (веб-посилання) ДК "Методика створення дистанційного курсу в Moodle для викладачів КНТЕУ"
URL (веб-посилання) Технологія розробки дистанційного курсу в Moodle 3.5

Мета курсу: засвоїти теоретичні основи проектування дистанційного курсу, спроектувати дистанційний курс, визначити компетентності, мету кожного заняття та вибрати дяльність для досягнення визначеної мети, отримати практичні навички створення базових елементів дистанційного курсу, зв'язувати діяльність студента у курсі з визначеною компетентністю.

Курс орієнтонаний на викладачів вищих навчальних закладів, які планують проводити дистанційне та змішане навчання.

Курс передбачає постійну щотижневу роботу

Для успішної роботи у курсі необхідно підготувати робочу програму курсу, інформаційні та графічні матеріали, тести.

Учасники, які виконають всі вимоги курсу, отримують електронний сертифікат

Для створення дистанційного курсу використовувалися матеріали і напрацювання Кухаренко Володимира Миколайовича, зав. Проблемної лабораторії дістанційного навчання національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", зав. лабораторії інноваційнніх технологій в освіті Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, к.т.н., професор.

URL (веб-посилання) Корпоративна пошта КНТЕУ @knute.edu.ua
Файл Посібник користувача Office 365
Файл Хмарні сервіси Office 365
URL (веб-посилання) Отримання довідки по Outlook в Інтернеті
URL (веб-посилання) Редактор математичних Latex- формул
URL (веб-посилання) Відділ супроводу дистанційного навчання
Сторінка Контакти