Оголошення сайту

КОРПОРАТИВНА ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Moodle

 
Фото Нач. відділу супроводу дистанційного навчання ІОЦ ГЦІТ Роганов Володимир Петрович
КОРПОРАТИВНА ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Moodle
 

КОРПОРАТИВНА ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  Moodle

Доброго здоров’я, шановні викладачі!

Відділ супроводу дистанційного навчання КНТЕУ продовжує розбудову концепції змішаної, очно-дистанційної форми навчання в КНТЕУ, в якій дистанційний курс є повним електронним навчально-методичним комплексом  відповідної дисципліни; дисципліна та  дистанційний курс – єдине  ціле.

!!! Контакти для взаємодії.

  • З технічних питань (реєстрація студентів і викладачівв системіMoodle, відновлення доступу), встановлення Програм, Робочих програм та тестів, інших навчально-методичних матеріалів, а також консультацій, надішліть листа, зі своєю копоративной пошти исти з інших адрес не розглядатимуться), за адресою v.suprovoddn@knute.edu.ua.
  • При виникненні проблем із входом до корпоративної пошти (Office 365, Teams) надішліть листа із запитом на e-mail: m.chain@knute.edu.ua із прикріпленим фото перепустки КНТЕУ для ідентифікації.
  • З будь-яких питань щодо функціонування та впровадження в навчальний процес корпоративної платформи дистанційного навчання КНТЕУ Moodle надішліть листа, зі своєю копоративной пошти исти з інших адрес не розглядатимуться), за адресою t.stratanovych@knute.edu.ua.
  • Координатор  комунікації - Тетяна  Едуардівна Стратанович.

Корпоративна система дистанційного навчання КНТЕУ Moodle 3.5.1 поступово стає потужною інтелектуальною освітньою платформою, яка може використовуватись як зручна підтримка очного навчання, так і в разі необхідності приймає на себе функціонування освітнього процесу. Для студента дистанційний курс має стати основним середовищем  для  самостійної роботи з підготовки до занять та іспитів. Вивчаючи дистанційний курс дисципліни, студент усвідомлює повну структуру та обсяг навчальних матеріалів дисципліни, може ефективно розподілити час для навчання.

Комплексне очно-дистанційне навчання на базі СДН КНТЕУ Moodle як студентів, так і викладачів є дійсно максимально ефективним та працездатним.

В минулому навчальному році викладачі підвищували свою кваліфікацію в роботі з Moodle, наповнювали свої дистанційні курси ресурсами та діяльностями, опановували хмарні технології, різні платформи та сервіси для віддаленого навчання та спілкування, посилання на які публікували в курсі.  На основі єдиної бази тестів КНТЕУ проводилося тестування студентів: самопідготовка та  залікове або екзаменаційне тестування для дисциплін, а також кваліфікаційні екзамени. Без сумніву, викладачі впевнились в зручності використання матеріалів дистанційного курсу в очному навчанні.

В новому навчальному році необхідно вдосконалювати дистанційні курси, як основне середовище для вивчення дисциплін, зручне та інформаційне для викладачів і студентів.    Викладач має підтримувати свій дистанційний курс в актуальному стані.  Структура курсу має відповідати навчальній Програмі, Робочій програмі, силабусу.

 Необхідно і надалі вивчати широкі можливості Moodle та застосовувати у навчальному процесі. Найбільш прийнятними для використання наразі є:

діяльність Завдання для обміну файлами виконаних завдань між викладачем та студентом;

діяльність Семінар для колективного вирішення завдань;

розширити можливості тестової системи Moodle допоможе використання різних типів питань та  зображень в тестах.

Все більш актуальним в умовах карантину стає розробка коротких відео-інструкцій з поясненнями рішення практичних завдань, особливо з комп’ютерних дисциплін, та публікація їх в курсі. Це допоможе студентам самостійно розв’язувати завдання як вдома, так і на очних заняттях, уникнувши скупчення студентів під час пояснень на комп’ютері викладача або на екрані. До речі, завдяки публікації в курсі всіх необхідних методичних матеріалів та індивідуальних завдань студенти не ставатимуть в чергу зі флешами біля викладацького комп’ютера та дотримуватимуться соціальної дистанції.

І надалі необхідне вивчення  сучасних інформаційних технологій  та розробка нових методів та засобів викладання на їх основі.

Бажаємо успішного навчального року!