All - in – one

All - in – one – виконання виробу або програми за принципом "все - в-

одному".

» Термінологічний словник