Anchor

Anchor – одне або кілька слів, що утворюють гіпертекстове посилання.


» Термінологічний словник