AND або Any day now

AND або Any day now – (у листах) в будь-який час.


» Термінологічний словник