Article

Article – повідомлення в Usenet або окрема публікація, що міститься в довільному інформаційному ресурсі Internet.


» Термінологічний словник