Baud rate

Baud rate – швидкість обміну даними між комп’ютером і модемом.


» Термінологічний словник