Chat

Chat -  розмова.  Цей  термін  використовують  для  опису  інтерактивних конференцій. Наприклад, "кімнати для розмов" ІRС, "WebChat", prodigy і Аоl.


» Термінологічний словник