Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  56  (Далі)
  Все

D

Degree

Degree – ступінь. Кваліфікація, що присвоюється освітньою установою випускникові після успішного засвоєння встановленої освітньої програми. У накопичувальній системі кредитів програма вважається завершеною, якщо випускник одержав необхідне число зарахованих кредитів, досягнув обумовленого переліку підсумків навчання.Delicious

Delicious – служба закладок.Detailed

Detailed - детальна форма подання інформації, найчастіше на панелях налаштування програм та у запитах до пошукової системи.DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамічної конфігурації   вузла) –   мережевий   протокол,   який   дозволяє   комп’ютерам автоматично отрмувати IP-адресу та інші параметри, які необхідні для роботи в мережі TCP/IP.Dial

Dial  -  up  user  -  користувач  комутованого  [телефонного,  модемного] з’єднання, що працює по телефонній лінії.


Dial – up

Dial – up - сеансне телефонне підключення.Digg.com

Digg.com – ресурс новин.Diploma supplement

Diploma  supplement –  додаток  до  диплома.  Додаток  до  диплома  – доповнення до офіційного документа, що визначає присвоєний ступінь/кваліфікацію. Додаток до диплома призначений для опису суті, рівня, змісту і статусу навчання, пройденого і успішно завершеного особою ступеня/кваліфікації. Додаток базується на моделі, розробленій Європейською Комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС. Він сприяє міжнародній прозорості і академічному/професійному визнанню кваліфікацій.Distinctive Ring

Distinctive  Ring  -  функція  умовного  дзвінка,  призначена  для використання з цифровими АТС. Їх абонентам пропонується як додаткова послуга підключення до однієї телефонної лінії кількох (до чотирьох) різних телефонних номерів.Distribution

Distribution - спосіб обмеження області поширення повідомлень у мережі Usenet. Використовується для оголошень про купівлю-продаж або обговорень регіональної політики.DM

DM  –  особисте,  приватне  повідомлення,  яке  не  бачить  ніхто,  крім прямого одержувача.DNS

DNS - доменна система імен.Doctorate and doctoral degree

Doctorate  and  doctoral  degree –  докторантура  і  докторський  ступінь. Кваліфікація,  що  присвоюється  по  завершенню  третього  циклу  навчання  і визнається на міжнародному рівні як кваліфікація наукової, академічної роботи або іншої професійної діяльності високого рівня. Вона передбачає істотний об’єм оригінальних наукових досліджень, що зазвичай представляються у вигляді дисертації.


Document

Document - у термінології WWW - будь-який файл, який прочитується і видається на екран програмою перегляду Web або її допоміжним додатком.Down

Down - назва для ситуації, коли ділянка загального доступу несправна, і користувач не можете отримати до неї доступ.Download

Download - копіювання файлу з хост-системи на свій комп’ютер


Download 2

Download – завантаження. Це передавання програм або даних з головного комп’ютера на підключений до нього пристрій, звичайно із сервера локальної або глобальної мереж на ПЕОМ.Driver

Driver - програма (іноді реалізована на апаратному рівні), для зв’язку комп’ютера з периферійними і внутрішніми пристроями - принтерами, мережевими платами, маніпуляторами і т. ін.E

E – mail

E – mail – метод пересилання приватних послань за допомогою Мережі. У англійській мові використовується і як іменник, і як дієслово.E-learning

E-learning – надання доступу до комп’ютерних навчальних програм (coursware)   через   мережу   Інтернет   або   корпоративні   Інтранет   мережі. Синонімом E-learning є термін WBT (Web-based Training) – навчання через веб.e-learning (eLearning)

e-learning (eLearning) – все, що допомагає вчитися в мережі: онлайн- курси, цифрові ресурси, веб-сервіси, мобільні додатки. Цифрова освіта, електронна освіта, digital-освіта – це все про elearning. Близький за змістом термін – EdTech (Education Technology). Ще його можуть називати мережевим навчанням або онлайн-навчанням. В основі цієї нової педагогічної парадигми лежить відкритість освітніх ресурсів, децентралізація навчальної діяльності та використання в цих цілях інформаційних технологій. Мережеве навчання передбачає створення масового загального цифрового середовища для освіти і самоосвіти.E-learning Electronic Learning)

E-learning (Electronic Learning) – електронне навчання (або Інтернет навчання).E-mail

E-mail  (mail  -  пошта) –  електронна  пошта,  яка  сьогодні  має  широке розповсюдження і вже готова повністю  замінити  собою звичайну, паперову пошту.eBay Inc

eBay Inc. – американська інтернет-компанія, що керує однойменним сайтом eBay.com, онлайн майданчик для проведення аукціонів і торгівельний веб-сайт, на якому приватні та юридичні особи здійснюють продаж та купівлю різноманітних товарів та послуг.Echofon

Echofon – проста і зручна додаткова програма до Твіттеру. Дозволяє відстежувати: recent, mentions і messages. Випущені версії Echofon for Mac і Echofon for iPhone (Free і PRO).ECTS

ECTS    (European    Credit    Transfer    and    Accumulating    System) – європейська перевідна і накопичувальна система кредитів. Європейська перевідна і накопичувальна система кредитівECTS2

ECTS– система, створена для зручності   осіб,   що   навчаються,   яка   базується   на   оцінці   трудомісткості навчальної роботи особи, необхідної для досягнення мети навчання за даною програмою. Ці цілі повинні бути описані в термінах встановлених підсумків навчання і компетенцій. ECTS базується на принципі відповідності 60 кредитів трудомісткості одному академічному року навчальної роботи особи денної форми навчання. Трудомісткість навчальної роботи особи протягом одного академічного року в Європі вимірюється в межах 1500-1800 навчальних годин, що відповідає (25-30)- годинному змісту одного кредиту. Система ECTS призначена для підвищення прозорості систем освіти і сприяє мобільності студентів в Європі за допомоги накопичення і переведення кредитів. Переведення кредитів гарантується Угодою, підписаною університетом, звідки переходить студент, університетом, куди він переводиться і самим студентом.


Encapsulated Post Script (EPS)

Encapsulated  Post Script (EPS) -  формат  векторних  графічних  файлів, підтримується програмами для різних операційних систем і рекомендується для друку й створення ілюстрацій в настільних видавничих системах.


ENIC

ENIC (European Network of Information Centres) - Європейська мережа інформаційних центрів. Рада Європи та ЮНЕСКО створили мережу ENIC для реалізації Лісабонської конвенції про визнання та, в цілому, для розробки політики та практики з визнання кваліфікацій. Функції секретаріату мережі спільно виконують Рада Європи та ЮНЕСКО/СЕПЕС.ENQA

ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education)

- Європейська асоціація з забезпечення якості у вищій освіті. ENQA забезпечує співпрацю  в  сфері  якості  вищої  освіти  для  розробки  та  обміну передовим досвідом.EQAR

EQAR  (European  Quality  Assurance  Register  for  Higher  Education) - європейський         Регістр         забезпечення         якості         вищої         освіти. Заснований ENQA, ESU, EUA и EURASHE.     Створений     для     підвищення прозорості забезпечення якості вищої освіти в Європі, керує реєстром агенцій з забезпечення якостіESU

ESU (The European Students’ Union) - Європейський Союз студентів. Обєднує   національні   союзи   студентів.   Представляє   і   просуває   освітні, соціальні, економічні та культурні інтереси студентів на європейському рівні.EUA

EUA (European University Association) – Європейська асоціація університетів. Основні пріоритети асоціації полягають у формуванні Європейського простору вищої освіти; інтернаціоналізації вищої освіти та досліджень; підвищення якості європейських університетів.Eudora

Eudora - (названа своїм першим автором на честь імені американської письменниці, що написала розповідь "Я живу в пошті") - одна з двох найпопулярніших за кордоном (разом з Pegasus Mail) програм-листонош. Її ім’я стало майже прозивним для позначення спеціалізованої розвиненої поштової програми.Eunet

Eunet - провайдер і підтримувана ним європейська частина Internet.EURASHE

EURASHE  (European  association  of  Higher  Education  Institutions)  - Європейська асоціація вищих навчальних закладів. Її метою є відстоювання інтересів професійної вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти.


Ex.ua

Ex.ua – найбільший український файлообмінник, заснований влітку 2009 року. Усі сервери розташовані на території України. Сервіс дозволяє завантажувати файли до 50 ГБ.Examination (exam)

Examination  (exam) –  екзамен.  Письмове  або  усне  випробування,  що проводиться  на  встановлених  етапах  (наприклад,  в  кінці  або  в  середині семестру, або іншого встановленого періоду навчання, або в кінці освітньої програми, розділу курсу або модуля).


F

F2F або Fасе - to - Face

F2F або Fасе - to - Face - до настання ери відеоконференцій означало особисті зустрічі людей, які до цього активно переписувалися в Інтернет.FAQ (Frequently Asked Question

FAQ  (Frequently  Asked  Question) -  Питанняяк  ізадають  найчастіше. Інколи розшифровують як Frequently Answered Question - питання, на яке часто доводиться відповідати.Fast Retrain

Fast Retrain - швидка зміна модемами швидкості звязку при сталому коннекті. Є необов’язковою до виконання частиною стандарту V.32bis. Тому її виконання при зв’язку залежить від того, чи реалізована ця функція в парному модемі.Favorites

Favorites - закладки.fb2 (FictionBook)

fb2 (FictionBook) - формат представлення електронних версій книг у вигляді XML-документів, де кожен елемент книги описується своїми тегами.Feedbak режим

Feedbak режим – режим зворотного зв’язку (переважно в реальному часі) між викладачем і студентом.


FIDO

FIDO - всесвітня некомерційна любительська комп’ютерна мережа. Основне її призначення - сприяти неформальному спілкуванню.File

File - Файл. Те ж саме, що набір даних.File Server

File  Server -  файловий  сервер.  Комп’ютер  і  сукупність  програмних засобів та даних на ньому, які забезпечують доступ до файлів для віддалених користувачів (клієнтів).Film at 11

Film at 11 - реакція на занадто довгий аргумент.Finger

Finger - програма мережі Internet, яка дозволяє користувачеві отримати про інших користувачів трохи інформації, яку вони заздалегідь занесли у свої plan файли.


Firewall

Firewall - жаргонний термін, що став популярним у мережевих адміністраторів, завдяки книзі "Брандмауери і безпека в Internet". У автомобільній промисловості брандмауером називають пристрій, що запобігає поширенню  полум’я  в  пасажирський  салон  на  випадок  пожежі  у  відсіку двигуна. Відповідно брандмауери в мережах служать для запобігання несанкціонованому доступу ззовні.First cycle degree

First cycle degree – ступінь першого циклу. Кваліфікація вищої освіти, що присвоюється по успішному завершенню навчання на першому циклі.Flame

Flame - електронні листи, що містять "вигуки", проповіді, "наїзди", спрямовані на когось в Мережі, але (частіше) означає також надзвичайно емоційні дискусії в телеконференціях.Flamer

Flamer - скандаліст в телеконференціях.Flash

Flash – це технологія веб-мультиплікації. Вона застосовується для створення анімаційних заставок, веб-ігор, інтерактивних елементів сайту і т. ін.Flickr

Flickr –    фотосервіс    порталу    Yahoo!.    Веб-сайт    для    розміщення фотографій, їх обговорення та архівування. Онлайн-фотоальбом.Flicktotwitt

Flicktotwitt – програма-додаток до Твіттеру, що повідомляє в Твіттер про зміни в Flickr’і.Folk.in.ua

Folk.in.ua – україномовний портал для активного спілкування, ведення блогів, фотогалерей, спілкувань на форумі та коментарів.Follow

Follow – кнопка під аватарки користувачів Твіттера, яку може натиснути інший користувач, щоб піти за першим і читати його стрічку новин.Followers, follower

Followers, follower – люди, які підписалися на новини користувача. Користувач Твіттера, підписаний на чиюсь стрічку новин, автоматично отримує всі повідомлення з неї.Following

Following – підписка на стрічку новин обраного користувача в Твіттері. Займатися фолловінгом означає – ставати послідовником. Сторінки в Твіттері, на новини до яких підписався користувач. Це роблять, по-перше, для того, щоб стежити за новинами про цікаву людину. Часто, активним фолловінгом займаються для розвитку аккаунта.


Followup

Followup - "продовжуючи тему"- послання в мережі Usenet, яке є відповіддю на більш ранній лист.For-profit company

For-profit company - a company that is incorporated under the law for the profit of its owners.Forms

Forms – бланки, елементи WWW–сторінки, що заповнюються користувачем.Fortune cookie

Fortune cookie – беззмістовний, дотепний, мудрий коментар в Мережі.FotoLog.com

FotoLog.com – популярна міжнародна соціальна мережа.Frame

Frame   -   самостійний   фрагмент   HTML   -сторінки,   що   має   усі   її властивості.Framework for qualifications of the European higher education area

Framework for qualifications of the European higher education area – система кваліфікацій європейського академічного простору. Система, що забезпечує  прозорість  взаємин  і  відповідність  європейської  системи академічних кваліфікацій і кваліфікацій в національних системах вищої освіти. Є механізмом взаємодії між національними академічними системами.Freeware

Freeware - безкоштовне програмне забезпечення.Freeze

Freeze - програма-архіватор.FREQ

FREQ – термін, що в нашій країні вживається швидше серед членів FIDOnet, а не Internet. Розшифровується як File REQuest - запит файлу. У "фидошному" сенсі фрек - це порожнє сполучення зі встановленим спеціальним прапором Freq в заголовку і переліком запрошуваних файлів в полі subject.Friendbuzz

Friendbuzz – служба мікроблогів.FriendFeed

FriendFeed - зручний сервіс в стилі Твіттера для написання коротких думок і коротких коментарів. Оновлює стрічку повідомлень та коментарів в реальному часі.Friendorfollow

Friendorfollow – програма-додаток до Твіттеру для зручного перегляду фолловерсів різних акаунтів у Твіттері. Після введення свого логіна, можна отримати 3 категорії своїх фолловерсів. Following - ті, за ким користувач стежить, а вони за ним ні. Fans - ті, які стежать за користувачем, але він не стежить за ними. Friends - взаємний фолловінг.


Friends.ua

Friends.ua – українська Інтернет-спільнота, друзі, однокласники, веселі та цікаві люди, спілкування, щоденники, обмін фото, блоги, дискусії, групи за інтересами, ігри, гумор, афіша, форуми, постійне живе спілкування.Friendster.com

Friendster.com – популярна міжнародна соціальна мережа.


FTP

FTP - протокол передачі файлів – дає можливість абоненту обмінюватися двійковими і текстовими файлами з будь-яким комп’ютером мережі, що підтримує протокол FTP. Установивши зв’язок із віддаленим комп’ютером, користувач може скопіювати файл із віддаленого комп’ютера на свій або скопіювати файл із свого комп’ютера на віддалений.FTP (File Transfer Protocol)

FTP  (File  Transfer  Protocol) –  протокол  передачі  файлівВ  наш  час практично всі функції FTP доступні і через HTTP, але FTP все ще використовується як основний протокол для доступу до великих файлових архівів в мережі.Full name

Full name – ім’я автора мікроблога.FТР 2

FТР  (File  Transfer  Protokol) -  протокол,  який  використовується  для забезпечення передавання файлів між різноманітними системами.G

GaiaOnline.com

GaiaOnline.com – популярна міжнародна соціальна мережа.Gateway

Gateway   (шлюз) -   вузол,   який   з’єднує   мережі.   При   налаштуванні підключення до Інтернету необхідно правильно вказати адресу шлюза.GIF

GIF (Graphics Interchange Format) формат графічних даних Це один із стандартних  форматів для  файлів  зображень на  WWW.  Формат  файлів GIF досить популярний, бо використовує метод упаковки, який дозволяє зменшити розміри файлів, створювати рухомі зображення тощо.Gmail

Gmail – (від Google Mail, вимовляється «джі-мейл» або «гмейл») безкоштовна послуга електронної пошти від американської компанії Google. Надає доступ до поштових скриньок через веб-інтерфейс і протоколи POP3, SMTP, IMAP.


Google Analytics

Google Analytics – сервіс аналізу активності відвідувачів на сайтах.Google Chrome

 

Google Chrome – веб-оглядач.Google Docs

Google Docs  – розроблений Google безплатний мережевий офісний пакет, що   включає   текстовий,   табличний   редактор   і   службу   для   створення презентацій. Утворений у результаті злиття Writely і Google Spreadsheets.Google Earth

Google Earth – це безкоштовна, вільно-завантажувана програма компаніїї  Google що відображає віртуальний глобус.


Google Earth 2

Google Earth –  оглядач фотознімків поверхні  Землі, Місяця, Марсу, а також космічного простору.Google Inc.

Google Inc. – американська корпорація, заснована 7 вересня 1998 року як приватна компанія, що займається розробкою, розвитком і дизайном найпопулярнішого в Інтернет пошукового сервісу.Google Maps

Google Maps – сервіс векторних та растрових (фотознімків з літаків та супутників) географічних карт.Google Reader

Google Reader – сервіс візуалізації RSS-стрічок.Google Toolbar

Google Toolbar – панель інструментів Google.Google Оповіщення

Google Оповіщення – сервіс оповіщення про нові записи в пошуковій системі Google за ключовими словами, які задані користувачем.Google Сайти

Google Сайти – сервіс для створення повноцінних веб-сторінок, як для власників аккаунтів Google, так і незалежних користувачів.Gopher

Gopher - засіб розподіленого пошуку файлів у мережі і передачі їх.Grade/mark

Grade/mark – оцінка. Будь-яка чисельна або якісна міра, що базується на чітко  градуйованій  шкалі  і  використовується  для  опису  результатів  оцінки знань за кожним розділом курсу або за програмою навчання в цілому.Graphics Interchange Format (GIF)

Graphics   Interchange   Format   (GIF) -   формат   растрових   графічних файлів, підтримується додатками для різних операційних систем.Greasemonkey

Greasemonkey   –   програма-додаток   на   основі   браузера   Firefox   для очищення стіни ВКонтакте.


H

Hashtags

Hashtags – програма-додаток до Твіттеру, що дозволяє знаходити повідомлення за тегами.HI5.com

HI5.com – популярна міжнародна соціальна мережа.
Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  56  (Далі)
  Все