Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  ...  308  (Далі)
  Все

П

Підзвітні суми (подотчетные суммы)

гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження.

ПІДЗВІТНІСТЬ

ПІДЗВІТНІСТЬ
(англ. accountability [əˌkaʊntəˈbɪlɪti])
- механізми звітування щодо використання державних ресурсів та щодо наслідків неспроможності
задовільнити заявлені показники діяльності


ПІДЗВІТНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПІДЗВІТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
(англ. reporting entity [rɪˈpɔːtɪŋ ˈɛntɪti])
- установи, до обов’язків яких входить направляти повідомлення про підозрілі операції
відповідно до вимог Рекомендації 20. Крім того, цей термін також позначає ті установи,
професії і окремих осіб, від яких вимагається вживати заходів з належної перевірки клієнтів
і зберігати дані відповідно до вимог Рекомендацій 10 і 12 (незалежно від того, чи зобов’язані
вони також направляти повідомлення про підозрілі операції)
- підзвітні організації включають:
1) кредитні установи;
2) фінансові установи;
3) фізичні або юридичні особи, які займаються такою професійною діяльністю:
а) аудитори, ревізори та податкові консультанти;
б) нотаріуси та інші незалежні юристи, якщо вони беруть участь, діючи від імені та за
дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції або операції з нерухомістю, або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операції, що стосуються:
І)
придбання або продажу
нерухомості
чи господарських
одиниць;
ІІ)
управління
коштами,
цінними паперами
або іншими активами
клієнта;
ІІІ)
відкриття або управління розрахунковими рахунками, депозитними рахунками або рахунками
в цінних паперах;
IV)
залучення внесків, необхідних для створення, діяльності компаній або управління ними;
V)
створення, діяльності або управління трастом, компаніями, фондами або подібними
структурами;
в) постачальники трастових та корпоративних послуг, які не підпадають під дію підпункту
а) або б);
г) агенти з нерухомості;
ґ) інші особи, які здійснюють торгівлю товарами, якщо сума здійснених або отриманих
готівкових платежів становить 10 000 євро або більше, незалежно від того, чи відповідна
операція здійснюється у вигляді однієї або кількох пов’язаних операцій;
д) постачальники послуг у сфері азартних ігор


Підкаст1

Підкаст1     –   аудіо   файл   викладений   в   онлайн   для   завантаження користувачами через фіди. Зміст файлу може варіюватися від музики до новин, презентацій чи аудіо щоденників.


Підкасти і блогкастинг

Підкасти і блогкастинг – блог, основний контент якого надиктовується та викладається у вигляді MP3-файлів.Підкасти2

Підкасти2  – випуски ефіру, різнопланові передачі, авторські програми, шоу та постановки, розміщення аудіо та відео  матеріалів  у блозі  у вигляді випусків, які можна слухати чи завантажувати на MP3-плеєр.


Підкастинг

Підкастинг  –  спосіб  створення  і  передавання  звукової  або відеоінформації в Інтернет. Саме слово підкастинг походить від злиття слів iPod (портативний МР3-плеєр) і broadcasting – велике, широке мовлення.ПІДЛІМІТНІ ОПЕРАЦІЇ

ПІДЛІМІТНІ ОПЕРАЦІЇ
(англ. sublimit operations [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən])
- операції розрахунків платіжними картками за товари в торгівельно-сервісних підприємствах,
сума яких нижча за встановлений ліміт (floor limit), після якого необхідна обов’язкова он-лайн
авторизація


ПІДОЗРА

 ПІДОЗРА
(англ. suspicion [səsˈpɪʃən])
- припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити
про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів
пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов’язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння,
яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні
санкції


ПІДОЗРЮВАНИЙ

ПІДОЗРЮВАНИЙ
(англ. suspected [səsˈpɛktɪd])
- термін відноситься до випадків, коли існує інформація чи розвіддані, які оцінюються як такі, що
свідчать про те, що суб’єкт господарювання підтримує або бере участь у тероризмі.


Підпільна економіка (подпольная экономика)

економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистично не обліковується, приховується від держави.

Підпільна економіка (подпольная экономика)

економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистично не обліковується, приховується від держави.

ПІДПИСУВАЧ

ПІДПИСУВАЧ
(англ. signer [ˈsaɪnə])
- особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за
дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час
створення електронного документа


Підприємець (предприниматель)

особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

Підприємець (предприниматель)

особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

ПІДПРИЄМНИЦТВО

ПІДПРИЄМНИЦТВО
(англ. entrepreneurship [ɒntrəprəˈnɜːʃɪp])
- самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних
і соціальних результатів та одержання прибутку


Підприємництво (предпринимательство)

самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

Підприємництво (предпринимательство)

самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
(англ. business company’s [ˈbɪznɪs ˈkʌmpəniz])
- товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та
наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені
лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з
обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі
кооперативи


ПІДПРИЄМСТВА

ПІДПРИЄМСТВА
(англ. enterprises [ˈɛntəpraɪzɪz])
- юридичні особи незалежно від форми власності (у тому числі органи державної влади та установи й організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, у тому числі структурні підрозділи,
виділені в  процесі приватизації, виборчі фонди (політичних партій, виборчих блоків партій та
кандидатів у депутати), представництва юридичних осіб-нерезидентів, іноземних інвесторів,
фізичні особи–суб’єкти підприємницької діяльності


ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС
(англ. enterprises of public interest [ˈɛntəpraɪzɪz ɒv ˈpʌblɪk ˈɪntrɪst])
- підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових
біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики,
недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та
недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та
підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств


ПІДПРИЄМСТВО

ПІДПРИЄМСТВО
(англ. enterprise [ɛntəpraɪz])
- будь-яка юридична особа, а також громадянин-підприємець


Підприємство (предприятие)

самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

Підприємство (предприятие)

самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
(англ. enterprise with foreign investments [ɛntəpraɪz wɪð ˈfɒrɪn ɪnˈvɛstmənts])
- підприємство, створене відповідно до вимог цього Кодексу, в статутному капіталі якого
не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція. Підприємство набуває статусу
підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його
балансСторінка: (Назад)   1  ...  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  ...  308  (Далі)
  Все