Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  56  (Далі)
  Все

І

Іноземна валюта (иностранная валюта)

грошові знаки іноземних держав, що знаходяться на території інших країн. Операції з І.в. регулюються валютним законодавством країни.

Інспектор (инспектор)

посадова особа, що здійснює контроль за правильністю дій підвідомчих органів і осіб або за виконанням законів у певній спеціальній галузі.

Інспектор (инспектор)

посадова особа, що здійснює контроль за правильністю дій підвідомчих органів і осіб або за виконанням законів у певній спеціальній галузі.

Інспекція (инспекция)

1. Органи державного управління, що виконують функції нагляду, перевірки, контролю за належним виконанням офіційно встановлених правил і норм діяльності юридичних та фізичних осіб, персоналу організацій та установ. 2. Діяльність цих органів державного управління, самі акти перевірки.

Інспекція (инспекция)

1. Органи державного управління, що виконують функції нагляду, перевірки, контролю за належним виконанням офіційно встановлених правил і норм діяльності юридичних та фізичних осіб, персоналу організацій та установ. 2. Діяльність цих органів державного управління, самі акти перевірки.

Інспекція податкова (инспекция налоговая)

державний орган, який контролює дотримання законодавства про податки, правильність нарахування, повноту і своєчасність внесення у бюджет податків і платежів.

Інспекція податкова (инспекция налоговая)

державний орган, який контролює дотримання законодавства про податки, правильність нарахування, повноту і своєчасність внесення у бюджет податків і платежів.

Інсталяція

Інсталяція   –   це   процес   встановлення   програмного   забезпечення на комп’ютер   користувача.   Виконується   особливою   програмою   (пакетним менеджером), що присутній в операційній системі (наприклад, RPM і APT у Linux,   Windows   Installer   у   Microsoft   Windows),   або   ж   певним   засобом установки, який входить до складу самого програмного забезпечення. В операційній системі GNU дуже поширене використання системи GNU toolchain і  її  аналогів  для компіляції  програмного  забезпечення  безпосередньо  перед встановленням.Інстанція (инстанция)

ступінь в управлінській ієрархії, на якій перебуває повна установа, ланка управління відносно інших установ.

Інстанція (инстанция)

ступінь в управлінській ієрархії, на якій перебуває повна установа, ланка управління відносно інших установ.

Інститут «хрещених»

Інститут «хрещених» – своєрідний патронаж, піклування старших учнів про кожного новенького малюка, який ознайомлюється з життям шкільної громади. Був запроваджений П. Петерсеном у його педагогічній системі.Інституціоналізм (институционализм)

економічне вчення, що приділяє основну увагу ролі, яку відіграють інститути у сфері прийняття і спрямованості економічних рішень, їх ефективності та економічної діяльності взагалі.

Інституціоналізм (институционализм)

економічне вчення, що приділяє основну увагу ролі, яку відіграють інститути у сфері прийняття і спрямованості економічних рішень, їх ефективності та економічної діяльності взагалі.

Інструкція

Інструкція – нормативний документ, що регламентує склад операцій будь-якого виду робіт і послідовність їх виконання.Інструкція (инструкция)

1. Керівні вказівки, детальні настанови, зведення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності. 2. Вказівки, рекомендації щодо порядку і засобів виконання будь-якої роботи, користування технікою, приладами, машинами тощо.

Інструкція (инструкция)

1. Керівні вказівки, детальні настанови, зведення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності. 2. Вказівки, рекомендації щодо порядку і засобів виконання будь-якої роботи, користування технікою, приладами, машинами тощо.

Інструкція посадова (инструкция должностная)

інструкція, що визначає організаційно-правове становище працівника (посадової особи). В ній містяться його обов’язки, ступінь підпорядкованості і визначається забезпеченість умовами для його ефективної праці.

Інструкція посадова (инструкция должностная)

інструкція, що визначає організаційно-правове становище працівника (посадової особи). В ній містяться його обов’язки, ступінь підпорядкованості і визначається забезпеченість умовами для його ефективної праці.

Інструментальні засоби дистанційної освіти

Інструментальні засоби дистанційної освіти – програмне та інформаційне  забезпечення,  що  використовується  для  представлення навчальних  матеріалів  в  інформаційно-освітньому  середовищі  дистанційної освіти.


Інструментарій (инструментарий)

сукупність інструментів, що їх застосовують у певній галузі.

Інструментарій (инструментарий)

сукупність інструментів, що їх застосовують у певній галузі.

Інструментарій керування для веб

Інструментарій керування для веб – згідно з його призначенням, можна розділити на шість категорій програмних засобів, що виконують такі завдання: а) створення веб-вузла; б) контроль якості його роботи; в) аналіз трафіку; г) контроль   продуктивності;   д)   керування   пропускною   спроможністю;   е) керування документообігом і контроль версій. Крім того, існує цілий клас продуктів, призначених для виконання функцій повноцінної платформи для розробки й керування динамічним контентом, тобто динамічними, колективно поповнюваними даними і вузлами веб.Інструменти для веб-майстрів

Інструменти для веб-майстрів – найнеобхідніша статистика для власників сайтів.Інструменти регулювання ринку (инструменты регулирования рынка)

прийоми, що використовуються державою для забезпечення пропорційності у господарстві країни, створення системи соціальних компенсацій (податки, кредит, цінові межі, цільові дотації тощо).

Інструменти регулювання ринку (инструменты регулирования рынка)

прийоми, що використовуються державою для забезпечення пропорційності у господарстві країни, створення системи соціальних компенсацій (податки, кредит, цінові межі, цільові дотації тощо).

Інструментування права на вільний вибір

Інструментування права на вільний вибір – психологічний вплив педагога на дітей, суть якого полягає в тому, щоб, зберігаючи право на поведінковий вибір за ними, допомогти їм зрозуміти ситуацію, що склалася, і можливі наслідки вибору. І. п. на в. в. сприяє розвитку суб’єктності дитини, її вмінню усвідомлювати свою поведінку; формуванню вміння постійно орієнтуватися на «іншого» і відповідати за свої дії.Інтегральні економічні показники (интегральные экономические показатели)

узагальнені, зведені, синтетичні показники розвитку економіки.

Інтегральні економічні показники (интегральные экономические показатели)

узагальнені, зведені, синтетичні показники розвитку економіки.

Інтегральні показники конкурентоспроможності (интегральные показатели конкурентоспособности)

числова характеристика конкурентоспроможності товару, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами.

Інтегральні показники конкурентоспроможності (интегральные показатели конкурентоспособности)

числова характеристика конкурентоспроможності товару, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами.

Інтеграція

Інтеграція (лат. integratio – відновлення, поповнення, від integer – цілий) – процес і результат взаємодії елементів (із заданими властивостями), що супроводжується відновленням, встановленням, ускладненням і зміцненням істотних зв’язків між ними на основі достатньої підстави, в результаті чого формується інтегрований об’єкт (система) з якісно новими властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів.Інтеграція (интеграция)

1. Об’єднання в ціле будь-яких окремих частин. 2. Погоджений розвиток та взаємне доповнення підприємств, галузей економіки, регіонів і держав в інтересах більш ефективного використання ресурсів і більш повного задоволення потреб учасників цього процесу у відповідних товарах і послугах.

Інтеграція (интеграция)

1. Об’єднання в ціле будь-яких окремих частин. 2. Погоджений розвиток та взаємне доповнення підприємств, галузей економіки, регіонів і держав в інтересах більш ефективного використання ресурсів і більш повного задоволення потреб учасників цього процесу у відповідних товарах і послугах.

Інтеграція права і інформатики

Інтеграція права і інформатики –  об’єктивний  закономірний  процес інтенсивного зближення інтересів права і інформатики, викликаний нагальною необхідністю взаємного використання новітніх досягнень цих наук.Інтеграція права і інформатики 2

Інтеграція права і інформатики –  об’єктивний  закономірний  процес інтенсивного зближення інтересів права і інформатики, викликаний нагальною необхідністю взаємного використання новітніх досягнень цих наук.Інтегровані інновації

Інтегровані інновації – інновації, що передбачають об’єднання інтенсивних шляхів розвитку педагогічної системи за умови ретельного дослідження невикористаних резервів педагогічної системи, які виявляються на межі різнопланових, різнорівневих і різнохарактерних педагогічних підсистем та їх компонентів.Інтегрована система

Інтегрована система – програмний комплекс, який забезпечує декілька видів діяльності (написання рефератів, курсових проектів, оформлення звітів, виконання обчислень засобами електронних таблиць, створення таблиць, графіків та діаграм, пересилання робіт через комп’ютерну мережу)
Інтегрована система 2

Інтегрована система – програмний комплекс, який забезпечує декілька видів діяльності (написання рефератів, курсових проектів, оформлення звітів, виконання обчислень засобами електронних таблиць, створення таблиць, графіків та діаграм, пересилання робіт через комп’ютерну мережу)
Інтегрований банк даних нормативних документів

Інтегрований  банк  даних  нормативних  документів  –  інтегрований банк даних МЕГА-НАУ, який об’єднує базу судових рішень НАУ-Судові рішення та базу правової і аналітичної інформації НАУ-Експерт, містить великий обсяг інформації та систему зв’язків, яка інтегрує судові рішення й нормативні акти в єдиний аналітичний комплекс.Інтелект (интеллект)

розуміння, розсудок, розум, здатність до мислення, особливо до його вищих теоретичних рівнів.

Інтелект (интеллект)

розуміння, розсудок, розум, здатність до мислення, особливо до його вищих теоретичних рівнів.

Інтелект ринку (интеллект рынка)

одна із стадій управління нововведеннями фірми, яка полягає в отриманні та оцінці інформації, що належить до фактичних і перспективних можливостей, конкурентної поведінки, а також в інших удосконаленнях.

Інтелект ринку (интеллект рынка)

одна із стадій управління нововведеннями фірми, яка полягає в отриманні та оцінці інформації, що належить до фактичних і перспективних можливостей, конкурентної поведінки, а також в інших удосконаленнях.

Інтелектуальні інвестиції (интеллектуальные инвестиции)

вкладання коштів у підготовку фахівців, наукової розробки, патенти, ліцензії, ноу-хау, запозичення досвіду.

Інтелектуальні інвестиції (интеллектуальные инвестиции)

вкладання коштів у підготовку фахівців, наукової розробки, патенти, ліцензії, ноу-хау, запозичення досвіду.

Інтелектуальна мережа

Інтелектуальна мережа – комунікаційна мережа, яка здійснює не тільки передачу даних, а й види різноманітного складного інформаційного сервісу.Інтелектуальний інтерфейс

Інтелектуальний інтерфейс – організація активної, безпосередньої взаємодії   ресурсів   інформаційного   комплексу   та   його   користувача   за допомогою програм обробки текстових запитів.Інтелектуальний пошук

Інтелектуальний пошук – одержання інформації за смисловим змістом.Інтелектуальний продукт (интеллектуальный продукт)

результат духовної, розумової, інтелектуальної діяльності (винаходи, відкриття, патенти, наукові звіти і доповіді, проекти; літературні, музичні, художні твори тощо), що є інтелектуальною власністю.

Інтелектуальний продукт (интеллектуальный продукт)

результат духовної, розумової, інтелектуальної діяльності (винаходи, відкриття, патенти, наукові звіти і доповіді, проекти; літературні, музичні, художні твори тощо), що є інтелектуальною власністю.

Інтенсивні інновації

Інтенсивні (франц. intensif, від лат. intensio – напруження, посилення) інновації – інновації, які передбачають розвиток педагогічної системи за рахунок внутрішніх резервів.Інтенсивність (интенсивность)

напруженість роботи; виробництва, що характеризується ступенем віддачі кожного з фахівців, ресурсів, які використовуються у процесі виробництва.

Інтенсивність (интенсивность)

напруженість роботи; виробництва, що характеризується ступенем віддачі кожного з фахівців, ресурсів, які використовуються у процесі виробництва.

Інтенсифікація (интенсификация)

1. Посилення, збільшення напруженості, продуктивності, дієвості. 2. Підвищення інтенсивності виробництва за допомогою більш повного використання кожної одиниці ресурсного потенціалу.

Інтенсифікація (интенсификация)

1. Посилення, збільшення напруженості, продуктивності, дієвості. 2. Підвищення інтенсивності виробництва за допомогою більш повного використання кожної одиниці ресурсного потенціалу.

Інтенсифікація виробництва (интенсификация производства)

напрям у розвитку виробництва, за якого зростання його обсягу досягається переважно підвищенням рівня впровадження у практику досягнень науки, техніки, поліпшення організації праці, виробництва й управління, раціонального використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Кінцевим результатом є зниження собівартості, зростання фондовіддачі і продуктивності праці, підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Інтенсифікація виробництва (интенсификация производства)

напрям у розвитку виробництва, за якого зростання його обсягу досягається переважно підвищенням рівня впровадження у практику досягнень науки, техніки, поліпшення організації праці, виробництва й управління, раціонального використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Кінцевим результатом є зниження собівартості, зростання фондовіддачі і продуктивності праці, підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Інтерактивні навчальні матеріали

Інтерактивні навчальні матеріали – матеріали, які викладачі використовують для навчання, а студенти використовують для вивчення курсу (наприклад, друковані тексти, оцифровані тексти, програмне забезпечення, голос, зображення).Інтерактивні освітні ресурси

Інтерактивні освітні ресурси – будь-який цифровий матеріал, який використовується для підтримки навчання студентів, який може бути представлений в декількох видах.Інтерактивність1

Інтерактивність1    –  це  умовне  поняття,  що  розкриває  двосторонній характер взаємодії між елементами системи.


Інтерактивність2

Інтерактивність2 – взаємодія, обмін інформацією, ідеями, думками між студентами та викладачами, що звичайно відбувається з метою підтримки навчання.

Інтерактивна інформаційна система

Інтерактивна  інформаційна  система  –  приватний  варіант екстраактивної системи, в якій відбувається не тільки передача, але й обмін інформацією в режимі діалогу. Наприклад: електронна пошта і чати, телефонія, інтерактивне телебачення тощо.Інтерактивна програма навчання

Інтерактивна  програма  навчання  –  організоване  розміщення навчальних курсів, що надаються, перш за все, через Інтернет.Інтерактивна гра

Інтерактивна гра – це гра, що надає гравцеві негайний відгук. Будь-яка рухлива гра інтерактивна. Гра з комп’ютером в шахи – теж.Інтерактивне телебачення

Інтерактивне телебачення – телебачення зі зворотним зв’язком.


Інтерактивний

Інтерактивний – діалоговий, такий з яким користувач може взаємодіяти.


Інтерактивний режим

Інтерактивний   режим –   режим   безпосередньої   взаємодії   людини- користувача з персональним комп’ютером.


Інтерактивний мультимедіа курс

Інтерактивний  мультимедіа  курс  –  навчальний  матеріал,  поданий  у вигляді гіпертекстової структури з мультимедіа додатками, забезпечений системою навігації по курсу і управління різними його компонентами.


Інтерактивний маркетинг (интерактивный маркетинг)

форма прямого маркетингу, що здійснюється за допомогою інтерактивних комп’ютерних служб, які надають інформаційні послуги в оперативному режимі. Для цього використовуються системи, які забезпечують двосторонній електронний зв’язок між продавцем і покупцем.

Інтерактивний маркетинг (интерактивный маркетинг)

форма прямого маркетингу, що здійснюється за допомогою інтерактивних комп’ютерних служб, які надають інформаційні послуги в оперативному режимі. Для цього використовуються системи, які забезпечують двосторонній електронний зв’язок між продавцем і покупцем.

Інтервенційні операції (интервенционные операции)

одна із форм втручання центральних банків і скарбниць країн в кредитно-фінансову та валютну сфери шляхом регулювання попиту і пропозицій на кредит, цінні папери, національну та іноземну валюту. Їх механізм полягає в тому, що центральний банк продає на ринку цінні папери, зменшуючи таким чином ліквідні ресурси кредитно-фінансових установ для стримання інфляції і кредитної експансії.

Інтервенційні операції (интервенционные операции)

одна із форм втручання центральних банків і скарбниць країн в кредитно-фінансову та валютну сфери шляхом регулювання попиту і пропозицій на кредит, цінні папери, національну та іноземну валюту. Їх механізм полягає в тому, що центральний банк продає на ринку цінні папери, зменшуючи таким чином ліквідні ресурси кредитно-фінансових установ для стримання інфляції і кредитної експансії.

Інтервенція біржова (интервенция биржевая)

втручання держави, банків чи підприємств в операції на фондовій біржі з метою штучного впливу на курси цінних паперів. Є однією з форм біржової спекуляції.

Інтервенція біржова (интервенция биржевая)

втручання держави, банків чи підприємств в операції на фондовій біржі з метою штучного впливу на курси цінних паперів. Є однією з форм біржової спекуляції.

Інтервенція валютна (интервенция валютная)

форма впливу національного банку країни на формування курсів національної валюти. Полягає в тому, що банк продає або купує великі партії твердих валют за національну валюту.

Інтервенція валютна (интервенция валютная)

форма впливу національного банку країни на формування курсів національної валюти. Полягає в тому, що банк продає або купує великі партії твердих валют за національну валюту.

Інтерес (интерес)

поняття, що характеризує важливе, значуще, потрібне для індивіда, сім’ї, колективу, групи, класу, нації, суспільства в цілому.

Інтерес (интерес)

поняття, що характеризує важливе, значуще, потрібне для індивіда, сім’ї, колективу, групи, класу, нації, суспільства в цілому.

Інтереси економічні (интересы экономические)

категорія, що відображає об’єктивно зумовлені матеріальні потреби людей. Втілюється в життя через активну діяльність, є спонукальними мотивом цієї діяльності, рушійною силою в досягненні певних економічних результатів, що відповідають даному рівню розвитку продуктивних сил і слугують для задоволення матеріальних потреб.

Інтереси економічні (интересы экономические)

категорія, що відображає об’єктивно зумовлені матеріальні потреби людей. Втілюється в життя через активну діяльність, є спонукальними мотивом цієї діяльності, рушійною силою в досягненні певних економічних результатів, що відповідають даному рівню розвитку продуктивних сил і слугують для задоволення матеріальних потреб.

Інтерліньяж

Інтерліньяж -  плавне  регулювання  густини  рядків  на  сторінці  (зміна відстані між рядками).Інтернаціоналізація (интернационализация)

1. Визначення чогось інтернаціональним. 2. І. капіталу

Інтернаціоналізація (интернационализация)

1. Визначення чогось інтернаціональним. 2. І. капіталу

Інтернет

Інтернет – глобальна (всесвітня) множина незалежних комп’ютерних мереж,   з’єднаних   між   собою   для   обміну   інформацією   за стандартними відкритими протоколами.Інтернет (интернет)

глобальна комп’ютерна мережа, що дає доступ до спеціалізованих інформаційних серверів і забезпечує електронну пошту. Здійснюється за допомогою провайдерів.

Інтернет (интернет)

глобальна комп’ютерна мережа, що дає доступ до спеціалізованих інформаційних серверів і забезпечує електронну пошту. Здійснюється за допомогою провайдерів.

Інтернет Протокол

Інтернет Протокол  – основний протокол, який забезпечує комунікації в Інтернет.


Інтернет-2 ("Abilene")

Інтернет-2 ("Abilene") – проект створення інфраструктури нового Інтернету. Заснований на новому протоколі IPv6 і об’єднує вже понад 150 університетів. Володіє  підвищеною  продуктивністю,  надійністю,  швидкістю передачі даних (2,4 Гігабіт за сек.). Гарантує передачу зображень і звуку без затримки,  стійку  ширину  каналів  передачі. З  його  допомогою  вирішується проблема мережевих перевантажень, з’являється можливість ранжування трафіку і його практично миттєва передача. У перспективі відкривається шлях до створення мережевого телебачення, передачі голографічного і відчутного зображення.Інтернет-інкубатор

Інтернет-інкубатор – венчурна інвестиційна модель, метою якої є прискорена підготовка і швидке виведення на ринок Інтернет - компаній та їхніх проектів.Інтернет-адикція

Інтернет-адикція – реально існуючий феномен психологічної залежності від Інтернет. (Для того, щоб вважати його захворюванням, в даний час недостатньо клінічних даних). За проявами залежності від Інтернету також нерідко можуть ховатися інші адикції, або психічні відхилення. Виявляється у своєрідному відході від реальності, при якому процес навігації по мережі "затягує" суб’єкта настільки, що він виявляється не в змозі повноцінно функціонувати в реальному світі.
Інтернет-аукціон

Інтернет-аукціон  –  електронна  торгівельна  система,  в  якій  продаж товарів відбувається безпосередньо від однієї людини іншій. Зазвичай відноситься до сектору "споживач - споживач". Аукціони можуть також представляти  і сектор "бізнес-бізнес" безпосередньо, наприклад, енергетичні аукціони.Інтернет-голосування

Інтернет-голосування – різні форми голосування, починаючи від вивчення   громадської   думки,   референдумів   і   закінчуючи   політичними виборами, що проводяться через Інтернет. Виборець отримує на відповідному веб-сайті електронний бюлетень і голосує. Справжність бюлетеня гарантується за   допомогою   цифрового   підпису.   Важливою   проблемою   є   збереження таємниці голосування, різні маніпуляції з електронними бюлетенями і хакерські атаки. Має особливо важливе значення в рамках діяльності електронного урядуІнтернет-компанія

Інтернет-компанія  –  юридична  особа,  яка  надає  Інтернет-послуги. Не слід плутати з компаніями, що ведуть реальний бізнес (в тому числі й торговий) з використанням інформаційних технологій.Інтернет-консультації

Інтернет-консультації  – онлайнові взаємодії (наради) з питань права, оподаткування, діяльності фірм і т. ін. Для реалізації використовуються електронна   пошта,   Інтернет-конференції. Не   слід   плутати   з   електронним консалтингом як різновидом електронного бізнесу.Інтернет-курси

Інтернет-курси – частина навчального процесу в дистанційній освіті, що складається в участі в заняттях через Інтернет.Інтернет-магазин

Інтернет-магазин – це магазин, "вітрина" якого розташована в Інтернеті. Товари  в  такому  магазині  можна  купувати  через  Інтернет,  не  виходячи  з будинку.  Отримати  товар  можна поштою  або  з кур’єром,  а  сплатити  - при отриманні або теж через мережу.


Інтернет-магазин 2

Інтернет-магазин – веб-сайт, що рекламує товар або послугу, приймає замовлення на покупку, пропонує користувачеві вибір варіанту розрахунку, спосіб отримання замовлення і який виписує рахунок на оплату.Інтернет-маркетинг

Інтернет-маркетинг –    це    практика    використання    всіх    аспектів традиційного   маркетингу   в   Інтернеті,   яка   охоплює   основні   елементи маркетингу: ціна, продукт, місце продажу та просування. Основна мета - отримання максимального ефекту від потенційної аудиторії сайту.Інтернет-мем

Інтернет-мем (англ.    Internet    meme)    –    назва    явища    спонтанного поширення якоїсь інформації чи фрази, часто безглуздої, що випадково набула популярності в інтернет-середовищі завдяки поширенню усіма можливими способами (електронною поштою, на форумах, у блогах тощо).Інтернет-мовлення

Інтернет-мовлення – динамічна зміна інформації, що передається по каналах Інтернету: новинні стрічки, мінливий відео, повідомлення про результати виборів тощо. Основа технології інтерактивного телебачення. Телемовлення через Інтернет вимагає наявності потужного комп’ютера і декодера, високошвидкісного з’єднання, спеціалізованого сервера. Одна з технологій, які найбільш бурхливо розвиваються.
Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  56  (Далі)
  Все