Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  245  (Далі)
  Все

E

eBay Inc

eBay Inc. – американська інтернет-компанія, що керує однойменним сайтом eBay.com, онлайн майданчик для проведення аукціонів і торгівельний веб-сайт, на якому приватні та юридичні особи здійснюють продаж та купівлю різноманітних товарів та послуг.Echofon

Echofon – проста і зручна додаткова програма до Твіттеру. Дозволяє відстежувати: recent, mentions і messages. Випущені версії Echofon for Mac і Echofon for iPhone (Free і PRO).ECTS

ECTS    (European    Credit    Transfer    and    Accumulating    System) – європейська перевідна і накопичувальна система кредитів. Європейська перевідна і накопичувальна система кредитівECTS2

ECTS– система, створена для зручності   осіб,   що   навчаються,   яка   базується   на   оцінці   трудомісткості навчальної роботи особи, необхідної для досягнення мети навчання за даною програмою. Ці цілі повинні бути описані в термінах встановлених підсумків навчання і компетенцій. ECTS базується на принципі відповідності 60 кредитів трудомісткості одному академічному року навчальної роботи особи денної форми навчання. Трудомісткість навчальної роботи особи протягом одного академічного року в Європі вимірюється в межах 1500-1800 навчальних годин, що відповідає (25-30)- годинному змісту одного кредиту. Система ECTS призначена для підвищення прозорості систем освіти і сприяє мобільності студентів в Європі за допомоги накопичення і переведення кредитів. Переведення кредитів гарантується Угодою, підписаною університетом, звідки переходить студент, університетом, куди він переводиться і самим студентом.


Encapsulated Post Script (EPS)

Encapsulated  Post Script (EPS) -  формат  векторних  графічних  файлів, підтримується програмами для різних операційних систем і рекомендується для друку й створення ілюстрацій в настільних видавничих системах.


ENIC

ENIC (European Network of Information Centres) - Європейська мережа інформаційних центрів. Рада Європи та ЮНЕСКО створили мережу ENIC для реалізації Лісабонської конвенції про визнання та, в цілому, для розробки політики та практики з визнання кваліфікацій. Функції секретаріату мережі спільно виконують Рада Європи та ЮНЕСКО/СЕПЕС.ENQA

ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education)

- Європейська асоціація з забезпечення якості у вищій освіті. ENQA забезпечує співпрацю  в  сфері  якості  вищої  освіти  для  розробки  та  обміну передовим досвідом.EQAR

EQAR  (European  Quality  Assurance  Register  for  Higher  Education) - європейський         Регістр         забезпечення         якості         вищої         освіти. Заснований ENQA, ESU, EUA и EURASHE.     Створений     для     підвищення прозорості забезпечення якості вищої освіти в Європі, керує реєстром агенцій з забезпечення якостіESU

ESU (The European Students’ Union) - Європейський Союз студентів. Обєднує   національні   союзи   студентів.   Представляє   і   просуває   освітні, соціальні, економічні та культурні інтереси студентів на європейському рівні.EUA

EUA (European University Association) – Європейська асоціація університетів. Основні пріоритети асоціації полягають у формуванні Європейського простору вищої освіти; інтернаціоналізації вищої освіти та досліджень; підвищення якості європейських університетів.Eudora

Eudora - (названа своїм першим автором на честь імені американської письменниці, що написала розповідь "Я живу в пошті") - одна з двох найпопулярніших за кордоном (разом з Pegasus Mail) програм-листонош. Її ім’я стало майже прозивним для позначення спеціалізованої розвиненої поштової програми.Eunet

Eunet - провайдер і підтримувана ним європейська частина Internet.EURASHE

EURASHE  (European  association  of  Higher  Education  Institutions)  - Європейська асоціація вищих навчальних закладів. Її метою є відстоювання інтересів професійної вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти.


Ex.ua

Ex.ua – найбільший український файлообмінник, заснований влітку 2009 року. Усі сервери розташовані на території України. Сервіс дозволяє завантажувати файли до 50 ГБ.Examination (exam)

Examination  (exam) –  екзамен.  Письмове  або  усне  випробування,  що проводиться  на  встановлених  етапах  (наприклад,  в  кінці  або  в  середині семестру, або іншого встановленого періоду навчання, або в кінці освітньої програми, розділу курсу або модуля).


F

F2F або Fасе - to - Face

F2F або Fасе - to - Face - до настання ери відеоконференцій означало особисті зустрічі людей, які до цього активно переписувалися в Інтернет.FAQ (Frequently Asked Question

FAQ  (Frequently  Asked  Question) -  Питанняяк  ізадають  найчастіше. Інколи розшифровують як Frequently Answered Question - питання, на яке часто доводиться відповідати.Fast Retrain

Fast Retrain - швидка зміна модемами швидкості звязку при сталому коннекті. Є необов’язковою до виконання частиною стандарту V.32bis. Тому її виконання при зв’язку залежить від того, чи реалізована ця функція в парному модемі.Favorites

Favorites - закладки.fb2 (FictionBook)

fb2 (FictionBook) - формат представлення електронних версій книг у вигляді XML-документів, де кожен елемент книги описується своїми тегами.Feedbak режим

Feedbak режим – режим зворотного зв’язку (переважно в реальному часі) між викладачем і студентом.


FIDO

FIDO - всесвітня некомерційна любительська комп’ютерна мережа. Основне її призначення - сприяти неформальному спілкуванню.FIDR

FIDR – це процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб у валюті тотожній Валюті Кредиту, що розміщені в Банку на строк в 366 днів, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору. В залежності від зміни вартості кредитних ресурсів на фінансовому ринку України ставка FIDR може змінюватись (збільшуватись чи зменшуватись) в порядку передбаченому Сторонами у Кредитному договорі.


File

File - Файл. Те ж саме, що набір даних.File Server

File  Server -  файловий  сервер.  Комп’ютер  і  сукупність  програмних засобів та даних на ньому, які забезпечують доступ до файлів для віддалених користувачів (клієнтів).
Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  245  (Далі)
  Все