Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

В

Відвідування сайту

Відвідування сайту – серія запитів до сервера, які зроблено одним користувачем   за   заданий   проміжок   часу,   протягом   якого   користувач звертається  до  сторінок  сайту  і  кожен  його  запит  відображається  в  логах сервера. Сесія вважається завершеною, якщо протягом певного відрізку часу від користувача не поступило жодного нового запиту до сервера.Відвідувач

Відвідувач  –  користувач  конкретних  ресурсів  мережі. Деякі  власники серверів (або сайтів) розміщують лічильники числа відвідувачів.Відділ дистанційної освіти

Відділ   дистанційної   освіти    –   спеціальний   відділ   стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг дистанційної освіти.Віддалений доступ

Віддалений доступ – технологія взаємодії абонентських систем з локальними мережами через територіальні комунікаційні мережі.Віддалений доступ (telnet)

Віддалений доступ (telnet) – сервіс в Інтернеті, спосіб керування комп’ютером у мережі іншим комп’ ютером, якому дозволено це робити, де б він не знаходився.Відео

Відео – навчальні засоби, які включають візуальні зображення: нерухомі – слайди (малюнки, діаграми, графіки, креслення тощо); рухомі – фільми, відеокасети (демонстрація дії інструментів, обладнання, аналіз змін в часі з використанням  анімації  тощо);  аудіо-  відеоконференції  в  реальному  режимі часу.Відеоадаптер

Відеоадаптер – це пристрій, що керує процесом виведення на екран дисплея текстової інформації і графічних зображень.Відеоблог

Відеоблог – блог з контентом, складеним більше з відео-файлів, ніж із тексту, зображень та аудіо. Основний його зміст відео-файли вміщені в спеціальний програвач.Відеовведення

Відеовведення – пристрій, що забезпечує фізичну взаємодію користувача з персональним комп’ютером у ході роботи з розважальними та діловими програмами і ресурсами Інтернет. Дана перспективна технологія по суті "занурює" людини у віртуальний світ.Відеоконференц зв’язок1

Відеоконференц зв’язок1  (Video conferencing) – послуга, що надається операторами електрозв’язку та комп’ютерних мереж і забезпечує обмін аудіо- і відео- інформацією в режимі реального часу між учасниками територіально розподіленої групи.


Відеоконференція1

Відеоконференція1      –    інтерактивні    комунікаційні    технології,    що забезпечують двостороннє передавання, оброблення та подання інформації на відстань в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки.


Відеоконференція2

Відеоконференція2 – інформаційна технологія, що забезпечує одночасно двосторонню передачу, обробку, перетворення і представлення інтерактивної відео-  та  звукової  інформації  на  відстань  у  реальному  режимі  часу  за допомогою апаратно- програмних засобів обчислювальної техніки. Між двома та більше абонентами для проведення відеоконференцій використовується така технологія, як відеоконференцзв’язок.Відеоконференція3

Відеоконференція3     –   наради,   конференції,   дискусії   між   групами віддалених користувачів за допомогою телекомунікаційних засобів і мереж.


Відеоконференція4

Відеоконференція4    (Desktop  Videoconferencing) -  зустріч,  методичне засідання, або розмова між людьми, що перебувають у різних місцях та використовують   відеотехнології   як   основний   канал   зв’язку.   При   цьому надається двосторонній звук та одно- або двостороннє відео. Термін відеоконференція іноді означає конференції з використанням стислого відео, конференції по наземних лініях комунікацій, а також супутникові конференції.Відеоконференція5

Відеоконференція5      (Video    conference)    –    захід    з    використанням відеоконференцзв’язку.


Відеоконференція6

Відеоконференція6 – методологія проведення нарад та дискусій між групами віддалених користувачів з виконанням трансляції зображення в середовищі Інтернет.Відеоконференцзв’язок2

Відеоконференцзв’язок2   –  телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох і більше віддалених абонентів, при якій між ними можливий обмін аудіо- та відеоінформацією в режимі реального часу з урахуванням передачі керуючих даних.


Відеолекція

Відеолекція – лекція фахівця з дисципліни (модуля), записана на електронний носій і призначена для колективного і індивідуального перегляду, тими, хто навчається.Відеоролик

Відеоролик (відеокліп, відеозапис, відеофайл, відео) – незалежний епізод кіно, окремий закінчений кінотвір. Художньо складена послідовність кадрів. Короткометражний (рідше повнометражний) різновид кіномистецтва, що часто містить спецефекти та закодований за допомогою кодеків в контейнерному форматі.Відеосистема

Відеосистема – апаратне забезпечення персонального комп’ютера, призначене  для  відображення  на  екрані  монітора  відеодані,  надані комп’ютером, чи інформацію, що вводиться з клавіатури.Відеосистема ПК

Відеосистема ПК – складається з відеоадаптера (графічної плати) і дисплея (монітора).Відеофільм

Відеофільм – навчальний матеріал з дисципліни (модуля), відзнятий на відеоплівку за сценарієм, супроводжуваний коментарями, музикою, ілюстративним  та  графічним  матеріалом  і  призначений  для  колективного  і індивідуального перегляду.


Відеохостинг

Відеохостинг – ресурс, що дозволяє завантажувати і переглядати відеоролики. Сервіс не надає свою відеопродукцію, його наповнюють відеофайлами користувачі.Віджет

Віджет – елемент керування, інформаційний блок, графічний елемент інтерфейсу сайту, який бере дані ззовні. Зазвичай один віджет виконує одну певну дію, тобто кожен віджет має своє стандартне призначення. Швидко передає інформацію без переходу на сайт-постачальник. Міні-програма, яка надає користувачеві додаткові зручності для роботи з основним сайтом, інтерфейсом і полегшує функції користувача.Відкриті освітні ресурси

Відкриті освітні ресурси (Open Educational Resources) – цифрові навчальні матеріали, що викладаються в публічний доступ і поширюються по відкритій ліцензії. Це можуть бути і матеріали для вчителів, і контент для учнів: конспекти лекцій, зміст відеокурсів, колекції навчальних наукових журналів і публікацій. Сам факт надання своїх напрацювань у відкритий доступ – це великий крок і плюс до репутації для будь-якого освітнього закладу.Відкриті торги

(открытые торги) – торги, аукціони, ярмарки, про які заздалегідь до їх початку повідомляють потенційних покупців і продавців і на які вільно допускають відвідувачів.


Відкрита освіта2

Відкрита  освіта2   –  освіта,  доступна  кожному  бажаючому  без  аналізу його вихідного рівня знань (без вступних екзаменів). Висока якість знань забезпечується  академічністю  курсів,  урахуванням  потреб  ринку  та підсиленням відповідальності студента за результати навчання. Технології і методики навчання такі ж, як і удистанційній освіті.


Відкрита група

Відкрита група – група соціальної мережі, до якої без будь-яких попередніх умов і в будь-який час, може приєднатися будь-який користувач соціальної мережі й прийняти участь у форумі та інших подіях життя групи.Відкрита дистанційна освіта

Відкрита дистанційна освіта – це нова модель освіти дорослих, у тому числі управлінської ланки, яка втілила в собі провідні вітчизняні і зарубіжні розробки в галузі конкретних наук, а також наук про поведінку, методології, розвитку особистості тощо. Ця модель принципово відрізняється від моделі традиційної професійної підготовки (в усіх її формах - очній, заочній, вечірній) за метою, змістом освіти, характером діяльності викладачів і студентів, а також результатами.Відкрита освіта1

Відкрита освіта1  – форма освіти з невизначеним попереднім освітнім цензом, невстановленим терміном навчання і з можливістю гнучких змін навчального плану.


Відкрите навчання

Відкрите  навчання  –  спосіб  організації  навчальної  роботи  в  школах (здебільшого початкових), який передбачає відмову від класно-урочної системи і оцінювання успішності на основі заданих норм, гнучку, відкриту організацію навчального простору, змінний склад навчальних груп, вільний вибір учнем видів і способів навчальної роботи. Відкрите навчання сприяє формуванню позитивної мотивації дітей, емоційно насиченої атмосфери взаємин учителів і учнів. Таке навчання було поширене на початку 60-х років XX ст. у Великій Британії, а в 70-ті роки і в інших країнах.Відкрите акціонерне товариство

(открытое акционерное общество) – відкрита корпорація – акціонерне підприємство, акції якого вільно продаються на фондовому ринку.


Відкритий (публічний) ключ1

Відкритий (публічний) ключ1  – а) один з пари ключів несиметричного шифрування, технології створення електронного цифрового підпису, який його власник відкрито розсилає своїм адресатам; б) параметр криптографічного алгоритму перевірки  електронного  цифрового  підпису,  доступний  суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.


Відкритий ключ2

Відкритий ключ2  електронного цифрового підпису – криптографічний ключ, який пов’язаний із секретним (закритим, особистим) ключем за допомогою    особливого    математичного    співвідношення. Відкритий    ключ відомий всім користувачам системи і призначений для перевірки електронного цифрового підпису та її розшифрування, він дозволяє визначити автора підпису та достовірність електронного документа, але не дозволяє визначити секретний ключ.Відкритий університет

 Відкритий університет – вищий навчальний заклад, який сповідує відкриту освіту. Відомі відкриті університети: Британський, Канадський, Голландський відкриті університети.


Відкриття рахунків

(открытие счетов) – здійснюється підприємствам, організаціям, установам і підприємцям для зберігання грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків. Можуть бути розрахункові і поточні. Розрахункові рахунки банк відкриває підприємствам і організаціям, які є на госпрозрахунку, наділені власними оборотними коштами і мають самостійний баланс. Поточні рахунки відкриваються організаціям, які не мають ознак для відкриття розрахункового рахунка, структурним підрозділам підприємств, громадським організаціям та деяким іншим. Підприємство або установа відкриває розрахунковий або поточний рахунок в установі банку за місцем реєстрації підприємства або у будь-якому банку за його згодою.


Відмивання грошей

(отмывание денег) – операції, які проводить власник грошей, аби приховати справжні джерела їх надходження і надати таким операціям законного характеру. При цьому використовують такі прийоми, як численні переведення грошей через дочірні компанії, у ході яких губляться першоджерела платежів, надходження переводяться у готівку. Таким чином часто гроші, одержані в незаконному бізнесі, вкладаються в цілком легітимні та прибуткові проекти.


Відмиваючий продаж

(отмывающая продажа) – фіктивні біржові операції, здійснення яких не веде до зміни власника і які проводяться за здалегідь наміченим планом для впливу на ціни. Здійснюється шляхом одночасної видачі різним маклерам доручень про продаж і купівлю біржових контрактів на один і той самий товар в один і той самий період поставки.


Відмова від акцепту

(отказ от акцепта) – документально оформлена незгода платника на оплату поданих йому розрахункових документів. Буває повна і часткова. Повна відмова можлива у випадках, коли товари не були замовлені і їх поставка непередбачена договором або у випадку відвантаження недоброякісної, нестандартної, некомплектної продукції. Часткова відмова може бути заявлена у разі помилки в розрахункових документах, завищення цін на продукцію і тару, недоброякісності, некомплектності чи невідповідності стандартам і технічним умовам частини одержаного товару, при частковому відвантаженні незамовлених товарів тощо. Суперечок між продавцем і покупцем з приводу відмови банк не розв'язує. За необгрунтовану відмову від акцепту з покупця стягують штраф у розмірі 5 відсотків від суми відмови.


Відновлена вартість основних засобів

(восстановительная стоимость основных средств) – сума витрат, здійснена у вигляді амортизаційних відрахувань на їх цільове використання, як необхідних для відновлення зношених у процесі виробництва основних фондів.


Відновлення студента

Відновлення студента – офіційна процедура повернення статусу того, хто навчається людині, що припинила навчання у вищому навчальному закладі і знову заявила про наміри продовжити навчання.Відомість балансова

(ведомость балансовая) – зведений фінансовий звіт, який характеризує склад і суму активів, зобов’язань і обсяги капіталу організації, установи, фірми за певний період часу. Баланс показує, якими засобами володіє фірма, суму боргу, який відсоток власності належить власникам акцій тощо.


Відомість проміжної атестації

Відомість проміжної атестації – документ, що фіксує результати проходження проміжної атестації студента в певний навчальний період, оформлений в установленому порядкуВідомості

Відомості – частина знання, критерій істинності якого не однаковий у різних учасників пізнавального процесу, тобто не має повного узгодження із загальноприйнятою на даному етапі розвитку практикою.Відсоток відсіву

Відсоток   відсіву   –   відсоток   студентів,   які   не   закінчили   курс   від загального числа зареєстрованих студентів.Відстрочка погашення кредитів

(отсрочка погашения кредитов) – відсунення початково встановленого строку повернення позичок. Застосовується банками при кредитуванні клієнтів у випадках виникнення у них фінансових труднощів з незалежних причин.


Відтік капіталу

(отток капитала) – державні кошти, спрямовані в іншу країну у вигляді інвестицій, позик для купівлі фінансових активів. У платіжному балансі відображається на рахунку “рух капіталу”.


Відтворення капіталу

(воспроизводство капитала) – поновлення обсягів капіталу за рахунок діяльності, спрямованої на їх ефективне використання.


Відшкодування збитків

(возмещение потерь) – за цивільним правом повернення боржником кредиторові матеріальних благ у разі невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань, заподіяних збитків.


Візуальна форма електронного документа

Візуальна форма електронного документа – відображення даних, які містять документ, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту людиною.Вікі

Вікі – технологія взаємодії користувача з веб-сайтом, призначена для колективного розроблення, зберігання і структуризації інформації, в основному гіпертексту.Вікі 2

Вікі –  це  веб-сайт  (або  інша  гіпертекстова  збірка  документів),  що дозволяє користувачам самостійно змінювати зміст сторінок на ньому. Термін Вікі може також стосуватися спільного програмного забезпечення (collaborative software), яке створюється для створення такого сайту. Терміни Вікі (з великої літери) та ВікіВікіВеб (WikiWikiWeb) часом використовують, щоб сказати конкретно про Portland Pattern Repository – перший вікі в історії. Прихильники такого використання пропонують використовувати слово з малої літери для вікі-сайтів загалом. Слово вікі походить з гавайської мови й означає «хуткий» або  ж  «надшвидкий».  Часом  замість слова  вікі  використовують  віківікі  або ВікіВікіВікі-сервіси

Вікі-сервіси – веб-сервіси, на яких документи зручно і швидко можуть спільно редагуватися  кількома користувачами. При цьому внесок кожного і зазначення авторства не фіксується. Приклад – wikipedia.org, онлайнова енциклопедія, що створюється усіма користувачами.Вікіпедія1

Вікіпедія1 – вікі-проект, вільна багатомовна енциклопедія.Вікіпедія2

Вікіпедія2  – вільна загальнодоступна багатомовна універсальна онлайн- енциклопедія. Багатомовний проект з вільно поширюваним вмістом. Будь-який користувач   може   редагувати   існуючі   матеріали,   які   написані   спільно бажаючими з усього світу. Найбільший і найбільш популярний довідник в Інтернеті.Вільна економічна зона

(свободная экономическая зона) – певна територія, де діють особливі пільгові економічні умови для іноземних і національних підприємств. Створюються з метою розв'язання зовнішньоторговельних, загально­економічних, соціальних, регіональних та науково-технічних проблем. Умовно В.е.з. можна поділити на 5 основних груп. 1. Вільні торговельні зони, вільні порти, транзитні зони, безмитні склади, митні зони на окремих підприємствах. Головна ознака – відміна або пом'якшення мита та експортно-імпортного контролю над товарами, що надходять до зони і реекспортуються з неї. 2. Експортні промислові зони. Вони мають пільгові торговельний, митний і фінансовий режими, а також пільгове фінансування. Цільове призначення – виробництво експортної продукції і частково такої, що замінює імпорт. 3. Банківські і страхові зони: вони характеризуються пільговим режимом здійснення банківських і страхових операцій. 4. Технологічні зони, технологічні парки, технополіси, їх призначення – забезпечувати на засадах різних пільг розробку, впровадження у виробництво сучасних технологій за допомогою національних та іноземних підприємств і організацій. 5. Комплексні зони (вільні міста, особливі райони тощо). Передбачають розв'язання широкого кола завдань. Під час їх виконання використовуються елементи діяльності різних видів зон.


Вільна торгівля

(свободная торговля) – міжнародна торгівля, яка передбачає особливий пільговий торговельний режим для країн-учасниць за рахунок усунення внутрішніх тарифів з одночасним збереженням у торгівлі з іншими країнами.


Вільно конвертована валюта

(свободно конвертируемая валюта) – здатність національної валюти вільно обмінюватись (переводитись) з іншими національними валютами з урахуванням діючого ринкового курсу, а також бути вільно проданою чи купленою.


Вільно конвертована валюта2

Вільно конвертована валюта – валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках світу (I група класифікатора валют Національного банку України).


Віртуал

Віртуал  (від  англійського  virtual  –  уявний,  створюючий  видимість, «фейк», «мульт», «клон», сокпапет) – неологізм, що означає: 1) «фіктивну особистість»,  користувач  сайту,  який  видає  себе  за  іншу  особу.  Обліковий запис, який не може бути асоційованим з реальною особистістю; 2) один із способів забезпечення приватності, коли в стрічці активності залишаються тільки записи загального плану, без вказівки старих імен та прізвищ.


Віртуальні співтовариства1

Віртуальні співтовариства1  – новий тип співтовариств, які виникають і функціонують в електронному просторі.


Віртуальні співтовариства2

Віртуальні співтовариства2 – об’єднання користувачів мережі в групи зі спільними інтересами для роботи в електронному просторі.Віртуальна реальність1

Віртуальна   реальність1    –   комп’ютерні   системи,   які   забезпечують візуальні і звукові ефекти, що занурюють глядача в уявний світ за екраном. Користувач оточується породженими комп’ютером образами і звуками, що створюють враження реальності. Користувач взаємодіє зі штучним світом за допомогою різних сенсорів, таких як, наприклад, шолом і рукавички, які зв’язують його рухи, враження і аудіовізуальні ефекти. Майбутні дослідження в області віртуальної реальності спрямовані на збільшення почуття реальності побаченого.Віртуальна реальність3

Віртуальна   реальність3    –   технологія   інформаційної   взаємодії,   що реалізує   за   допомогою   комплексних   мультимедіа-операційних   середовищ ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі у стереоскопічно  відображеному  «екранному  світі».  Уявний  світ,  створений  в уяві користувача.


Віртуальна аудиторія

Віртуальна  аудиторія  –  безліч  віддалених  один  від  одного  робочих місць, об’єднаних каналами передачі даних і використовуваних в рамках технології дистанційного навчання учнями для виконання однакових в змістовному відношенні навчальних процедур при можливості інтерактивної взаємодії один з іншим і викладачем.Віртуальна консультація

Віртуальна консультація – on-line консультація за допомогою телекомунікаційних технологій.Віртуальна освіта

Віртуальна освіта – це процес і результат взаємодії суб’єктів і об’єктів освіти,   що   супроводжується   створенням   ними   віртуального   освітнього простору, специфіку якого визначають дані суб’єкти і об’єкти. Основний ефект, завдяки   якому   реалізується   навчання,   ефект   присутності   (занурення   у віртуальну реальність). Системи віртуальної реальності дають змогу бачити, чути і відчувати навколишній віртуальний світ, синтезований комп’ютером. Віртуальна освіта тісно пов’язана з дистанційною освітою, але не зводиться тільки до неї. Подібний ефект може бути створений в процесі звичайної очної взаємодії вчителів, учнів і об’єктів, які вивчаються.Віртуальна реальність2

Віртуальна реальність2  – нова технологія безконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує за допомогою комплексних мультимедіа-операційних середовищ ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі в стереоскопічно представленому «екранному світі».


Віртуальне середовище навчання

Віртуальне середовище навчання – відкрита система, що представляє комплекс спеціальних, об’єднаних телекомунікаціями, засобів навчання, які забезпечують узгоджену спільну роботу і можливість інтерактивної взаємодії з усіма учасниками навчального процесу.Віртуальний клас2

Віртуальний   клас2     –   групи   студентів,   які   перебувають   у   різних приміщеннях  або  будівлях  освітнього  закладу  і  об’єднаних  за  допомогою телекомунікаційних технологій для проведення навчального заняття.


Віртуальний клас1

Віртуальний клас1  – група студентів, що вивчає один і той же онлайн- курс.


Віртуальний офіс

Віртуальний офіс – Інтернет-ресурс, або його частина, що дозволяють географічно роз’єднаним співробітникам компанії організаційно взаємодіяти за допомогою   єдиної   системи   для   обміну,   зберігання,   обробки   і   передачі інформації та керуючих впливів.


Віртуальний університет

Віртуальний університет – самостійний навчальний заклад, незалежний від будь-яких навчальних установ, що надає освітні послуги тільки методами дистанційного навчання, має власну ліцензію, навчальні програми і курси, в якому відсутні навчальні корпуси, гуртожитки, кабінети, актові зали тощо.Віртуальний1

Віртуальний1    (від   лат.   Virtuales)   –   існуючий   у   вигляді   образу   в інформаційному середовищі.


Віртуальний2

Віртуальний2    –  термін,  який  все  частіше  застосовується  до  понять онлайн та Інтернет. У науковій фантастиці використовується для позначення штучно створеного ілюзорного світу, що відчувається, як реальний. Зазвичай використовується у словосполученні «віртуальна реальність».


Вірус комп’ютерний

Вірус комп’ютерний – різновид шкідливої програми, написаної зловмисниками, здатної до розмноження, яка поширюється з комп’ютера на комп’ютер через мережу Інтернет з деструктивними цілями. Може потрапити до комп’ютера користувача разом із інформацією, що копіюється з мережі або електронними листами та миттєвими повідомленнями, може заподіяти серйозну шкоду, знищити або пошкодити дані, що зберігаються на комп’ютері, а може викрасти персональну інформацію користувача (в т.ч. пароль) та надіслати її зловмисникові. Віруси можуть поширюватися під виглядом цікавих картинок, вітальних листівок, звукових і відео файлів, можуть бути завантажені з Інтернет разом з неліцензійним програмним забезпеченням або іншими файлами та програмами. Для захисту від вірусів існують спеціальні програми - антивіруси. І віруси, і антивіруси постійно оновлюються й удосконалюються.Вітрина даних

Вітрина  даних –  тематична база даних, що  містить інформацію щодо окремих аспектів діяльності організації. Здебільшого це тематичні підмножини заздалегідь агрегованих даних, які цікавлять певну групу користувачів. Займає значно менше місця, ніж база даних усієї організації.Валідність

(валидность) – ознака надійності, чинності вихідної інформації, яка використовується в економічних дослідженнях; реальність інформації, відсутність у ній помилок, можливих через неточність обраної методики збирання та обробки даних.


Валідність 2

Валідність –  комплексна  характеристика  психодіагностичної  методики (тесту), що включає відомості щодо сфери явищ, які досліджуються, та репрезентативності діагностичної процедури стосовно до них. З’ясувати валідність тесту означає – перевірити, чи справді тест вимірює потрібну характеристику і наскільки надійно він це робить.Валова продукція

(валовая продукция) – показник, що характеризує загальний обсяг виробництва продукції народного господарства, окремих промислових та сільськогосподарських підприємств у грошовому виразі.


Валова продукція підприємства

(валовая продукция предприятия) – показник, який відображає загальний обсяг продукції, виготовленої підприємством за певний період (рік, квартал) у грошовому обчисленні. До її складу входить повна вартість готових виробів, приріст залишків напівфабрикатів і незавершеного виробництва, а також роботи промислового характеру, виконані “на сторону”. Обсяг В.п.п. обчислюють у поточних і порівняльних оптових цінах.


Валовий внутрішній продукт

(валовый внутренний продукт) – один із найважливіших показників, що виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року в країні з використанням факторів виробництва, які належать даній країні, а також з урахуванням показників одержаного валового продукту завдяки економічній діяльності за межами країни.


Валовий дохід підприємства

(валовый доход предприятия) – новостворена вартість колективом підприємства за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, рік). Тобто виручка підприємства від реалізованої продукції, послуг та інших надходжень (від невиробничої діяльності, одержання суми від повернення безнадійних боргів тощо).


Валовий національний продукт

(валовый национальный продукт) – узагальнюючий показник соціально-економічного розвитку країни, що відображає кінцеві результати діяльності підприємств і організацій виробничої та невиробничої сфер. В розрахунок приймаються результати економічної діяльності всіх господарських одиниць – підприємств, організацій установ, сфери матеріального виробництва і невиробничої сфери, особистих підсобних господарств населення, окремих громадян, зайнятих індивідуального трудовою діяльністю.


Валовий прибуток

(валовая прибыль) – сумарний прибуток без будь-яких відрахувань.


Валюта

(валюта) – в широкому розумінні – означає грошову одиницю будь-якої країни (долар, фунт стерлінгів, гривна тощо). Проте нерідко використовується для позначення коштів, виражених в грошових одиницях тільки іноземних держав чи міжнародних кредитних організацій – готівки, вкладів на банківських рахунках, платіжних документів (векселів, чеків тощо), тобто як грошей інших країн. В залежності від країни-емітента валютних коштів, валюта підрозділяється на іноземну і національну, валюту експортера і валюту імпортера і в залежності від режиму використання – на валюту платежу, валюту клірингу, валюту ціни, валюту операцій, валюту векселя тощо.


Валюта векселя

(валюта векселя) – грошова одиниця, в якій виставлений вексель. Векселі, що циркулюють у внутрішньому обігу країни, виставляють, як правило, у валюті цієї країни, а в міжнародному обігу – у валюті країни-боржника чи країни-кредитора або третьої країни.


Валюта оплати

(валюта оплаты) – валюта, яка враховує оплату товару за зовнішньоекономічною угодою або погашення кредиту. Незбіг В.о. із валютою угоди спостерігається тоді, якщо фірма-експортер встановлює ціну товару в своїй національній валюті, коли клірингові розрахунки ведуться у валюті іншої країни тощо. У такому разі в угоді, як правило, зазначається, за яким курсом валюту угоди слід привести у відповідність до В.о.


Валюта угоди

(валюта сделки) – валюта, що виражає ціну товару за зовнішньоторговельною угодою або суму наданого кредиту.


Валюта ціни

(валюта цены) – одна з умов, яка разом з валютою оплати погоджується у зовнішньоторговельних контрактах між експортером та імпортером. Валюта оплати, за допомогою якої здійснюються розрахунки, може як збігатися із валютою ціни, так і відрізнятися від неї.


Валютні кліринги

(валютные клиринги) – угоди між урядами двох або більше країн щодо взаємних боргів і взаємних платіжних вимог по зовнішньоторговельних та інших операціях, взаєморозрахунках через спеціальні організації або центральні банки своїх країн без переказу іноземної валюти чи відправки золота, тобто взаємне врахування вимог.


Валютні кредити

(валютные кредиты) – кошти, що надаються у позику однією країною іншій у валюті власній, іноземній або золоті. Країни Заходу, як правило, надають В.к. у власній валюті, однією з обов'язкових умов є їх використання для купівлі товарів у країни-кредитора.


Валютні обмеження

(валютные ограничения) – система економічних, правових та організаційних правил, що регламентують операції (угоди) з національними та іноземними валютами, золотом тощо. В.о. передбачають регулювання платежів та переказів за кордон. Головні підстави В.о. – нестача валюти, зовнішній борг.


Валютні операції

(валютные операции) – діяльність підприємств, банківських та фінансово-кредитних установ, юридичних і фізичних осіб по купівлі-продажу, розрахунках та наданні позичок іноземної валюти. В.о. поділяються на: наявні – “спот” з використанням наявної іноземної валюти на час оформлення угоди чи у межах доби; строкові – “форвард” або “ф'ючер” на валютній біржі, за яких платежі здійснюються в обумовлений строк (від 1 тижня до 5 років за курсом, що існує на час укладення контракту).


Валютні рахунки

(валютные счета) – спеціальні рахунки в банках юридичних і фізичних осіб для здійснення банківських операцій з іноземною валютою.


Валютні резерви

(валютные резервы) – централізовані спеціальні запаси іноземної валюти, сконцентровані в системі національного банку країни або міжнародних фінансово-кредитних установах для гарантування своєчасного здійснення розрахунків у зовнішньоекономічних операціях.


Валютні ресурси

(валютные ресурсы) – сконцентровані у банківсько-фінансовій системі країни або інших суб’єктах фінансово-комерційної діяльності фінансово-грошові ресурси іноземної валюти.


Валютна інтервенція

(валютная интервенция) – втручання центрального банку в операції на валютному ринку для того, щоб впливати на курс національної валюти. Здійснюється шляхом купівлі-продажу іноземної валюти: щоб підвищити курс національної валюти, центральний банк продає іноземну валюту, а щоб знизити його - скуповує. Є складовою частиною валютної політики держави. Здійснюється за рахунок офіційних золото-валютних резервів або за рахунок міжбанківського кредиту за системою “СВОП”.


Валютна біржа

(валютная биржа) – організаційно оформлений регулярний ринок, на якому відбувається торгівля валютою на основі попиту і пропозиції.


Валютна виручка

(валютная выручка) – іноземна валюта, одержана від продажу по експорту товарів чи послуг, виконання робіт в інших країнах, надання міжнародних кредитів, а також реалізації товарів, послуг та виконання робіт в середині країни за іноземну валюту.Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все