Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Далі)
  Все

В

Відвідування сайту

Відвідування сайту – серія запитів до сервера, які зроблено одним користувачем   за   заданий   проміжок   часу,   протягом   якого   користувач звертається  до  сторінок  сайту  і  кожен  його  запит  відображається  в  логах сервера. Сесія вважається завершеною, якщо протягом певного відрізку часу від користувача не поступило жодного нового запиту до сервера.Відвідувач

Відвідувач  –  користувач  конкретних  ресурсів  мережі. Деякі  власники серверів (або сайтів) розміщують лічильники числа відвідувачів.Відділ дистанційної освіти

Відділ   дистанційної   освіти    –   спеціальний   відділ   стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг дистанційної освіти.Віддалений доступ

Віддалений доступ – технологія взаємодії абонентських систем з локальними мережами через територіальні комунікаційні мережі.Віддалений доступ (telnet)

Віддалений доступ (telnet) – сервіс в Інтернеті, спосіб керування комп’ютером у мережі іншим комп’ ютером, якому дозволено це робити, де б він не знаходився.Відео

Відео – навчальні засоби, які включають візуальні зображення: нерухомі – слайди (малюнки, діаграми, графіки, креслення тощо); рухомі – фільми, відеокасети (демонстрація дії інструментів, обладнання, аналіз змін в часі з використанням  анімації  тощо);  аудіо-  відеоконференції  в  реальному  режимі часу.Відеоадаптер

Відеоадаптер – це пристрій, що керує процесом виведення на екран дисплея текстової інформації і графічних зображень.Відеоблог

Відеоблог – блог з контентом, складеним більше з відео-файлів, ніж із тексту, зображень та аудіо. Основний його зміст відео-файли вміщені в спеціальний програвач.Відеовведення

Відеовведення – пристрій, що забезпечує фізичну взаємодію користувача з персональним комп’ютером у ході роботи з розважальними та діловими програмами і ресурсами Інтернет. Дана перспективна технологія по суті "занурює" людини у віртуальний світ.Відеоконференц зв’язок1

Відеоконференц зв’язок1  (Video conferencing) – послуга, що надається операторами електрозв’язку та комп’ютерних мереж і забезпечує обмін аудіо- і відео- інформацією в режимі реального часу між учасниками територіально розподіленої групи.


Відеоконференція1

Відеоконференція1      –    інтерактивні    комунікаційні    технології,    що забезпечують двостороннє передавання, оброблення та подання інформації на відстань в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки.


Відеоконференція2

Відеоконференція2 – інформаційна технологія, що забезпечує одночасно двосторонню передачу, обробку, перетворення і представлення інтерактивної відео-  та  звукової  інформації  на  відстань  у  реальному  режимі  часу  за допомогою апаратно- програмних засобів обчислювальної техніки. Між двома та більше абонентами для проведення відеоконференцій використовується така технологія, як відеоконференцзв’язок.Відеоконференція3

Відеоконференція3     –   наради,   конференції,   дискусії   між   групами віддалених користувачів за допомогою телекомунікаційних засобів і мереж.


Відеоконференція4

Відеоконференція4    (Desktop  Videoconferencing) -  зустріч,  методичне засідання, або розмова між людьми, що перебувають у різних місцях та використовують   відеотехнології   як   основний   канал   зв’язку.   При   цьому надається двосторонній звук та одно- або двостороннє відео. Термін відеоконференція іноді означає конференції з використанням стислого відео, конференції по наземних лініях комунікацій, а також супутникові конференції.Відеоконференція5

Відеоконференція5      (Video    conference)    –    захід    з    використанням відеоконференцзв’язку.


Відеоконференція6

Відеоконференція6 – методологія проведення нарад та дискусій між групами віддалених користувачів з виконанням трансляції зображення в середовищі Інтернет.Відеоконференцзв’язок2

Відеоконференцзв’язок2   –  телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох і більше віддалених абонентів, при якій між ними можливий обмін аудіо- та відеоінформацією в режимі реального часу з урахуванням передачі керуючих даних.


Відеолекція

Відеолекція – лекція фахівця з дисципліни (модуля), записана на електронний носій і призначена для колективного і індивідуального перегляду, тими, хто навчається.Відеоролик

Відеоролик (відеокліп, відеозапис, відеофайл, відео) – незалежний епізод кіно, окремий закінчений кінотвір. Художньо складена послідовність кадрів. Короткометражний (рідше повнометражний) різновид кіномистецтва, що часто містить спецефекти та закодований за допомогою кодеків в контейнерному форматі.Відеосистема

Відеосистема – апаратне забезпечення персонального комп’ютера, призначене  для  відображення  на  екрані  монітора  відеодані,  надані комп’ютером, чи інформацію, що вводиться з клавіатури.Відеосистема ПК

Відеосистема ПК – складається з відеоадаптера (графічної плати) і дисплея (монітора).Відеофільм

Відеофільм – навчальний матеріал з дисципліни (модуля), відзнятий на відеоплівку за сценарієм, супроводжуваний коментарями, музикою, ілюстративним  та  графічним  матеріалом  і  призначений  для  колективного  і індивідуального перегляду.


Відеохостинг

Відеохостинг – ресурс, що дозволяє завантажувати і переглядати відеоролики. Сервіс не надає свою відеопродукцію, його наповнюють відеофайлами користувачі.Віджет

Віджет – елемент керування, інформаційний блок, графічний елемент інтерфейсу сайту, який бере дані ззовні. Зазвичай один віджет виконує одну певну дію, тобто кожен віджет має своє стандартне призначення. Швидко передає інформацію без переходу на сайт-постачальник. Міні-програма, яка надає користувачеві додаткові зручності для роботи з основним сайтом, інтерфейсом і полегшує функції користувача.ВІДКЛИЧНИЙ АКРЕДИТИВ

ВІДКЛИЧНИЙ АКРЕДИТИВ (англ. revocable letter of credit [ˈrevəkəbl ˈletə əv ˈkredɪt]) - акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього повідомлення бенефіціару (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за  акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 р. за № 1213/8534Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Далі)
  Все