Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Ж

Женевські вексельні та чекові конвенції (Женевские вексельные и чековые конвенции)

багатосторонні міжнародні договори, що підписані в Женеві в 1930 і 1931 рр., і які регламентують порядок застосування у платіжному обороті векселів і чеків. Основною метою Ж.к. є уніфікація вексельних та чекових законів і усунення труднощів у міжнародному обігу векселів та чеків, викликаних розмаїтістю правових норм, що встановлені у різних державах.

Женевські вексельні та чекові конвенції (Женевские вексельные и чековые конвенции)

багатосторонні міжнародні договори, що підписані в Женеві в 1930 і 1931 рр., і які регламентують порядок застосування у платіжному обороті векселів і чеків. Основною метою Ж.к. є уніфікація вексельних та чекових законів і усунення труднощів у міжнародному обігу векселів та чеків, викликаних розмаїтістю правових норм, що встановлені у різних державах.

Жирант (жирант)

особа, що передає письмове боргове зобов’язання, видане на її ім’я іншої особи, про що робиться передатний напис на борговому зобов’язанні.

Жирант (жирант)

особа, що передає письмове боргове зобов’язання, видане на її ім’я іншої особи, про що робиться передатний напис на борговому зобов’язанні.

Жират (жират)

особа, на яку переводиться вексель.

Жират (жират)

особа, на яку переводиться вексель.

Жирирувати (жирирувать)

переказувати вексель на іншу особу за допомогою передатного запису.

Жирирувати (жирирувать)

переказувати вексель на іншу особу за допомогою передатного запису.

Жиро (жиро)

1. Вид безготівкових розрахунків шляхом перерахування грошових коштів за спеціальними рахунками в банках та ощадних касах на основі особливих доручень (жиронаказів) без застосування готівки. 2. Те ж, що і індосамент.

Жиро (жиро)

1. Вид безготівкових розрахунків шляхом перерахування грошових коштів за спеціальними рахунками в банках та ощадних касах на основі особливих доручень (жиронаказів) без застосування готівки. 2. Те ж, що і індосамент.

Жиробанк (жиробанк)

державна установа, створена у Великобританії в 1968 році для розрахунків через поштові відділення. В цій ролі він виступає конкурентом чекового клірингу, що застосовується комерційними банками. Опір останніх перешкоджає розвитку жиророзрахунків, котрими практично користуються тільки державні установи і місцеві органи влади у розрахунках з населенням.

Жиробанк (жиробанк)

державна установа, створена у Великобританії в 1968 році для розрахунків через поштові відділення. В цій ролі він виступає конкурентом чекового клірингу, що застосовується комерційними банками. Опір останніх перешкоджає розвитку жиророзрахунків, котрими практично користуються тільки державні установи і місцеві органи влади у розрахунках з населенням.

Жиророзрахунки (жирорасчеты)

різновид безготівкових розрахунків, здійснюваних банками та ощадними банками шляхом перерахування сум з одного рахунка на інший.

Жиророзрахунки (жирорасчеты)

різновид безготівкових розрахунків, здійснюваних банками та ощадними банками шляхом перерахування сум з одного рахунка на інший.

Жирочеки (жирочеки)

чеки, що містять наказ чекодавця банкові про перерахування з його жирорахунка на рахунок чекотримача певної суми грошей. Ж. використовуються тільки в безготівкових розрахунках одержувача та платника по чеку. Вони не можуть передаватися написом Ж. поширені, головним чином, у Німеччині та Франції.

Жирочеки (жирочеки)

чеки, що містять наказ чекодавця банкові про перерахування з його жирорахунка на рахунок чекотримача певної суми грошей. Ж. використовуються тільки в безготівкових розрахунках одержувача та платника по чеку. Вони не можуть передаватися написом Ж. поширені, головним чином, у Німеччині та Франції.

Життєві інтереси (жизненные интересы)

найбільш значні економічні інтереси країни, людей, регіону, підприємства, недотримання або порушення яких різко погіршує їх добробут.

Життєві інтереси (жизненные интересы)

найбільш значні економічні інтереси країни, людей, регіону, підприємства, недотримання або порушення яких різко погіршує їх добробут.

Життєвий рівень народу (жизненный уровень народа)

показник, який характеризує міру забезпеченості населення матеріальними, культурними та інтелектуальними благами. Його якісна і кількісна характеристики визначаються рівнем розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

Життєвий рівень народу (жизненный уровень народа)

показник, який характеризує міру забезпеченості населення матеріальними, культурними та інтелектуальними благами. Його якісна і кількісна характеристики визначаються рівнем розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

Життєвий цикл (грец. kyklos – коло) нововведення

Життєвий цикл (грец. kyklos – коло) нововведення – процес проходження   етапів   нововведення:   виникнення   (старт);   швидкий   ріст   (у боротьбі   з   опонентами,   консерваторами,   скептиками);   зрілість;   освоєння; дифузія (проникнення, розповсюдження); насичення (освоєння багатьма людьми, проникнення у всі частини педагогічного і управлінського процесів); рутинізація (тривале використання новації, внаслідок чого вона для багатьох стає нормою); криза (вичерпаність можливостей застосувати новацію в нових галузях, умовах); фініш (нововведення перестає бути таким, як є, замінюється ефективнішим або поглинається загальною ефективною системою).


Життєвий цикл системи

Життєвий цикл системи – весь період її існування від початку розроблення до завершення використання.Життєвий цикл товару (жизненный цикл товара)

певний період, протягом якого продукт праці продовжує бути товаром, користується попитом і може бути проданий, даючи прибуток товаровиробнику і продавцеві. Розрізняють кілька етапів Ж.т.ц: розробка, впровадження на ринок, зростання, зрілості, спаду. Для кожного етапу розробляють відповідну тактику маркетингової діяльності.

Життєвий цикл товару (жизненный цикл товара)

певний період, протягом якого продукт праці продовжує бути товаром, користується попитом і може бути проданий, даючи прибуток товаровиробнику і продавцеві. Розрізняють кілька етапів Ж.т.ц: розробка, впровадження на ринок, зростання, зрілості, спаду. Для кожного етапу розробляють відповідну тактику маркетингової діяльності.

Жорсткі ціни (жесткие цены)

ціни, що встановлюються продавцями на власну продукцію, яка має високу еластичність попиту стосовно цін. Є антиподом гнучких цін, які швидко реагують на зміну попиту і пропозиції.


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все