Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Л

Лібералізація (либерализация)

розширення волі економічних дій суб’єктів підприємницької діяльності, зняття обмежень ні фінансово економічну діяльність, розкріпачення підприємництва.

Лібералізація (либерализация)

розширення волі економічних дій суб’єктів підприємницької діяльності, зняття обмежень ні фінансово економічну діяльність, розкріпачення підприємництва.

Лідер (лидер)

1. Керівник громадської організації, профспілок, провідний працівник. 2. Підприємство, що посідає провідне місце на ринку. 3. Товар, який має високу питому вагу в обороті ринку. 4. Учасник змагань, що випереджає інших.

Лідер (лидер)

1. Керівник громадської організації, профспілок, провідний працівник. 2. Підприємство, що посідає провідне місце на ринку. 3. Товар, який має високу питому вагу в обороті ринку. 4. Учасник змагань, що випереджає інших.

Лідерство у цінах (лидерство в ценах)

встановлення ціни на товар, що виготовляється і продається кількома фірмами в умовах олігополії. Якщо фірма

Лідерство у цінах (лидерство в ценах)

встановлення ціни на товар, що виготовляється і продається кількома фірмами в умовах олігополії. Якщо фірма

Лізинг (лизинг)

здача в оренду на тривалий строк предметів довготермінового користування. Як правило, протягом строку дії договору про Л. орендар сплачує орендодавцю повну вартість взятого в оренду майна. Отже, Л. можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, який надається в натуральній формі і погашається клієнтом в розстрочку. Лізингова послуга виникає так. На прохання клієнта банк придбає певне майно, устаткування, транспортні засоби, обчислювальну техніку тощо і приймає на себе практично всі зобов'язання власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесення страхових платежів, оплату майнових податків. Клієнт, на прохання якого було куплене майно, складає з банком строковий договір оренди, в якому визначаються, поряд з іншими умовами, розмір орендної плати і періодичність її внеску. Орендна плата складається з двох частин: вартості майна і комісійної винагороди за лізингові послуги, що дорівнює відсотку за кредит.

Лізинг (лизинг)

здача в оренду на тривалий строк предметів довготермінового користування. Як правило, протягом строку дії договору про Л. орендар сплачує орендодавцю повну вартість взятого в оренду майна. Отже, Л. можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, який надається в натуральній формі і погашається клієнтом в розстрочку. Лізингова послуга виникає так. На прохання клієнта банк придбає певне майно, устаткування, транспортні засоби, обчислювальну техніку тощо і приймає на себе практично всі зобов'язання власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесення страхових платежів, оплату майнових податків. Клієнт, на прохання якого було куплене майно, складає з банком строковий договір оренди, в якому визначаються, поряд з іншими умовами, розмір орендної плати і періодичність її внеску. Орендна плата складається з двох частин: вартості майна і комісійної винагороди за лізингові послуги, що дорівнює відсотку за кредит.

Лізинг імпортний (лизинг импортный)

торговельна операція, якою передбачається закупка лізинговою кампанією обладнання в іноземної фірми для передання на лізингових засадах вітчизняним лізингоодержувачам.

Лізинг імпортний (лизинг импортный)

торговельна операція, якою передбачається закупка лізинговою кампанією обладнання в іноземної фірми для передання на лізингових засадах вітчизняним лізингоодержувачам.

Лізинг експортний (лизинг експортный)

лізингова операція, за якої виробник майна або посередницька фірма продає його лізинговій кампанії, котра укладає подальшу лізингову угоду з закордонним лізингоодержувачем майна.

Лізинг експортний (лизинг експортный)

лізингова операція, за якої виробник майна або посередницька фірма продає його лізинговій кампанії, котра укладає подальшу лізингову угоду з закордонним лізингоодержувачем майна.

Лізинг звичайний (лизинг обыкновенный)

лізинг, який відбувається за ініціативою лізингоодержувача після наданої ним пропозиції лізинговій кампанії придбати у власність на лізингових засадах з переданням йому майна в оренду.

Лізинг звичайний (лизинг обыкновенный)

лізинг, який відбувається за ініціативою лізингоодержувача після наданої ним пропозиції лізинговій кампанії придбати у власність на лізингових засадах з переданням йому майна в оренду.

Лізинг фінансовий (лизинг финансовый)

угода, за якою лізингодавець купує матеріальні цінності на замовлення лізингоодержувача з подальшою передачею їх у платне користування лізингоодержувачу на строк не менший строку їх повної амортизації.

Лізинг фінансовий (лизинг финансовый)

угода, за якою лізингодавець купує матеріальні цінності на замовлення лізингоодержувача з подальшою передачею їх у платне користування лізингоодержувачу на строк не менший строку їх повної амортизації.

Лізингодавець (лизингодатель)

суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює лізингову діяльність, передає в користування майно за договором лізингу.

Лізингодавець (лизингодатель)

суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює лізингову діяльність, передає в користування майно за договором лізингу.

Лізингоодержувач (лизингополучатель)

суб’єкт підприємницької діяльності, що користується предметом лізингу.

Лізингоодержувач (лизингополучатель)

суб’єкт підприємницької діяльності, що користується предметом лізингу.

Ліквідатор (ликвидатор)

особа, на яку накладено здійснення ліквідації товариства, організації. Він, як правило, є найманою особою і може бути відкликаний або за рішенням зборів, або за постановою суду.

Ліквідатор (ликвидатор)

особа, на яку накладено здійснення ліквідації товариства, організації. Він, як правило, є найманою особою і може бути відкликаний або за рішенням зборів, або за постановою суду.

Ліквідаційна вартість (ликвидационная стоимость)

надходження від продажу основних засобів, придатних будівельних матеріалів, деталей, металобрухту, що залишилися після припинення функціонування об’єкта.

Ліквідаційна вартість (ликвидационная стоимость)

надходження від продажу основних засобів, придатних будівельних матеріалів, деталей, металобрухту, що залишилися після припинення функціонування об’єкта.

Ліквідація (ликвидация)

припинення діяльності акціонерного товариства, кампанії, фірми у зв’язку з закінченням строку, на який вони були створені; за рішенням загальних зборів, вищестоящого органу або за рішенням суду.

Ліквідація (ликвидация)

припинення діяльності акціонерного товариства, кампанії, фірми у зв’язку з закінченням строку, на який вони були створені; за рішенням загальних зборів, вищестоящого органу або за рішенням суду.

Ліквіди (ликвиды)

готівка у касі фірми, підприємства та інша готівка, що знаходиться у їх розпорядженні.

Ліквіди (ликвиды)

готівка у касі фірми, підприємства та інша готівка, що знаходиться у їх розпорядженні.

Ліквідні активи (ликвидные активы)

банківські кошти, вкладені в майно, що швидко реалізуються, та розміщені в інших банках і цінних паперах на тривалий строк. До них належать: готівка, золото, державні і приватні цінні папери, векселі.

Ліквідні активи (ликвидные активы)

банківські кошти, вкладені в майно, що швидко реалізуються, та розміщені в інших банках і цінних паперах на тривалий строк. До них належать: готівка, золото, державні і приватні цінні папери, векселі.

Ліквідні засоби (ликвидные средства)

гроші та інші активи, що можуть використовуватися для погашення боргових зобов'язань.

Ліквідні засоби (ликвидные средства)

гроші та інші активи, що можуть використовуватися для погашення боргових зобов'язань.

Ліквідні кошти (ликвидные средства)

грошові кошти та інші активи, які можуть бути використані для погашення боргових зобов'язань.

Ліквідні кошти (ликвидные средства)

грошові кошти та інші активи, які можуть бути використані для погашення боргових зобов'язань.

Ліквідність (ликвидность)

1. Можливість перетворення активів підприємства, цінних паперів у готівку. 2. Здатність позичальника своєчасно сплатити суми своїх майнових зобов’язань. 3. Можливість (здатність) ринку реалізувати цінні папери за наявного рівня цін без втрати їх номінальної вартості.

Ліквідність (ликвидность)

1. Можливість перетворення активів підприємства, цінних паперів у готівку. 2. Здатність позичальника своєчасно сплатити суми своїх майнових зобов’язань. 3. Можливість (здатність) ринку реалізувати цінні папери за наявного рівня цін без втрати їх номінальної вартості.

Ліквідність акцій (ликвидность акций)

можливість власника акцій перетворити їх у гроші, отримавши від продажу суму, більшу за втрачену при купівлі або обчислену з урахуванням отриманих доходів, дивідендів.

Ліквідність акцій (ликвидность акций)

можливість власника акцій перетворити їх у гроші, отримавши від продажу суму, більшу за втрачену при купівлі або обчислену з урахуванням отриманих доходів, дивідендів.

Ліквідність ринку (ликвидность рынка)

здатність ринку амортизувати зміни в попиті та пропозиції так, щоб вони не викликали значних кон’юнктурних коливань, зокрема цін на ринку.

Ліквідність ринку (ликвидность рынка)

здатність ринку амортизувати зміни в попиті та пропозиції так, щоб вони не викликали значних кон’юнктурних коливань, зокрема цін на ринку.

Ліквідний ринок (ликвидный рынок)

властивість ринку забезпечувати стабільну кон’юнктуру без суттєвих змін у попиті та пропозиції, стабільному рівні цін.

Ліквідний ринок (ликвидный рынок)

властивість ринку забезпечувати стабільну кон’юнктуру без суттєвих змін у попиті та пропозиції, стабільному рівні цін.

Ліміт (лимит)

1. Встановлення граничної кількості, межа, рубіж, норма чогось, що не підлягає кількісним чи якісним змінам. 2. Встановлена в адміністративному порядку сума грошових коштів, матеріальних цінностей, товарів, яка не повинна бути перевищена господарськими органами.

Ліміт валютних операцій (лимит валютных операций)

граничні суми, що виділяються банками на здійснення валютних операцій з певними партнерами.

Ліміт видач (лимит выдач)

гранична сума кредиту, що може надаватися на певний період.

Ліміт видач (лимит выдач)

гранична сума кредиту, що може надаватися на певний період.

Ліміт кредитування (лимит кредитования)

граничний розмір кредитів. Встановлюється для конкретних позичаль¬ників. Л.к. поділяється на ліміт заборгованості і ліміт видачі.

Ліміт кредитування (лимит кредитования)

граничний розмір кредитів. Встановлюється для конкретних позичаль¬ників. Л.к. поділяється на ліміт заборгованості і ліміт видачі.

Ліміт цін (лимит цен)

максимально допустимі зміни цін, що вводяться на деяких товарних ринках і ринках цінних паперів протягом однієї біржової сесії для відвернення надзвичайних кон’юнктурних цін і пом’якшення впливу спекулятивних факторів на ціни.

Ліміт цін (лимит цен)

максимально допустимі зміни цін, що вводяться на деяких товарних ринках і ринках цінних паперів протягом однієї біржової сесії для відвернення надзвичайних кон’юнктурних цін і пом’якшення впливу спекулятивних факторів на ціни.

Лімітування кредиту (лимитирование кредита)

обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними сумарними межами та умовами надбання кредиту.

Лімітування кредиту (лимитирование кредита)

обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними сумарними межами та умовами надбання кредиту.

Лінійне програмування

Лінійне програмування – математична дисципліна, присвячена теорії й методам вирішення завдань про екст- ремуми лінійних функцій на безлічі n- мірного векторного простору, лінійних рівнянь, що задаються системами, і нерівностей. Лінійне програмування є окремим випадком математичного програмування. Одночасно воно – основа декількох методів вирішення завдань цілочисельного та нелінійного програмування.Лінійно-функціональна система управління (линейно-функциональная система управления)

форма управління організацією, кампанією, установою, в якій комбінуються лінійне та функціональне управління, що дає можливість поєднувати централізацію і децентралізацію в управлінні.

Лінійно-функціональна система управління (линейно-функциональная система управления)

форма управління організацією, кампанією, установою, в якій комбінуються лінійне та функціональне управління, що дає можливість поєднувати централізацію і децентралізацію в управлінні.

Лінія ціни (линия ценовая)

застосовується при продажу продукції в діапазоні цін, де кожна з них відображає певний рівень якості.

Лінія ціни (линия ценовая)

застосовується при продажу продукції в діапазоні цін, де кожна з них відображає певний рівень якості.

Лінк

Лінк – смисловий контекст, який визначає логічний зв’язок між двома поняттями.


Ліфо (лифо)

1. Метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у вартісному вираженні за ціною партії, яка надійшла або була виготовлена останньою. 2. Метод обліку вартості цінних паперів, що продаються інвестиційним фондом, згідно з яким облікова вартість пропонованих до продажу паперів береться за рівну обліковій вартості аналогічних цінних паперів, придбаних останніми.

Ліфо (лифо)

1. Метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у вартісному вираженні за ціною партії, яка надійшла або була виготовлена останньою. 2. Метод обліку вартості цінних паперів, що продаються інвестиційним фондом, згідно з яким облікова вартість пропонованих до продажу паперів береться за рівну обліковій вартості аналогічних цінних паперів, придбаних останніми.

Ліцензіат (license-holder)

Ліцензіат (license-holder) – власник ліцензії на певний вид діяльності


Ліцензійна торгівля (лицензионная торговля)

форма міжнародної торгівлі технологічними і технічними новинками (ноу-хау), патентами, ліцензіями на винаходи, які становлять інтерес для зарубіжних держав, кампаній, фірм, підприємств.

Ліцензійна торгівля (лицензионная торговля)

форма міжнародної торгівлі технологічними і технічними новинками (ноу-хау), патентами, ліцензіями на винаходи, які становлять інтерес для зарубіжних держав, кампаній, фірм, підприємств.

Ліцензійний збір (лицензионный сбор)

плата отримувачів ліцензій їх продавцям за використання предмета ліцензійної угоди.

Ліцензійний збір (лицензионный сбор)

плата отримувачів ліцензій їх продавцям за використання предмета ліцензійної угоди.

Ліцензійний контент

Ліцензійний контент – контент з обмеженим доступом, зазвичай, за плату.Ліцензія (лицензия)

1. Дозвіл, що надається державними органами особам на право господарської діяльності; 2. У галузі зовнішньої торгівлі

Ліцензія (лицензия)

1. Дозвіл, що надається державними органами особам на право господарської діяльності; 2. У галузі зовнішньої торгівлі

Ліцензія імпортна (лицензия импортная)

офіційний дозвіл юридичній або фізичній особі на імпорт одного чи кількох певних товарів.

Ліцензія імпортна (лицензия импортная)

офіційний дозвіл юридичній або фізичній особі на імпорт одного чи кількох певних товарів.

Ліцензія генеральна (лицензия генеральная)

дозвіл на експорт та імпорт товарів, що видається на довготривалий строк.

Ліцензія генеральна (лицензия генеральная)

дозвіл на експорт та імпорт товарів, що видається на довготривалий строк.

Ліцензія експортна (лицензия экспортная)

інструмент контролю за вивезенням із країни об’єктів, що мають культурну, історичну чи стратегічну цінність.

Ліцензія експортна (лицензия экспортная)

інструмент контролю за вивезенням із країни об’єктів, що мають культурну, історичну чи стратегічну цінність.

Ліцензія на виробництво (лицензия на производство)

ліцензія на використання патентованого винаходу у виробництві, що видається власником патенту.

Ліцензія на виробництво (лицензия на производство)

ліцензія на використання патентованого винаходу у виробництві, що видається власником патенту.

Ліцензія1

Ліцензія1 – дозвіл на провадження певного виду діяльності


Ліцензія2 (license)

Ліцензія2 (license) – документ державного зразка, який підтверджує права ліцензіата (власника ліцензії) на проведення визначеного в ньому виду діяльності впродовж обумовленого терміну за умови виконання всіх пунктів вказаної ліцензійної угоди; дозвіл на використання матеріалів (винаходів, виробів, програм, аудіо- та відеокліпів чи іншіх обєктів інтелектуальної власності), захищених патентним або авторським правом; у телекомунікації придбане в регулюючого органу право передавання радіохвиль у заданому діапазоні.Ліцензування

Ліцензування (лат. licentia – свобода, право) освітнього закладу – проведення експертизи і прийняття рішення про видачу або відмову у видачі навчальному закладу ліцензії на здійснення освітньої діяльності відповідно до поданої заяви. Проводиться державними органами управління освіти або органами місцевого самоврядування з метою реалізації державної політики в галузі освіти, регулювання умов здійснення освітнього процесу, захисту прав громадян на отримання освіти, створення правових гарантій для вільного функціонування і розвитку освітніх закладів різних організаційно-правових форм.Ліцензування вищого навчального закладу

Ліцензування  вищого  навчального   закладу   –   видача  ліцензії   на ведення освітньої діяльності за освітніми програмами вищої та післявузівської професійної освіти.


Ліцензування (лицензирование)

1. Надання на певних умовах дозволу (ліцензії) на право здійснення певних операцій суб’єктами підприємницької діяльності, передання прав однією особою іншій в обмін на гонорар або ліцензійну винагороду. 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою дозволу, що видається державними органами на експорт або імпорт товару у встановленій кількості за певний проміжок часу.

Ліцензування (лицензирование)

1. Надання на певних умовах дозволу (ліцензії) на право здійснення певних операцій суб’єктами підприємницької діяльності, передання прав однією особою іншій в обмін на гонорар або ліцензійну винагороду. 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою дозволу, що видається державними органами на експорт або імпорт товару у встановленій кількості за певний проміжок часу.

Лабораторія віддаленого доступу

підрозділ навчальної організації, оснащений реальним навчально-дослідним устаткуванням з дистанційним доступом до нього по телекомунікаційних каналах зв’язку


Лабораторний комп’ютерний тренінг

лабораторні роботи, що проводяться у віртуальному комп’ютерному середовищі.

Лаг (лаг)

економічний показник, що характеризує часовий інтервал між двома взаємопов’язаними економічними явищами, одне з яких є причиною, а друге

Лаг (лаг)

економічний показник, що характеризує часовий інтервал між двома взаємопов’язаними економічними явищами, одне з яких є причиною, а друге

Лаж (лаж)

1. Надбавка до ціни золота, яка при золотому обігу стихійно встановлюється на ринку в результаті знецінення паперових грошей щодо золота; 2. Перевищення ринкової ціни золота над офіційною; 3. Відхилення курсу цінних паперів від їхньої номінальної вартості.

Лаж (лаж)

1. Надбавка до ціни золота, яка при золотому обігу стихійно встановлюється на ринку в результаті знецінення паперових грошей щодо золота; 2. Перевищення ринкової ціни золота над офіційною; 3. Відхилення курсу цінних паперів від їхньої номінальної вартості.

Лазерний принтер

тип електростатичних друкувальних пристроїв, в яких для формування зображення використовується принцип ксерографії. Сама технологія лазерного копіювання зображення з одного паперового носія на інший була вперше запатентована в 1959 р. корпорацією Xerox. Нею ж, в 1978 р., був випущений перший лазерний принтер Xerox 9700, для виводу на друк вмісту комп’ютерної пам’яті. І лише в 1984 р. фірма Hewlett-Packard випустила свій перший лазерний принтер серії LaserJet з розрізненням до 300 dpi. У ньому був використаний електрографічний принцип створення зображень-такий же, як у копіювальних апаратах. Відмінність полягала в способі експонування (тобто в способі перенесення копійованого зображення на фотобарабан оторецептор)). У копіювальних апаратах воно відбувається за допомогою лампи, а в лазерних принтерах світло лампи замінює промінь лазера. Серцем лазерного принтера є фотопровідний циліндр, який часто називають друкуючим фотобарабаном або просто барабаном. З його допомогою здійснються перенесення зображення на папір. Фотобарабаном є металевий циліндр, покритий тонкою плівкою фоточутливого напівпровідника. Поверхню такого циліндра можна забезпечити позитивним або негативним зарядом, який зберігається до того часу, поки 397 барабан не освітлений. Якщо яку-небудь частину барабана експонувати (тобто освітити), покриття набуває провідності і заряд стікає з освітленої ділянки, утворюючи незаряджену зону. Іншою найважливішою частиною принтера є малогабаритний лазер, який генерує дуже тонкий світловий промінь і оптико-механічна система дзеркал і лінз, що переміщає цей промінь по поверхні барабана. Відбиваючись від обертових дзеркал (звичайно чотиригранної або шестигранної форми), цей промінь засвічує поверхню фотобарабана, знімаючи з неї заряд в точці експонування. Для отримання точкового зображення лазер включається й вимикається за допомогою керуючого мікропроцесора. Дзеркало, що обертається, розгортає промінь у вигляді рядка прихованого (латентного) зображення на поверхні фотобарабана. Після формування рядка спеціальний кроковий двигун повертає барабан для формування наступного. Цей зсув відповідає роздільній здатності принтера по вертикалі і звичайно складає 1/600 або 1/1200 дюйма. Процес утворення прихованого зображення на барабані нагадує формування растра на екрані телевізійного монітора. Таким чином, оптичне зображення перетворюється на приховане електростатичне, а після проходження фотобарабана біля картриджа з тонером- у тонерне зображення на фоторецепторі. Прокатування даного зображення по аркушу паперу дає представлення копії початкового зображення на поточному аркуші. Отримане на аркуші паперу зображення пропускається через високотемпературну камеру– так звану «піч» (або фьюзер (fuser))-

і закріплюється в ній нагрівальним і притискним валами.ЛайвІнтернет, liveinternet.ru

ЛайвІнтернет, liveinternet.ru – найбільша російська блог-платформа. Особисті щоденники, спілкування між блогами, підписка на оновлення, зображення, фотоальбоми, коментарі, голосування, RSS-канали, стрічка друзів. Тематичні співтовариства, навігація між щоденниками та повідомленнями, календарі,  цитатники,  вибірки  за  інтересами  і  місцем  проживання,  відео  та аудіо, форуми, знайомства. Лічильник статистики rax.ru, пошта li.ru, сервіс знайомств, маркет, он-лайн гра Олігарх, інформери (погода, ТВ-програма).ЛайвДжорнал, livejournal.com

платформа для розміщення онлайнових щоденників, спільнот, особистих і колективних блогів, публікацій, записів, коментарів. Має набір функцій і налаштувань для блогів: різні типи записів, можливості  їх  коментування,  введення  розширених  відомостей  про користувача, друзів, стрічка друзів, картинки користувачів і функції безпеки облікового запису. Створена американцями, куплена росіянами.


Лаковий диск

Лаковий диск – носій механічного звукозапису у формі диска, що складається з основи та лакового робочого шару.Лакуна

Лакуна втрата записаної інформації на графічному документі.Ламер (lamer)

Ламер (lamer) – безнадійно неосвічений, безпорадний, позбавлений всякого поняття про комп’ютерні технології користувач. Відношення ламера до програмного забезпечення й апаратури підбиває підсумок фраза: «Мене не турбує, як воно працює, а тільки те, що воно робить».Латентна економіка (латентная экономика)

різновид тіньової нелегітимної економіки, що має яскраво виражений криміногенний характер.

Латентна економіка (латентная экономика)

різновид тіньової нелегітимної економіки, що має яскраво виражений криміногенний характер.

Легітимність (легитимность)

законність дій або підтвердження законності повноваження, права діяльності фізичних ті юридичних осіб.

Легітимність (легитимность)

законність дій або підтвердження законності повноваження, права діяльності фізичних ті юридичних осіб.

Легалізація (легализация)

1. Узаконення, надання юридичної сили, дозвіл діяльності. 2. Підтвердження справжності ті юридичної сили документа, виданого в іншій державі.

Легалізація (легализация)

1. Узаконення, надання юридичної сили, дозвіл діяльності. 2. Підтвердження справжності ті юридичної сили документа, виданого в іншій державі.


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все