Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все

М

Міграція (миграция)

переселення, переміщення населення, трудових ресурсів, капіталу з однієї країни в іншу, а також внутрішньодержавні

Міграція (миграция)

переселення, переміщення населення, трудових ресурсів, капіталу з однієї країни в іншу, а також внутрішньодержавні

Міграція капіталу (миграция капитала)

переміщення капіталу з одних країн в інші, чи з однієї галузі економіки в іншу з метою більш ефективного його вкладання.

Міграція капіталу (миграция капитала)

переміщення капіталу з одних країн в інші, чи з однієї галузі економіки в іншу з метою більш ефективного його вкладання.

Міжнародні економічні відносини (международные экономические отношения)

система господарських відносин між країнами світу.

Міжнародні економічні відносини (международные экономические отношения)

система господарських відносин між країнами світу.

Міжнародні монополії (международые монополии)

союзи великих промислових, торгових, транспортних кампаній або банків різних країн світу чи окремі великі кампанії, що контролюють виробничі ті інші господарські підприємства за межами країни свого базування, які займають на певному ринку монопольні позиції у виробництві, збуті і закупівлі тих чи інших товарів і послуг.

Міжнародні монополії (международые монополии)

союзи великих промислових, торгових, транспортних кампаній або банків різних країн світу чи окремі великі кампанії, що контролюють виробничі ті інші господарські підприємства за межами країни свого базування, які займають на певному ринку монопольні позиції у виробництві, збуті і закупівлі тих чи інших товарів і послуг.

Міжнародні платіжні засоби (международные платежные средства)

грошові кошти, які використовуються для погашення міжнародних платіжних зобов'язань. Як М.п.з. використовуються вільно конвертовані національні валюти.

Міжнародні платіжні засоби (международные платежные средства)

грошові кошти, які використовуються для погашення міжнародних платіжних зобов'язань. Як М.п.з. використовуються вільно конвертовані національні валюти.

Міжнародна економіка (международная экономика)

взаємозалежність і взаємозв’язок країн, націй через складні потоки товарів, капіталів, технологій та підприємництва.

Міжнародна економіка (международная экономика)

взаємозалежність і взаємозв’язок країн, націй через складні потоки товарів, капіталів, технологій та підприємництва.

Міжнародна платіжна система

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.


Міжнародна торгова палата (международная торговая палата)

неурядова міжнародна організація, що сприяє розвитку світової торгівлі, зміцнює економічні і фінансові зв’язки між країнами. Заснована в 1920 р., штаб-квартира в Парижі.

Міжнародна торгова палата (международная торговая палата)

неурядова міжнародна організація, що сприяє розвитку світової торгівлі, зміцнює економічні і фінансові зв’язки між країнами. Заснована в 1920 р., штаб-квартира в Парижі.

Міжнародний інформаційний обмін

Міжнародний інформаційний обмін – передача і одержання інформаційних   продуктів,   а   також   надання   інформаційних   послуг   через кордони країн.Міжнародний валютний фонд (МВФ) (Международный валютный фонд)

міжнародна валютно-фінансова організація, що створена для сприяння розвиткові міжнародної торгівлі та валютного співробітництва шляхом регулювання валютних курсів і контролю за їх виконанням, багатосторонньої системи оплат, ліквідації валютних обмежень, а також для надання своїм членам кредитних ресурсів під час валютних труднощів. Створена в 1944 році у Бреттон-Вудсі (США). В 1989 р. до МВФ входили 153 країни з капіталом 120 млрд. дол.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) (Международный валютный фонд)

міжнародна валютно-фінансова організація, що створена для сприяння розвиткові міжнародної торгівлі та валютного співробітництва шляхом регулювання валютних курсів і контролю за їх виконанням, багатосторонньої системи оплат, ліквідації валютних обмежень, а також для надання своїм членам кредитних ресурсів під час валютних труднощів. Створена в 1944 році у Бреттон-Вудсі (США). В 1989 р. до МВФ входили 153 країни з капіталом 120 млрд. дол.

Міжнародний кредит (международный кредит)

економічні відносини між державами, іноземними банками і фірмами з приводу передачі валютних чи товарних ресурсів на засадах повернення у певні строки та, як правило, з виплатою процента. Суб'єктами М.к. є банки, фірми, держави, міжнародні та регіональні організації.

Міжнародний кредит (международный кредит)

економічні відносини між державами, іноземними банками і фірмами з приводу передачі валютних чи товарних ресурсів на засадах повернення у певні строки та, як правило, з виплатою процента. Суб'єктами М.к. є банки, фірми, держави, міжнародні та регіональні організації.

Міжнародний ринок (международный рынок)

сфера міжнародного обміну товарами і послугами, факторами виробництва і фінансування на основі товарно-грошових відносин.

Міжнародний ринок (международный рынок)

сфера міжнародного обміну товарами і послугами, факторами виробництва і фінансування на основі товарно-грошових відносин.

Міжнародний стандарт

Міжнародний стандарт – стандарт, прийнятий міжнародною організацією.Мій всесвіт, myspace.com

Мій всесвіт, myspace.com – найпопулярніша у світі соціальна мережа.

 Мій світ

Мій світ – соціальна мережа. Місце, де збираються разом старі друзі, можна знайти багато нових друзів, бути в курсі того, що з ними відбувається, дивитися їхні нові фотографії та відеоролики, читати блоги, відповідати на запитання і залишати записи в гостьовій книзі, шукати однокласників, однокурсників і колишніх колег по роботі.Мікроблог

Мікроблог  –  блог,  дописами  в  якому  є  короткі  щоденні  новини  з власного життя користувачів (див. Мікроблоггінг).Мікроблог 2

Мікроблог 2 –  система  публікації  контенту,  повідомленнями  довжиною 140  символів  в  Твіттері,  зроблена  з  метою  спростити  процедуру  створення блогів для людей, які не володіють навичками роботи в Інтернеті. Один з найпопулярніших останнім часом спосіб публікації новин в Інтернеті, завдяки простоті використання і швидкості виведення даних. Мікроблог надає користувачеві зручні інструменти передачі новин. Для мікроблога характерні записи тимчасової значущості, відсортовані у зворотному хронологічному порядку, тобто останній запис, знаходиться зверху. Для підтримки інтересу аудиторії  до  мікроблогу,  автору  необхідно  регулярно  поповнювати  його новими записами.Мікроблоггінг

Мікроблоггінг – вид блоггінгу, який дозволяє користувачам публікувати короткі текстові чи фото/відео матеріали. Дописи в мікроблозі можуть бути прочитані або усіма, або ж обмеженим колом людей, яким користувач дозволяє читати свій мікроблог. Дописи можуть додаватися як традиційним способом – через   веб-сайт   служби   мікроблогів,   або   ж   за   допомогою   SMS/MMS, електронною поштою чи через служби миттєвих повідомлень.


Мікроблоггер

Мікроблоггер – людина, яка веде мікроблог. Мікроблоггери ведуть тематичні, корпоративні чи особисті блоги.Мікроекономіка (микроэкономика)

галузь економічної науки, що вивчає економічні пропорції в межах окремої ланки економіки, маломасштабного виробництва, окремого підприємства, фірми. Передбачає характеристику економічної поведінки виробників, споживачів, фірм, механізм і ефективність прийняття підприємницьких рішень та індивідуального вибору.

Мікроекономіка (микроэкономика)

галузь економічної науки, що вивчає економічні пропорції в межах окремої ланки економіки, маломасштабного виробництва, окремого підприємства, фірми. Передбачає характеристику економічної поведінки виробників, споживачів, фірм, механізм і ефективність прийняття підприємницьких рішень та індивідуального вибору.

Мікромаркетинг (микромаркетинг)

маркетингова діяльність підприємства, частина маркетингу, що забезпечує зв’язок між виробниками і споживачами, а також маркетингові спостереження, дії безпосередньо в структурі фірми, кампанії.

Мікромаркетинг (микромаркетинг)

маркетингова діяльність підприємства, частина маркетингу, що забезпечує зв’язок між виробниками і споживачами, а також маркетингові спостереження, дії безпосередньо в структурі фірми, кампанії.

Мікросегментація (микросегментация)

визначення певних соціальних груп споживачів окремих товарів, послуг у межах одного регіону країни та певними конкретизованими ознаками.

Мікросегментація (микросегментация)

визначення певних соціальних груп споживачів окремих товарів, послуг у межах одного регіону країни та певними конкретизованими ознаками.

Мікросередовище (микросреда)

сукупність елементів, умов, що становлять потенціал і можливість фірми реалізувати свої програми, плани, завдання: матеріальна база, постачальники, клієнти, конкуренти, склад працівників.

Мікросередовище (микросреда)

сукупність елементів, умов, що становлять потенціал і можливість фірми реалізувати свої програми, плани, завдання: матеріальна база, постачальники, клієнти, конкуренти, склад працівників.

Мікроструктура ринку (микроструктура рынка)

співвідношення попиту і пропозиції товарів і послуг конкретних виробників у межах даної товарної групи. Відіграє важливу роль при сегментації ринку.

Мікроструктура ринку (микроструктура рынка)

співвідношення попиту і пропозиції товарів і послуг конкретних виробників у межах даної товарної групи. Відіграє важливу роль при сегментації ринку.

Мінімальна заробітна плата (минимальная зароботная плата)

офіційно встановлений державою мінімальний рівень оплати праці у вигляді мінімальної місячної ставки чи почасової оплати. Використовується для обчислення розмірів державних податків, платежів, штрафів. Значення М.з.п. не завжди відповідає величині прожиткового мінімуму.

Мінімальна заробітна плата (минимальная зароботная плата)

офіційно встановлений державою мінімальний рівень оплати праці у вигляді мінімальної місячної ставки чи почасової оплати. Використовується для обчислення розмірів державних податків, платежів, штрафів. Значення М.з.п. не завжди відповідає величині прожиткового мінімуму.

Мінімум неоподаткований (минимум необлагаемый налогом)

розмір об’єкта оподаткування у межах якого юридичні та фізичні особи податку не сплачують.

Мінімум неоподаткований (минимум необлагаемый налогом)

розмір об’єкта оподаткування у межах якого юридичні та фізичні особи податку не сплачують.

Місія банку

Місія банку – декларація, що роз'яснює, з якою метою банк існує та чого прагне досягти. Має вигляд документа, який формулює роль банку на фінансовому ринку, містить визначення існуючих та перспективних банківських продуктів і операцій, ринків, регіонів, а також тих сфер діяльності, де банк досяг переваг над конкурентами, і тих, де розраховує досягти стійких конкурентних переваг. Місія також визначає послідовність реалізації довгострокових стратегічних цілей.


Міст

Міст – пристрій для передачі повідомлень з однієї мережі в іншу. Він відстежує   весь   трафік   локальної   мережі,   але,   будучи   інтелектуальним пристроєм, пропускає "назовні" тільки повідомлення, адресовані іншій мережі.


Місцеві податки і збори (местные налоги и зборы)

платежі фізичних та юридичних осіб, що надходять у місцеві бюджети. Вони є доповненням до загальнодержавних податків. До них відносяться: готельний збір; курортний збір; за право використання місцевої символіки; за проведення місцевих аукціонів; за виграш на бігах тощо.

Місцеві податки і збори (местные налоги и зборы)

платежі фізичних та юридичних осіб, що надходять у місцеві бюджети. Вони є доповненням до загальнодержавних податків. До них відносяться: готельний збір; курортний збір; за право використання місцевої символіки; за проведення місцевих аукціонів; за виграш на бігах тощо.

Магістраль

Магістраль – основна лінія зв’язку, до якої підключена мережа.Для великих мереж часто реалізована на волоконно-оптичному кабелі.Магазин торгівельний (магазин торговый)

підприємство роздрібної торгівлі. Складові: торгівельний зал (один або кілька); підсобні приміщення, адміністративно

Магазин торгівельний (магазин торговый)

підприємство роздрібної торгівлі. Складові: торгівельний зал (один або кілька); підсобні приміщення, адміністративно

Мажоритарний (мажоритарный)

той, що належить до більшості, заснований більшістю.

Мажоритарний (мажоритарный)

той, що належить до більшості, заснований більшістю.

Майно (имущество)

сукупність основних і оборотних засобів, закріплених за підприємством, що становлять його статутний фонд, необхідний для здійснення виробничої діяльності.

Майно (имущество)

сукупність основних і оборотних засобів, закріплених за підприємством, що становлять його статутний фонд, необхідний для здійснення виробничої діяльності.

Майнові права (имущественные права)

права, що належать громадянам і організаціям, які беруть участь у майнових відносинах, що регулюються цивільним правом. Згідно з законом громадяни мають право заставляти й залишати своє майно у спадок. Право володіння, користування й розпорядження майном при спільній часткові власності приймається за згодою всіх учасників власності майна.

Майнові права (имущественные права)

права, що належать громадянам і організаціям, які беруть участь у майнових відносинах, що регулюються цивільним правом. Згідно з законом громадяни мають право заставляти й залишати своє майно у спадок. Право володіння, користування й розпорядження майном при спільній часткові власності приймається за згодою всіх учасників власності майна.

Майнові спори (имущественные споры)

спори, що виникають при порушенні права власності на майно. Власник має право вимагати повернення свого майна, яке перебуває у незаконному володінні, усунення перешкод користування майном, відшкодування вартості майна, а також прибутків від користування майном.

Майнові спори (имущественные споры)

спори, що виникають при порушенні права власності на майно. Власник має право вимагати повернення свого майна, яке перебуває у незаконному володінні, усунення перешкод користування майном, відшкодування вартості майна, а також прибутків від користування майном.

Майнова декларація (имуществення декларация)

офіційна заява юридичної чи фізичної особи про розміри наявного майна, з якого складається податок.

Майнова декларація (имуществення декларация)

офіційна заява юридичної чи фізичної особи про розміри наявного майна, з якого складається податок.

Майнове страхування (имущественное страхование)

різновид страхування, об’єктом якого є майно, що перебуває у власності юридичних або фізичних осіб.

Майнове страхування (имущественное страхование)

різновид страхування, об’єктом якого є майно, що перебуває у власності юридичних або фізичних осіб.

Майновий податок (имущественный налог)

прямий податок з юридичних чи фізичних осіб, об’єктом оподаткування якого є рухоме й нерухоме майно.

Майновий податок (имущественный налог)

прямий податок з юридичних чи фізичних осіб, об’єктом оподаткування якого є рухоме й нерухоме майно.

Майспейс, myspace.com

Майспейс, myspace.com – американський сайт мережевих спільнот розважального напрямку. MySpace, перекладається, як «мій простір» – єдиний простір, для ведення блогів, розміщення фото-і відеоматеріалів, музики. Блог- платформа для мережевих відеоігор, можливістю створення співтовариств за інтересами і спілкування з іншими користувачами. MySpace відіграє помітну роль у сучасній масовій культурі англомовних країн.Майстер-тест

Майстер-тест – комп’ютерний тест, який здійснює повну перевірку знань і умінь студента з певної дисципліни, програмне забезпечення якого дозволяє коригувати вибір питань в залежності від відповідей тестованого.Маклер (маклер)

професійний посередник при укладанні торговельних і біржових угод. У більшості країн посередницькі операції здійснюють брокери.

Маклер (маклер)

професійний посередник при укладанні торговельних і біржових угод. У більшості країн посередницькі операції здійснюють брокери.

Макроекономіка (макроэкономика)

галузь економічної науки, що вивчає взаємозв’язки, аналізує, узагальнює і прогнозує великомасштабні структури, сегменти, програми, явища і процеси, які належать до економіки країни в цілому; вивчає взаємозв’язки між важливими структурними пропорціями, узагальнюючими показниками економіки, які дають можливість уявити загальну картину, основні тенденції, напрями економічного розвитку країни.

Макроекономіка (макроэкономика)

галузь економічної науки, що вивчає взаємозв’язки, аналізує, узагальнює і прогнозує великомасштабні структури, сегменти, програми, явища і процеси, які належать до економіки країни в цілому; вивчає взаємозв’язки між важливими структурними пропорціями, узагальнюючими показниками економіки, які дають можливість уявити загальну картину, основні тенденції, напрями економічного розвитку країни.

Макроекономічні показники (макроэкономические показатели)

узагальнюючі економічні показники обсягів виробництва і споживання, робочої сили, доходів і видатків, темпів економічного зростання, обсягів експорту і імпорту, структури капіталовкладень тощо на загально державному рівні.

Макроекономічні показники (макроэкономические показатели)

узагальнюючі економічні показники обсягів виробництва і споживання, робочої сили, доходів і видатків, темпів економічного зростання, обсягів експорту і імпорту, структури капіталовкладень тощо на загально державному рівні.

Макроекономічна політика (макроэкономическая политика)

дії держави, спрямовані на загальнодержавне регулювання економіки в цілому з метою запобігання диспропорцій, забезпечення її збалансованості, надійного функціонування усіх галузей.

Макроекономічна політика (макроэкономическая политика)

дії держави, спрямовані на загальнодержавне регулювання економіки в цілому з метою запобігання диспропорцій, забезпечення її збалансованості, надійного функціонування усіх галузей.

Макроекономічний аналіз (макроэкономический анализ)

аналіз основних тенденцій і напрямів економічного розвитку країни на загальнодержавному рівні, взаємозв’язків між важливими структурними пропорціями, узагальнюючими показниками, які дають можливість виявити картину розвитку народного господарства в цілому.

Макроекономічний аналіз (макроэкономический анализ)

аналіз основних тенденцій і напрямів економічного розвитку країни на загальнодержавному рівні, взаємозв’язків між важливими структурними пропорціями, узагальнюючими показниками, які дають можливість виявити картину розвитку народного господарства в цілому.

Макрорівень (макроуровень)

рівень економіки країни в цілому на відміну від галузевого рівня чи рівня підприємства.

Макрорівень (макроуровень)

рівень економіки країни в цілому на відміну від галузевого рівня чи рівня підприємства.

Макрос

Макрос – набір команд і інструкцій, що виконуються як одна команда у додатках Microsoft Office


Макрос2

Макрос2 – це записана під певним іменем послідовність дій (або команд). Записаний макрос можна викликати із основного меню при допомозі кнопки на панелі інструментів або на робочій області, а також комбінації клавіш. Макрос, як правило, записується на мові програмування Visual Basic for Applications. Текст макроса можна викликати для редактування.Мале підприємство (малое предприятие)

організаційна структура, суб’єкт підприємницької діяльності різного виробничого, торгівельно-комерційного профілю незалежно від форм власності з невеликою кількістю працюючих: у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні

Мале підприємство (малое предприятие)

організаційна структура, суб’єкт підприємницької діяльності різного виробничого, торгівельно-комерційного профілю незалежно від форм власності з невеликою кількістю працюючих: у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні

Мамба, mamba.ru

Мамба,  mamba.ru  –  найбільша  російськомовна  система  знайомств  в Інтернеті. Франчайзингова мережа дейтінг індустрії з єдиною базою анкет з пошуку супутника життя, із зазначенням віку, інтересів, сексуальної орієнтації і описом того, з ким користувачі бажають познайомитися. Дозволяє зареєстрованим користувачам спілкуватися між собою і домовлятися про зустрічі. Сервіс співпрацює з такими ресурсами, як Mail.Ru, Rambler і Odnoklassniki.ru.


Маніпуляція (манипуляция)

незаконна операція купівлі-продажу цінних паперів з метою підвищення або зниження ціни, щоб спонукати інших до купівлі або продажу.

Маніпуляція (манипуляция)

незаконна операція купівлі-продажу цінних паперів з метою підвищення або зниження ціни, щоб спонукати інших до купівлі або продажу.

Маржа (маржа)

термін, який застосовується в торговельній, біржовій, страховій і банківській практиці, аби показати різницю між цінами на товари для тих, хто продає, і для тих, хто купує.

Маржа (маржа)

термін, який застосовується в торговельній, біржовій, страховій і банківській практиці, аби показати різницю між цінами на товари для тих, хто продає, і для тих, хто купує.

Маржа банківська

Маржа банківська – різниця між середньозваженою ставкою доходу, що банківська установа отримує від підпроцентних активів, та середньозваженою ставкою витрат, що банківська установа виплачує за своїми підпроцентними зобов'язаннями. Крім маржі банківської, існують: біржова, страхова, торговельна.


Маржа прибутку (маржа прибыли)

відносний прибуток, обчислений у відсотках до реалізованої продукції або до капіталу. Відповідає поняттю рентабельність.

Маржа прибутку (маржа прибыли)

відносний прибуток, обчислений у відсотках до реалізованої продукції або до капіталу. Відповідає поняттю рентабельність.

Маржинальний дохід (маржинальный доход)

перевищення виручки від продажу над загальними витратами, що належать до певного рівня продаж.

Маржинальний дохід (маржинальный доход)

перевищення виручки від продажу над загальними витратами, що належать до певного рівня продаж.

Маркірування (маркирование)

умовні позначки на товарах або на їх упаковці, що містять інформаційні дані про цей товар (написи, заводські знаки, товарні марки, малюнки). Містять назву підприємства-виробника, його адресу, дату виготовлення продукції, її якість, серію, артикул, способи вживання, рекомендації тощо.

Маркірування (маркирование)

умовні позначки на товарах або на їх упаковці, що містять інформаційні дані про цей товар (написи, заводські знаки, товарні марки, малюнки). Містять назву підприємства-виробника, його адресу, дату виготовлення продукції, її якість, серію, артикул, способи вживання, рекомендації тощо.

Марка виробнича (марка производственная)

позначка про виробниче походження продукції, що її виготовляє підприємство. Позначку ставлять на виробі, його упаковці або на спеціальний етикетці.

Марка виробнича (марка производственная)

позначка про виробниче походження продукції, що її виготовляє підприємство. Позначку ставлять на виробі, його упаковці або на спеціальний етикетці.

Марка торгова (марка торговая)

символ, назва, малюнок або їх сполучення, що дає змогу виокремити товар даного продавця, відрізнити його від аналогічних товарів інших продавців.

Марка торгова (марка торговая)

символ, назва, малюнок або їх сполучення, що дає змогу виокремити товар даного продавця, відрізнити його від аналогічних товарів інших продавців.

Маркери

Маркери – виділений кольором фрагмент тексту.Маркетинг (маркетинг)

комплексна система організації виробництва, формування попиту, збуту і продажу товарів, сервісного обслуговування, спрямована на максимальне задоволення потреб населення та одержання прибутку активізацією і розвитком подальших потреб населення і відтворенням виробництва. Це


Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все