Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Далі)
  Все

О

Обіг (оборот, обращение)

форма обміну продуктів праці через купівлю-продаж за допомогою грошей, що відбувається в умовах товарного виробництва.

Обіг (оборот, обращение)

форма обміну продуктів праці через купівлю-продаж за допомогою грошей, що відбувається в умовах товарного виробництва.

Обіг грошовий (обращение денежное)

безперервний рух грошей як засіб оплати праці, послуг, купівлі товарів, здійснення розрахунків і платежів, надання допомоги, повернення боргів тощо.

Обіг грошовий (обращение денежное)

безперервний рух грошей як засіб оплати праці, послуг, купівлі товарів, здійснення розрахунків і платежів, надання допомоги, повернення боргів тощо.

Обіг товарів (обращение товаров)

рух товарів від виробників до споживачів через торгівельну мережу (або товарооброт).

Обіг товарів (обращение товаров)

рух товарів від виробників до споживачів через торгівельну мережу (або товарооброт).

ОБІТЕР ДІКТУМ

ОБІТЕР ДІКТУМ - (лат. obiter dictum - сказане мимохідь, між іншим) — в англосаксонському праві зроблені суддею при винесенні рішення заяви, які не мають істотного значення для даної суд. справи, не впливають на розгляд справ у майбутньому і не є частиною раціо десіденті (лат. ratio decidendi — вирішальний довід). О. д. не створюють зобов'язуючого прецеденту, але можуть бути т. з. переконливим прецедентом (тобто таким, який суд може, але не зобов'язаний враховувати в наст, справах). Існують два види О. д.: право-положення, що засноване на фактах, які в даній справі не встановлювалися, а якщо і встановлювалися, то не мали істотного значення, та правоположення, яке хоча і засноване на встановлених по справі фактах, не становить суті рішення.


Обговорення (обсуждение)

управлінська процедура, учасники якої колегіально розглядають, порівнюють і оцінюють окремі положення або варіанти якогось рішення.

Обговорення (обсуждение)

управлінська процедура, учасники якої колегіально розглядають, порівнюють і оцінюють окремі положення або варіанти якогось рішення.

Обгрунтованість прогнозу (обоснованность прогноза)

допустима величина відхилень прогнозу від дійсного стану об’єкта або шляхів і строків його здійснення.

Обгрунтованість прогнозу (обоснованность прогноза)

допустима величина відхилень прогнозу від дійсного стану об’єкта або шляхів і строків його здійснення.

Обертання вкладів (оборот вкладов)

показник рухливості коштів, що зберігаються. Обчислюється шляхом ділення оборотів по видачі вкладів на середньомісячний лишок вкладів.

Обертання вкладів (оборот вкладов)

показник рухливості коштів, що зберігаються. Обчислюється шляхом ділення оборотів по видачі вкладів на середньомісячний лишок вкладів.

Обертання кредиту (оборот кредита)

показник, що характеризує швидкість обігу кредиту в днях. Розраховується як відношення середнього за аналізований період залишку позичок до одноденного кредитного обороту по позичкових

Обертання кредиту (оборот кредита)

показник, що характеризує швидкість обігу кредиту в днях. Розраховується як відношення середнього за аналізований період залишку позичок до одноденного кредитного обороту по позичкових

Облігації іменні (облигации именные)

облігації, власники яких реєструються в особливій книзі. Операції з ними може здійснювати лише особа, зазначена в цій книзі. Такі облігації, як привило, безкупонні.

Облігації іменні (облигации именные)

облігації, власники яких реєструються в особливій книзі. Операції з ними може здійснювати лише особа, зазначена в цій книзі. Такі облігації, як привило, безкупонні.

Облігації іпотечні (облигации ипотечные)

довгострокові облігації з твердим відсотком, що випускаються під забезпечення нерухомим майном.

Облігації іпотечні (облигации ипотечные)

довгострокові облігації з твердим відсотком, що випускаються під забезпечення нерухомим майном.

Облігації конвертовані (облигации конвертируемые)

облігації, які підлягають обміну на інші цінні папери, насамперед, на акції компанії, яка їх випустила.

Облігації конвертовані (облигации конвертируемые)

облігації, які підлягають обміну на інші цінні папери, насамперед, на акції компанії, яка їх випустила.

Облігація (облигация)

цінний папір на пред'явника, боргове зобов'язання, за яким кредитори отримують доход, який виплачується у формі виграшів або шляхом оплати купонів. При випуску позики обумовлюється строк, протягом якого О. підлягають погашенню або викупу.

Облігація (облигация)

цінний папір на пред'явника, боргове зобов'язання, за яким кредитори отримують доход, який виплачується у формі виграшів або шляхом оплати купонів. При випуску позики обумовлюється строк, протягом якого О. підлягають погашенню або викупу.

Облігація звичайна (облигация обыкновення)

облігація, яка не конвертується в акції, але може бути достроково погашена через викуп емітентом.

Облігація звичайна (облигация обыкновення)

облігація, яка не конвертується в акції, але може бути достроково погашена через викуп емітентом.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Далі)
  Все