Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  25  (Далі)
  Все

П

ПІВНІЧНА РАДА

ПІВНІЧНА РАДА - міжнар. регіон, організація консультат. характеру. Утв. Данією, Ісландією, Норвегією та Швецією у березні 1952. На нараді міністрів закорд. справ цих держав 15—16.III 1952 в м. Копенгагені (Данія) розроблено Статут П. р., який був схвалений парламентами країн — членів ради. Згодом до П. р. приєдналася Фінляндія (13.XII 1955). 23.ІІІ 1962 була підписана Гельсінська угода про співробітництво між державами-членами П. р., а 13.ІІ 1971 — Угода про внесення змін до Гельсінської угоди. Згідно із Статутом осн. метою П. р. є сприяння співробітництву між парламентами та урядами держав-членів з шир. кола питань (зак-во, культура, освіта, охорона довкілля, економіка, туризм тощо). Ост. роками до сфери співробітництва включено і питання зовн. політики та міжнар. безпеки, які раніше не розглядалися з причини членства Данії, Ісландії та Норвегії у НАТО. Гол. органи П. р. — Пленарна асамблея, Секретаріат та пост, комітети. Пленарна асамблея 332 (збирається на щорічні сесії) складається з 87 представників, що призначаються нац. парламентами держав-членів зі свого складу. З 1970 авт. регіони (Фарерські острови, Гренландія, Аландські о-ви) направляють до П. р. своїх депутатів. Представники Фарерських о-вів та Гренландії входять до складу дат. делегації, Аландських о-вів — фін. делегації. Майже 80 представників урядів держав-членів, у т. ч. представників місц. урядів авт. регіонів, беруть участь у щоріч. сесіях без права вирішального голосу. Пленарна асамблея приймає рекомендації і формулює постанови, що звернені до нац. урядів держав-членів, або до Північної ради міністрів, затверджує процедурні норми, визначає кількість комітетів і їх повноваження. Кожен член П. р. є одночасно членом одного з пост, комітетів (з економіки, соціальних питань, правових питань, культури, навкол. середовища, бюджету). 1971 утворено Північну раду міністрів як центр координації співробітництва пн. країн, а також співробітництва між урядами цих країн та П. р. Північна рада міністрів не є органом П. р. Це самост. організація, хоч і пов'язана з П. р. і певною мірою підконтрольна їй. До складу Пн. ради міністрів входять по одному міністру від кожної державичлена, а також від кожного авт. регіону. Голова ради (представник однієї з держав-членів) змінюється кожен рік. Засідання відбуваються у різному складі, залежно від питання, що обговорюється. Кожна д-ва призначає нац. міністра з питань пн. співробітництва. Рішення Ради міністрів приймаються одноголосно. Під егідою Пн. ради міністрів утв. бл. 40 інститутів, банків, ктів і груп експертів, яким доручено розвивати співробітництво в різних сферах сусп. життя (економіка, фінанси, торгівля, транспорт і зв'язок, культура і освіта, наука, соціальна сфера, охорона здоров'я, охорона довкілля). Найважливішими серед них є Північний інвестиційний банк та Північний проектний фонд (місцеперебування — м. Гельсінкі, Фінляндія). Сукупність цих організацій та інституцій становить систему співробітництва пн. держав. Роб. мови — датська, норвезька, шведська. Місцеперебування Секретаріату П. р. — м. Стокгольм (Швеція). Місцеперебування Секретаріату Пн. ради міністрів — м. Копенгаген.


Підвищення кваліфікації онлайн

Підвищення  кваліфікації  онлайн  –  підвищення  професійної кваліфікації через Інтернет.Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації – отримання фахівцем додаткової освіти з метою поновлення теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог   до   рівня   кваліфікації   і   необхідністю   освоєння   сучасних   методів вирішення професійних завдань.Підвищення кваліфікації викладачів

Підвищення кваліфікації викладачів – цілеспрямоване і безперервне підвищення професійних знань і педагогічної майстерності співробітників, що беруть участь в реалізації навчального процесу.ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН

ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН - бойовий корабель, конструкція і система керування якого призначені переважно для підвод. плавання. П. ч. входять до складу військ.-мор. сил і в міжнар.-прав. відношенні прирівнюються до надвод. кораблів. З появою П. ч. свобода судноплавства у відкритому морі і протоках міжнародних морських стала включати свободу підводного плавання. Транзит, прохід через міжнар. протоки П. ч. можуть здійснювати як у підводному, так і в надвод. плаванні. Конвенцією про режим проток 1936 встановлено особливий порядок проходження П. ч. через Чорноморські протоки. Зокрема, при проходженні через ці протоки П. ч. прибереж, держав повинні повідомляти про це Туреччину, а сам прохід здійснювати вдень, у надвод. положенні (ст. 12). У територіальному морі П. ч. користуються 333 правом мирного проходу з додержанням вимог ст. 20 Конвенції ООН по морському праву 1982 про проходження у надвод. положенні з піднятим прапором. Заходження і перебування у межах тер. моря, внутрішніх морських вод, на рейдах і в портах України іноземних П. ч. допускається тільки на поверхні й під своїм прапором (Закон «Про державний кордон України» 1991, Правила плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних військових кораблів 1996). Іноземні П. ч. вважаються порушниками державного кордону України, якщо при заходженні в тер. море або внутр. води України вони порушують встановлені правила і якщо перетинають кордон у підвод. положенні чи перебувають у цьому положенні під час плавання у водах України. Правове становище і регламентація бойового використання П. ч. не відрізняються від установлених для надвод. військових кораблів. На П. ч. поширюються заг. принципи і норми, закріплені в конвенціях про закони та звичаї війни, а також спец. Правила про дії підводних човнів стосовно торгових суден у воєнний час, які є Додатком до Лонд. протоколу 1936. Ними передбачено, що П. ч. у своїх діях стосовно торг, суден повинні керуватися правилами міжнар. права, як і надводні військ, кораблі. Правила забороняють топити неозброєні торг, судна без попередження і забезпечення безпеки людей та суднових док-тів.


Підзвітні суми (подотчетные суммы)

гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження.

Підзвітні суми (подотчетные суммы)

гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження.

Підкаст1

Підкаст1     –   аудіо   файл   викладений   в   онлайн   для   завантаження користувачами через фіди. Зміст файлу може варіюватися від музики до новин, презентацій чи аудіо щоденників.


Підкасти і блогкастинг

Підкасти і блогкастинг – блог, основний контент якого надиктовується та викладається у вигляді MP3-файлів.Підкасти2

Підкасти2  – випуски ефіру, різнопланові передачі, авторські програми, шоу та постановки, розміщення аудіо та відео  матеріалів  у блозі  у вигляді випусків, які можна слухати чи завантажувати на MP3-плеєр.


Підкастинг

Підкастинг  –  спосіб  створення  і  передавання  звукової  або відеоінформації в Інтернет. Саме слово підкастинг походить від злиття слів iPod (портативний МР3-плеєр) і broadcasting – велике, широке мовлення.Підпільна економіка (подпольная экономика)

економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистично не обліковується, приховується від держави.

Підпільна економіка (подпольная экономика)

економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистично не обліковується, приховується від держави.

Підприємець (предприниматель)

особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

Підприємець (предприниматель)

особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

Підприємництво (предпринимательство)

самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

Підприємництво (предпринимательство)

самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

Підприємство (предприятие)

самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

Підприємство (предприятие)

самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

Підрозділ (подразделение)

офіційно виділена частина підприємства, установи, організації і працівники, що належать до цього.

Підрозділ (подразделение)

офіційно виділена частина підприємства, установи, організації і працівники, що належать до цього.

Підручник (посібник)

Підручник    (посібник)    –    для    дистанційного    навчання    повинен відповідати основним вимогам: забезпечувати достатність навчальної інформації; бути зрозумілим для будь-якого рівня підготовленості: бути інтерактивним: мати практичну спрямованість; забезпечувати підготовку слухача до іспиту.


Підряд (подряд)

договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов’язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. Оплачується тільки готовий результат, зданий замовникові.

Підряд (подряд)

договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов’язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. Оплачується тільки готовий результат, зданий замовникові.

Підсистема

Підсистема – частина системи, що вивчається або досліджується самостійно,  є  більшим  компонентом,  ніж  окремий  елемент  системи,  але меншим, ніж система загалом. Будучи наділеною властивостями системи, має власну локальну мету функціонування.
Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  25  (Далі)
  Все