Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все

П

Підвищення кваліфікації онлайн

Підвищення  кваліфікації  онлайн  –  підвищення  професійної кваліфікації через Інтернет.Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації – отримання фахівцем додаткової освіти з метою поновлення теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог   до   рівня   кваліфікації   і   необхідністю   освоєння   сучасних   методів вирішення професійних завдань.Підвищення кваліфікації викладачів

Підвищення кваліфікації викладачів – цілеспрямоване і безперервне підвищення професійних знань і педагогічної майстерності співробітників, що беруть участь в реалізації навчального процесу.Підзвітні суми (подотчетные суммы)

гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження.

Підзвітні суми (подотчетные суммы)

гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження.

Підкаст1

Підкаст1     –   аудіо   файл   викладений   в   онлайн   для   завантаження користувачами через фіди. Зміст файлу може варіюватися від музики до новин, презентацій чи аудіо щоденників.


Підкасти і блогкастинг

Підкасти і блогкастинг – блог, основний контент якого надиктовується та викладається у вигляді MP3-файлів.Підкасти2

Підкасти2  – випуски ефіру, різнопланові передачі, авторські програми, шоу та постановки, розміщення аудіо та відео  матеріалів  у блозі  у вигляді випусків, які можна слухати чи завантажувати на MP3-плеєр.


Підкастинг

Підкастинг  –  спосіб  створення  і  передавання  звукової  або відеоінформації в Інтернет. Саме слово підкастинг походить від злиття слів iPod (портативний МР3-плеєр) і broadcasting – велике, широке мовлення.Підпільна економіка (подпольная экономика)

економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистично не обліковується, приховується від держави.

Підпільна економіка (подпольная экономика)

економічна діяльність, що офіційно не зареєстрована, статистично не обліковується, приховується від держави.

Підприємець (предприниматель)

особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

Підприємець (предприниматель)

особа, яка на професійних засадах займається активною підприємницькою діяльністю

Підприємництво (предпринимательство)

самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

Підприємництво (предпринимательство)

самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання доходу, прибутку від користування майном, виконання робіт, послуг, виробництва товарів, їх продажу.

Підприємство (предприятие)

самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

Підприємство (предприятие)

самостійна господарсько-адміністративна самофінансована одиниця

Підрозділ (подразделение)

офіційно виділена частина підприємства, установи, організації і працівники, що належать до цього.

Підрозділ (подразделение)

офіційно виділена частина підприємства, установи, організації і працівники, що належать до цього.

Підручник (посібник)

Підручник    (посібник)    –    для    дистанційного    навчання    повинен відповідати основним вимогам: забезпечувати достатність навчальної інформації; бути зрозумілим для будь-якого рівня підготовленості: бути інтерактивним: мати практичну спрямованість; забезпечувати підготовку слухача до іспиту.


Підряд (подряд)

договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов’язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. Оплачується тільки готовий результат, зданий замовникові.

Підряд (подряд)

договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов’язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату. Оплачується тільки готовий результат, зданий замовникові.

Підсистема

Підсистема – частина системи, що вивчається або досліджується самостійно,  є  більшим  компонентом,  ніж  окремий  елемент  системи,  але меншим, ніж система загалом. Будучи наділеною властивостями системи, має власну локальну мету функціонування.Підсумкова атестація

Підсумкова атестація – комплексна оцінка рівня підготовки випускника вищого навчального закладу на відповідність вимогам Державного освітнього стандарту. Включає кілька видів атестаційних випробувань: підсумковий іспит з окремій дисципліні, підсумковий міждисциплінарний іспит за напрямом (спеціальністю), захист випускної кваліфікаційної роботи.Підтвердження достовірності

Підтвердження достовірності – позитивний результат перевірки правильності введення даних.Підтримка системи

Підтримка системи – організаційне, інформаційне, програмне, технічне та інші види забезпечення системи, потрібні для її використання і вдосконалення.Піксель1

Піксель1  – умовна точка, одиниця виміру різних об’єктів мови розмітки гіпертексту та інших мов програмування. Один піксель дорівнює одній умовній точці, з яких складається зображення на екрані монітора.


Піксель2

Піксель2  – мінімальна ділянка зображення, якій незалежним способом можна задати будь-який колір.


Пільги (льготы)

переваги, додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, підприємствам, регіонам (часткове чи повне звільнення від сплати певних податків, платежів тощо).

Пільги (льготы)

переваги, додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, підприємствам, регіонам (часткове чи повне звільнення від сплати певних податків, платежів тощо).

ПІН-код

ПІН-код (персональний ідентифікаційний номер) - секретний код, відомий лише власнику платіжної картки і необхідний для здійснення операцій із використанням платіжної картки


Пінг

Пінг – (від англ. Ping = свист), гудіння. Ping (packet internet groper) – це програма, яка використовується для перевірки доступності адресата шляхом передачі йому спеціального сигналу (ICMP echo request – запит відгуку ICMP) і очікування відповіді.Післявузівська підготовка

Післявузівська підготовка – одержання фахівцем вищої кваліфікації шляхом навчання в аспірантурі або докторантурі.Післяплата (наложенный платеж)

форма розрахунків за вантаж або поштові відправлення (листи, бандеролі, посилки), за якої відправник доручає поштовому підприємству або транспортній організації одержати з адресата суму їхньої вартості, яку визначає відправник, але вона не повинна перевищувати суми оголошеної цінності відправлення.

Післяплата (наложенный платеж)

форма розрахунків за вантаж або поштові відправлення (листи, бандеролі, посилки), за якої відправник доручає поштовому підприємству або транспортній організації одержати з адресата суму їхньої вартості, яку визначає відправник, але вона не повинна перевищувати суми оголошеної цінності відправлення.

Паблік рілейщнз (паблик рилейшнз)

система некомерційних зв’язків з громадськими організаціями, впливу на громадську думку з використанням ЗМІ з метою завоювання провідного становища в інформаційному просторі і формування певного світогляду населення щодо політичних, соціально-економічних та інших явищ.

Паблік рілейщнз (паблик рилейшнз)

система некомерційних зв’язків з громадськими організаціями, впливу на громадську думку з використанням ЗМІ з метою завоювання провідного становища в інформаційному просторі і формування певного світогляду населення щодо політичних, соціально-економічних та інших явищ.

Паблісіті (паблисити)

1.Популярність, славнозвісність підприємств, фірм, організацій. 2.Дії, спрямовані на піднесення самореклами, престижу, популярності фірми, підприємства, а також масового впливу на населення для досягнення певних результатів у формуванні позитивного іміджу. 3.Вплив на споживача для збільшення реалізації товарів і послуг.

Паблісіті (паблисити)

1.Популярність, славнозвісність підприємств, фірм, організацій. 2.Дії, спрямовані на піднесення самореклами, престижу, популярності фірми, підприємства, а також масового впливу на населення для досягнення певних результатів у формуванні позитивного іміджу. 3.Вплив на споживача для збільшення реалізації товарів і послуг.

Падіння курсу (снижение курса)

зниження курсу цінних паперів, валюти у зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку.

Падіння курсу (снижение курса)

зниження курсу цінних паперів, валюти у зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку.

Падаючий попит (падающий спрос)

попит, що має стійку тенденцію до зниження.

Падаючий попит (падающий спрос)

попит, що має стійку тенденцію до зниження.

Пай (пай)

1.Розмір майнового (грошового) внеску у спільну матеріальну справу при заснуванні підприємницької чи іншої структури. 2.Частка юридичної чи фізичної особи у загальному обсязі майна, створеного з їх участю, або частка у статутному фонді.

Пай (пай)

1.Розмір майнового (грошового) внеску у спільну матеріальну справу при заснуванні підприємницької чи іншої структури. 2.Частка юридичної чи фізичної особи у загальному обсязі майна, створеного з їх участю, або частка у статутному фонді.

Пайовик (паевик)

особа, котра внесла пай і стала, таким чином, членом товариства, в яке внесений пай.

Пайовик (паевик)

особа, котра внесла пай і стала, таким чином, членом товариства, в яке внесений пай.

Пакет

Пакет   –  це  інформаційний  блок  (група  байтів),  що  мають  точно визначену структуру. У пакет входить заголовок із відомостями про маршрут доставки даних за адресою пункту призначення, власні дані, що призначені для контролю повідомлення.Пакет1

Пакет1  – виробнича одиниця інформації, що передається мережею або  каналом зв’язку. Розмір пакета визначається протоколом, що використовується.Пакет2

Пакет2 – це набір байтів, що містить власне передані дані та інформацію про відправника та адресата.Пам’ять1

Пам’ять1  – аналог пам’яті людини, пристрій комп’ютера, що дозволяє зберігати інформацію. Пам’ять буває довгострокова (жорсткі диски, дискети, CD-ROM) і короткочасна (RAM). У довготривалій пам’яті інформація зберігається при виключенні живлення, в короткочасній – втрачається.


Пам’ять2

Пам’ять2   –  здатність  об’єкта  зберігати  і  відтворювати  інформацію. В залежності від характеру використання виділяють кеш-пам’ять, оперативну пам’ять і зовнішню пам’ять.
Паперові гроші (бумажные деньги)

вид грошових знаків. Відрізняються тим, що не розмінюються на золото та інші благородні метали, випускаються державою для покриття її фінансових потреб, що проявляються в дефіциті державного бюджету. Не мають здатності до самостійного повернення з обігу в каси емітента, можуть нагромаджуватися там в надмірній кількості і знецінюватися.

Паперові гроші (бумажные деньги)

вид грошових знаків. Відрізняються тим, що не розмінюються на золото та інші благородні метали, випускаються державою для покриття її фінансових потреб, що проявляються в дефіциті державного бюджету. Не мають здатності до самостійного повернення з обігу в каси емітента, можуть нагромаджуватися там в надмірній кількості і знецінюватися.

Папка

Папка (Folder)  Название элемента курса «Папка» переведено так по аналогии с термином с весьма популярной системой Windows, чтобы пользователям было понятно их сходство. Термин «Папка» предпочтительно использовать в элементах пользовательского интерфейса, с которыми работают преподаватели и студенты. Обычно, когда речь идет о Папках, имеются в виду виртуальные папки moodle, не связанные с файловой структурой операционной системы.


Параметр (параметр)

1.Показник, величина якого має значний вплив на економічні процеси. 2.Величина, що нею характеризують властивість, розмір, форму, інші споживчі якості товару, пристрою тощо.

Параметр (параметр)

1.Показник, величина якого має значний вплив на економічні процеси. 2.Величина, що нею характеризують властивість, розмір, форму, інші споживчі якості товару, пристрою тощо.

Параметри інформації

Параметри  інформації  –  характеристики,  за  допомогою  яких оцінюються інформаційні ресурси. До основних параметрів відносяться: зміст, обсяг, час, джерело, якість, відповідність потребам, спосіб фіксації, мова, вартість.Парасолька податкова (зонтик налоговый)

перенесення насамперед збитків минулих років для захисту поточних і майбутніх доходів від податків шляхом зменшення доходів на величину збитків.

Парасолька податкова (зонтик налоговый)

перенесення насамперед збитків минулих років для захисту поточних і майбутніх доходів від податків шляхом зменшення доходів на величину збитків.

Парасолька цін (зонтик цен)

підтримка цін, встановлених фірмою-лідером, товарним монополістом.

Парасолька цін (зонтик цен)

підтримка цін, встановлених фірмою-лідером, товарним монополістом.

Паритет купівельної спроможності (паритет покупательной способности)

співвідношення між двома валютами, яке врівноважує їх купівельну спроможність щодо визначеного набору товарів і послуг. П.к.с. показує, чому дорівнює купівельна спроможність грошової одиниці однієї країни, яка виражається грошовою одиницею іншої країни.

Паритет купівельної спроможності (паритет покупательной способности)

співвідношення між двома валютами, яке врівноважує їх купівельну спроможність щодо визначеного набору товарів і послуг. П.к.с. показує, чому дорівнює купівельна спроможність грошової одиниці однієї країни, яка виражається грошовою одиницею іншої країни.

Паритетна ціна (паритетная цена)

ціна на с.-г. продукцію, що дає можливість с.-г. виробнику за визначений державою обсяг продукцію одержувати грошовий дохід, достатній для купівлі необхідного набору інших товарів і послуг.

Паритетна ціна (паритетная цена)

ціна на с.-г. продукцію, що дає можливість с.-г. виробнику за визначений державою обсяг продукцію одержувати грошовий дохід, достатній для купівлі необхідного набору інших товарів і послуг.

Пароль1

Пароль1     (фр.   parole   –   слово)   –   секретне   слово   або   символьна послідовність, призначена для підтвердження особи або прав. Паролі використовують для захисту інформації від несанкціонованого доступу. Паролі разом із логіном використовуються операційною системою для надання користувачу дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі.


Пароль2

Пароль2    –   секретне   слово,   пред’явлене   користувачем   системі   для одержання доступу до даних і програм. Є засобом їх захисту від несанкціонованого доступу.


Партія (партия)

1.Політична організація. 2.Одна повна гра (шахи, теніс). 3.Згрупований, підібраний асортиментний набір товарів.

Партія (партия)

1.Політична організація. 2.Одна повна гра (шахи, теніс). 3.Згрупований, підібраний асортиментний набір товарів.

Партнерство (партнерство)

1.Добровільна співпраця двох або кількох фізичних чи юридичних осіб, фірм, корпорацій тощо, які беруть участь у спільних справах, проектах, програмах. 2.Форма співробітництва фірм, компаній, що закріплюється протоколом про партнерство або договором.

Партнерство (партнерство)

1.Добровільна співпраця двох або кількох фізичних чи юридичних осіб, фірм, корпорацій тощо, які беруть участь у спільних справах, проектах, програмах. 2.Форма співробітництва фірм, компаній, що закріплюється протоколом про партнерство або договором.

Партнерська програма

Партнерська програма – спеціальна схема отримання фінансового прибутку в Інтернеті, згідно з якою учаснику платять за кожного унікального відвідувача, який прийшов на сайт рекламодавця з рекламного банера, розміщеного на сторінці учасника.Парціальна (лат. partialis, від pars (partis) – частина) освітня програма

Парціальна (лат. partialis, від pars (partis) – частина) освітня програма – освітня програма, яка визначає зміст одного або кількох взаємопов’язаних напрямів роботи закладу (наприклад, гуманістичне виховання, естетичний розвиток, екологічне виховання) на основі своєрідної педагогічної концепції.Пасив (пассив)

частина бухгалтерського балансу (звичайно права сторона), яка відображає джерела утворення наявних коштів підприємств, організацій, установ за їх приналежністю і призначенням.

Пасив (пассив)

частина бухгалтерського балансу (звичайно права сторона), яка відображає джерела утворення наявних коштів підприємств, організацій, установ за їх приналежністю і призначенням.

Пасиви (пассивы)

суми офіційно пред’явлених фінансових вимог до фізичних чи юридичних осіб.

Пасиви (пассивы)

суми офіційно пред’явлених фінансових вимог до фізичних чи юридичних осіб.

Пасиви балансу (пассивы баланса)

одна з двох частин бухгалтерського балансу, звичайно права, в якій на певну дату відображено джерела утворення коштів підприємства, фірми, організації, установи.

Пасиви балансу (пассивы баланса)

одна з двох частин бухгалтерського балансу, звичайно права, в якій на певну дату відображено джерела утворення коштів підприємства, фірми, організації, установи.

Пасивні знання

Пасивні знання – знання, які не є обов’язковими з даної дисципліни, але рекомендовані для заучування (знання для впізнавання); поняття що, записані в довготривалій пам’яті малою кількістю синапсів.Пасивні операції банку (пассивные операции банка)

операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведення кредитних та інших активних операцій.

Пасивні операції банку (пассивные операции банка)

операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведення кредитних та інших активних операцій.

Пасивні рахунки (пассивные счета)

рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображені джерела формування коштів і зазначається цільове їх спрямування.

Пасивні рахунки (пассивные счета)

рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображені джерела формування коштів і зазначається цільове їх спрямування.

Пасивний баланс (пассивный баланс)

баланс, у якому витрати перевищують надходження.

Пасивний баланс (пассивный баланс)

баланс, у якому витрати перевищують надходження.

Пасивний торговий баланс (пассивный торговый баланс)

торговий баланс, в якому ввезення товарів перевищують вивезення.

Пасивний торговий баланс (пассивный торговый баланс)

торговий баланс, в якому ввезення товарів перевищують вивезення.

Паспорт підприємства (паспорт предприятия)

документ виробничої структури, що містить дані про основні виробничі фонди, виробничі потужності, організаційно-технічний рівень, спеціалізацію виробництва та інші техніко-економічні показники.

Паспорт підприємства (паспорт предприятия)

документ виробничої структури, що містить дані про основні виробничі фонди, виробничі потужності, організаційно-технічний рівень, спеціалізацію виробництва та інші техніко-економічні показники.

Пастка (ловушка)

економічна ситуація, яка нагадує замкнуте коло: становище, в якому спроба вийти із пастки одним шляхом веде в ту саму пастку іншим шляхом.

Пастка (ловушка)

економічна ситуація, яка нагадує замкнуте коло: становище, в якому спроба вийти із пастки одним шляхом веде в ту саму пастку іншим шляхом.

Паті покер, partypoker.com

Паті покер, partypoker.com – англійський покеррум онлайн сайт для гри в покер в Інтернеті. Безпечний і ліцензований сайт пропонує великі турніри покеру, безкоштовні турніри, гру на реальні гроші і навчання грі в покер.Патент (патент)

1.Документ, що засвідчує право наукового, інтелектуального чи технічного винаходу, його авторство. 2.Документ, що визначає право займатися торгівлею чи промислом за умови дотримання відповідних правил, визначених законодавчо, і внесення певного платежу (патентного збору).

Патент (патент)

1.Документ, що засвідчує право наукового, інтелектуального чи технічного винаходу, його авторство. 2.Документ, що визначає право займатися торгівлею чи промислом за умови дотримання відповідних правил, визначених законодавчо, і внесення певного платежу (патентного збору).

Патентна чистота (патентная чистота)

юридично закріплена власність об’єкта винаходу

Патентна чистота (патентная чистота)

юридично закріплена власність об’єкта винаходу

Патентний збір (патентный сбор)

платежі в бюджет підприємствами і громадянами, які мають дохід від занять промислом і мають патент на цей промисел.

Патентний збір (патентный сбор)

платежі в бюджет підприємствами і громадянами, які мають дохід від занять промислом і мають патент на цей промисел.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все