Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Далі)
  Все

Р

Рівень бідності (уровень бедности)

рівень доходу, що забезпечує прожитковий мінімум. Визначається або у вигляді співвідношення з середнім доходом у країні, або з допомогою методу прямого розрахунку.

Рівень бідності (уровень бедности)

рівень доходу, що забезпечує прожитковий мінімум. Визначається або у вигляді співвідношення з середнім доходом у країні, або з допомогою методу прямого розрахунку.

Рівень безробіття (уровень безработицы)

показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношенням кількості безробітних до загального числа зайнятих у господарстві.

Рівень безробіття (уровень безработицы)

показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношенням кількості безробітних до загального числа зайнятих у господарстві.

Рівень життя (уровень жизни)

рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру забезпечення основних життєвих потреб людей.

Рівень життя (уровень жизни)

рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру забезпечення основних життєвих потреб людей.

Рівень цін (уровень цен)

середньозважена ціна, за яку куплені товари, цінні папери, послуги в даний проміжок часу.

Рівень цін (уровень цен)

середньозважена ціна, за яку куплені товари, цінні папери, послуги в даний проміжок часу.

Рівновага ринкова (равновесие рыночное)

досягнення стабільності ринкової кон’юнктури, коли обсяг і структура попиту на товари і послуги збалансована з обсягом і структурою пропозиції товарів і послуг.

Рівновага ринкова (равновесие рыночное)

досягнення стабільності ринкової кон’юнктури, коли обсяг і структура попиту на товари і послуги збалансована з обсягом і структурою пропозиції товарів і послуг.

Рівноважна ціна (равновесная цена)

ціна товару, що встановлюється на ринку при досягненні рівноваги між попитом і пропозицією цього товару.

Рівноважна ціна (равновесная цена)

ціна товару, що встановлюється на ринку при досягненні рівноваги між попитом і пропозицією цього товару.

Ріелтер (риэлтер)

торговець нерухомістю, агент з продажу нерухомості.

Ріелтер (риэлтер)

торговець нерухомістю, агент з продажу нерухомості.

Річний баланс (годовой баланс)

один із видів бухгалтерського звітного балансу підприємства, фірми, компанії, що містить баланс доходів і видатків, прибутків і збитків тощо.

Річний баланс (годовой баланс)

один із видів бухгалтерського звітного балансу підприємства, фірми, компанії, що містить баланс доходів і видатків, прибутків і збитків тощо.

Річний звіт (годовой отчет)

звіт про результати господарсько-фінансової діяльності, що складається в обсязі та за формами, встановленими Міністерством фінансів та Міністерством статистики за календарний рік, що минув.

Річний звіт (годовой отчет)

звіт про результати господарсько-фінансової діяльності, що складається в обсязі та за формами, встановленими Міністерством фінансів та Міністерством статистики за календарний рік, що минув.

Річний план (годовой план)

один із основних інструментів управління, суть якого полягає в обґрунтуванні й передбаченні соціально

Річний план (годовой план)

один із основних інструментів управління, суть якого полягає в обґрунтуванні й передбаченні соціально

Рішення

Рішення – розпорядчий документ, що приймається колегіальним органом організації, наприклад науковою (вченою) радою


Рішення (решение)

висновок за результатами всебічного розвитку та прогнозування тієї чи іншої ситуації.

Рішення (решение)

висновок за результатами всебічного розвитку та прогнозування тієї чи іншої ситуації.

РАБОТОРГІВЛЯ

РАБОТОРГІВЛЯ - один з видів злочину міжнар. характеру. Під кваліфікацію Р. підпадають перевезення або спроба перевезення рабів із однієї країни в іншу, а також їх продаж або обмін з метою отримання матеріальної або ін. вигоди. Оскільки рабство і Р. виникли ще у Давньому світі, то й питання, пов'язані з правами людини, одними з перших стали предметом міжнар.-прав. регулювання. Р. засуджувалась і визнавалась злочинною Віденським конгресом 1814—15, Аахенським конгресом 1818. На Брюссельській конференції 1889-90 був прийнятий акт, яким передбачався ряд заходів б-би з P., зокрема військ, кораблі держав, що домовлялися, одержали право затримувати й оглядати всі судна у т. з. підозрілому поясі (до нього включалися частини Світового ок., через які найчастіше йшли судна работоргівців). Однак цим док-том злочинною визнавалася лише P., а не саме рабство. Першим міжнар.-прав. док-том, яким заборонялися не лише Р., а й рабство, стала Конвенція про рабство 1926, прийнята в м. Женеві (Швейцарія). Крім заборони P., вона зобов'язувала держави-учасниці припиняти торгівлю людьми в будь-яких формах. Конвенція визначала як торгівлю невільниками будь-який акт: захоплення, придбання чи уступку людини для продажу її у рабство; придбання невільника з метою його продажу або обміну; уступки шляхом продажу або обміну невільника, 385 придбаного для продажу або обміну, як і взагалі будь-який акт торгівлі невільниками чи їх перевезення. Згідно з положеннями Конвенції про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства, від 7.ГХ 1956 особи, які сприяють перетворенню ін. людини на раба, займаються перевезенням рабів, каліченням, тавруванням ін. людей з метою закріплення їх у рабстві, а також особи, що схиляють ін. людей до віддачі себе у рабство, підлягають крим. покаранню (за нац. зак-вом). У сучас. світі випадки традиційної Р. зустрічаються порівняно нечасто, але набули значного поширення нові форми Р.


РАДА ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

РАДА ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА - (Euro-Atlantic Partnership Council), РЄАП (ЕАРС) — консульт. орган Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та країн-партнерів, що сприяє їх співробітництву. Утв. 30.V 1997 на зустрічі міністрів закорд. справ країн — членів Ради Північноатлантичного співробітництва (РПАС) та учасників програми «Партнерство заради миру») у м. Сінтра (Португалія) як орган — 388 спадкоємець РПАС. Тоді ж було прийнято «Базовий документ Ради Євроатлантичного партнерства». Метою РЄАП є зміцнення миру в євроатлант. регіоні на основі принципів Рамкового док-та «Партнерство заради миру». До РЄАП (станом на 2003) входять 46 країн: члени НАТО, а також Австрія, Азербайджан, Албанія, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Ірландія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна, Фінляндія, Хорватія, Швейцарія, Швеція. Головою РЄАП є ген. секретар НАТО. Функції комітетів РЄАП виконують комітети Північноатлантичної ради НАТО, які засідають у розшир, складі. Засідання РЄАП відбуваються у м. Брюсселі (Бельгія) двічі на рік на рівні міністрів закорд. справ та міністрів оборони, а також щомісяця на рівні послів. Передбачено можливість самітів на рівні глав держав та урядів. Рішення ухвалюються консенсусом. Прийнятий 1997 План дій РЄАП передбачає консультації, співпрацю на випадок надзв. ситуацій (з цією метою 1998 були утворені, зокрема, Євроатлантичний координац. центр з реагування на катастрофи та Євроатлантичний підрозділ реагування на катастрофи), а також оборонне і військ співробітництво в рамках програми «Партнерство заради миру». Тематика консультацій охоплює політ, питання та питання безпеки: врегулювання криз; регіон, проблеми; контроль за озброєнням, нерозповсюдження зброї масового знищення; міжнар. тероризм; оборонні планування та політику; екон. питання безпеки; координацію управління повітр. рухом; наук, співробітництво миротв. операції.Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Далі)
  Все