Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Р

Рівень бідності (уровень бедности)

рівень доходу, що забезпечує прожитковий мінімум. Визначається або у вигляді співвідношення з середнім доходом у країні, або з допомогою методу прямого розрахунку.

Рівень бідності (уровень бедности)

рівень доходу, що забезпечує прожитковий мінімум. Визначається або у вигляді співвідношення з середнім доходом у країні, або з допомогою методу прямого розрахунку.

Рівень безробіття (уровень безработицы)

показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношенням кількості безробітних до загального числа зайнятих у господарстві.

Рівень безробіття (уровень безработицы)

показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношенням кількості безробітних до загального числа зайнятих у господарстві.

Рівень життя (уровень жизни)

рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру забезпечення основних життєвих потреб людей.

Рівень життя (уровень жизни)

рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру забезпечення основних життєвих потреб людей.

Рівень цін (уровень цен)

середньозважена ціна, за яку куплені товари, цінні папери, послуги в даний проміжок часу.

Рівень цін (уровень цен)

середньозважена ціна, за яку куплені товари, цінні папери, послуги в даний проміжок часу.

Рівновага ринкова (равновесие рыночное)

досягнення стабільності ринкової кон’юнктури, коли обсяг і структура попиту на товари і послуги збалансована з обсягом і структурою пропозиції товарів і послуг.

Рівновага ринкова (равновесие рыночное)

досягнення стабільності ринкової кон’юнктури, коли обсяг і структура попиту на товари і послуги збалансована з обсягом і структурою пропозиції товарів і послуг.

Рівноважна ціна (равновесная цена)

ціна товару, що встановлюється на ринку при досягненні рівноваги між попитом і пропозицією цього товару.

Рівноважна ціна (равновесная цена)

ціна товару, що встановлюється на ринку при досягненні рівноваги між попитом і пропозицією цього товару.

Ріелтер (риэлтер)

торговець нерухомістю, агент з продажу нерухомості.

Ріелтер (риэлтер)

торговець нерухомістю, агент з продажу нерухомості.

Річний баланс (годовой баланс)

один із видів бухгалтерського звітного балансу підприємства, фірми, компанії, що містить баланс доходів і видатків, прибутків і збитків тощо.

Річний баланс (годовой баланс)

один із видів бухгалтерського звітного балансу підприємства, фірми, компанії, що містить баланс доходів і видатків, прибутків і збитків тощо.

Річний звіт (годовой отчет)

звіт про результати господарсько-фінансової діяльності, що складається в обсязі та за формами, встановленими Міністерством фінансів та Міністерством статистики за календарний рік, що минув.

Річний звіт (годовой отчет)

звіт про результати господарсько-фінансової діяльності, що складається в обсязі та за формами, встановленими Міністерством фінансів та Міністерством статистики за календарний рік, що минув.

Річний план (годовой план)

один із основних інструментів управління, суть якого полягає в обґрунтуванні й передбаченні соціально

Річний план (годовой план)

один із основних інструментів управління, суть якого полягає в обґрунтуванні й передбаченні соціально

Рішення

Рішення – розпорядчий документ, що приймається колегіальним органом організації, наприклад науковою (вченою) радою


Рішення (решение)

висновок за результатами всебічного розвитку та прогнозування тієї чи іншої ситуації.

Рішення (решение)

висновок за результатами всебічного розвитку та прогнозування тієї чи іншої ситуації.

Район (район)

місцевість, що вирізняється за географічними, економічними, адміністративними та іншими ознаками.

Район (район)

місцевість, що вирізняється за географічними, економічними, адміністративними та іншими ознаками.

Ранжирування (ранжирование)

розміщення економічних показників (величин) у певному порядку залежно від значущості величин (тісноти зв’язку). Застосовують в економічному моделюванні, прогнозуванні.

Ранжирування (ранжирование)

розміщення економічних показників (величин) у певному порядку залежно від значущості величин (тісноти зв’язку). Застосовують в економічному моделюванні, прогнозуванні.

Рантьє (рантье)

особи, що живуть на доходи (проценти) від грошового капіталу, що надається в позички, чи від цінних паперів. В умовах розвинутої ринкової економіки кошти Р. вкладаються переважно в цінні папери через розгалужену мережу спеціальних установ

Рантьє (рантье)

особи, що живуть на доходи (проценти) від грошового капіталу, що надається в позички, чи від цінних паперів. В умовах розвинутої ринкової економіки кошти Р. вкладаються переважно в цінні папери через розгалужену мережу спеціальних установ

Растрове графічне зображення

Растрове графічне зображення – зображення, які формуються в процесі перетворення графічних даних з аналогової форми на цифрову.Расфолловінг

Расфолловінг – програма-додаток до Твіттеру, що дозволяє видаляти фолловерсів, які не цікаві користувачеві.Рахунок

Рахунок – запис, що містить відомості, які користувач повідомляє про себе. Синоніми та сленгові терміни: профіль, профайл, сторінка, найчастіше – аккаунт і еккаунт, від англійського account – обліковий запис, особистий рахунок.Рахунок (счет)

1. У бухгалтерському обліку

Рахунок (счет)

1. У бухгалтерському обліку

Рахунок кліринговий (счет клиринговый)

рахунок, на якому обліковують безготівкові розрахунки (за продані товари, цінні папери, надані послуги), засновані на зарахуванні банками за певний період взаємних платіжних вимог сторін, які беруть участь у розрахунках.

Рахунок кліринговий (счет клиринговый)

рахунок, на якому обліковують безготівкові розрахунки (за продані товари, цінні папери, надані послуги), засновані на зарахуванні банками за певний період взаємних платіжних вимог сторін, які беруть участь у розрахунках.

Рахунок “Лоро” (счет “Лоро”)

рахунок, що відкривається банком своїм банкам-кореспондентам. При формуванні кореспондентських відносин передбачається, в якій валюті буде вестися рахунок, чи повинні платежі здійснюватися у межах сум на рахунка, чи можливий овердрафт.

Рахунок “Лоро” (счет “Лоро”)

рахунок, що відкривається банком своїм банкам-кореспондентам. При формуванні кореспондентських відносин передбачається, в якій валюті буде вестися рахунок, чи повинні платежі здійснюватися у межах сум на рахунка, чи можливий овердрафт.

Рахунок “Ностро” (счет “Ностро”)

рахунок даної кредитної установи у банках-кореспондентах, на якому відображені взаємні платежі. Умови ведення Р.“Н”. визначаються при формуванні кореспондентських відносин між двома кредитними установами.

Рахунок “Ностро” (счет “Ностро”)

рахунок даної кредитної установи у банках-кореспондентах, на якому відображені взаємні платежі. Умови ведення Р.“Н”. визначаються при формуванні кореспондентських відносин між двома кредитними установами.

Рахунок-фактура (счет-фактура)

документ, який виписує продавець для одержання вартості товару або наданих послуг з покупця. Містить опис і вартість поставленого товару або наданих послуг, може містити інші дані, які стосуються товару і засобу доставки (вага, маркування, відвантаження).

Рахунок-фактура (счет-фактура)

документ, який виписує продавець для одержання вартості товару або наданих послуг з покупця. Містить опис і вартість поставленого товару або наданих послуг, може містити інші дані, які стосуються товару і засобу доставки (вага, маркування, відвантаження).

Реєстр (реестр)

книги, картки та аркуші певної форми, що їх використовують у бухгалтерському обліку і діловодстві для обліку наявності і руху коштів, цінностей та різних документів.

Реєстр (реестр)

книги, картки та аркуші певної форми, що їх використовують у бухгалтерському обліку і діловодстві для обліку наявності і руху коштів, цінностей та різних документів.

Реєстрація на курси

 

Реєстрація на курси – процес офіційного зарахування на курс.Реєстри облікові (реестры учетные)

книги, картки та аркуші певної форми, що їх використовують для обліку наявності та руху матеріальних коштів, реєстрації господарських операцій на підприємствах, в організаціях і установах. Поділяються на синтетичні (головна книга, журнал реєстрації тощо) та аналітичні (рахунки в книгах, картках, описи тощо).

Реєстри облікові (реестры учетные)

книги, картки та аркуші певної форми, що їх використовують для обліку наявності та руху матеріальних коштів, реєстрації господарських операцій на підприємствах, в організаціях і установах. Поділяються на синтетичні (головна книга, журнал реєстрації тощо) та аналітичні (рахунки в книгах, картках, описи тощо).

Реінвестування (реинвестирование)

додаткове вкладення власного або іноземного капіталу в економіку у формі нарощування раніше вкладених інвестицій за рахунок отримання від них доходів, прибутку.

Реінвестування (реинвестирование)

додаткове вкладення власного або іноземного капіталу в економіку у формі нарощування раніше вкладених інвестицій за рахунок отримання від них доходів, прибутку.

Реінжиніринг (реинжиниринг)

фундаментальне переосмислення та радикальна перебудова господарських процесів для їх відчутного поліпшення.

Реінжиніринг (реинжиниринг)

фундаментальне переосмислення та радикальна перебудова господарських процесів для їх відчутного поліпшення.

Реал

Реал – законослухняний користувач соціальної мережі з реальними даними і фотографіями. Реальність користувача підтверджується паспортом, у разі видалення облікового запису. В силу своєї нереальності, клони і мульти, не підлягають офіційному відновленню у разі видалення.Реалізація (реализация)

1. Продаж вироблених або закуплених товарів, що супроводжується отриманням грошового виторгу. 2. Виконання задуму, отримання результату.

Реалізація (реализация)

1. Продаж вироблених або закуплених товарів, що супроводжується отриманням грошового виторгу. 2. Виконання задуму, отримання результату.

Реалізація продукції (реализация продукции)

відпуск товарів і одержання за них грошової оплати.

Реалізація продукції (реализация продукции)

відпуск товарів і одержання за них грошової оплати.

Реальна заробітна плата (реальная заработная плата)

заробітна плата, що визначається кількістю споживчих товарів і послуг, яку можна за неї придбати.

Реальна заробітна плата (реальная заработная плата)

заробітна плата, що визначається кількістю споживчих товарів і послуг, яку можна за неї придбати.

Реальний дохід (реальный доход)

грошовий дохід, визначений з урахуванням реальних цін на товари й послуги й утриманих податків. Означає кількість благ, що їх можна придбати за отримані доходи.

Реальний дохід (реальный доход)

грошовий дохід, визначений з урахуванням реальних цін на товари й послуги й утриманих податків. Означає кількість благ, що їх можна придбати за отримані доходи.

Реальний час (real time)

Реальний час (real time) – час, що збігається з фактичним часом перебігу фізичного  процесу.  Стосовно  режиму  оброблення  даних  це  означає,  що потрібні розрахунки виконуються під час фактичного перебігу відповідного, фізичного процесу так, що результати обчислень можна використовувати для керування цим процесом. Стосовно прикладних програм це значить, що в них відповідь на інформацію, яка вводиться, формується досить швидко, так що вона може впливати на подальше введення даних (діалоговий режим).Ревізія (ревизия)

документальна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, організацій та установ, що їх проводять переважно в порядку внутрішньовідомчого контролю. Можуть бути відомчі і позавідомчі, планові і позапланові, повні й часткові, разові й повторні, суцільні й вибіркові, комплексні й не комплексні.

Ревізія (ревизия)

документальна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, організацій та установ, що їх проводять переважно в порядку внутрішньовідомчого контролю. Можуть бути відомчі і позавідомчі, планові і позапланові, повні й часткові, разові й повторні, суцільні й вибіркові, комплексні й не комплексні.

Ревізія маркетингу (ревизия маркетинга)

комплексне, системне і регулярне дослідження маркетингового середовища, стратегії завдань і оперативної фірми з метою виявлення потенційних можливостей зростання фірми і надання пропозицій щодо поліпшення її маркетингової діяльності.

Ревізія маркетингу (ревизия маркетинга)

комплексне, системне і регулярне дослідження маркетингового середовища, стратегії завдань і оперативної фірми з метою виявлення потенційних можливостей зростання фірми і надання пропозицій щодо поліпшення її маркетингової діяльності.

Ревальвація (ревальвация)

підвищення державного курсу валюти щодо валют інших країн і міжнародних розрахункових грошових одиниць. Застосовується для регулювання валютного курсу і приводить до підвищення цін на товари, що експортуються.

Ревальвація (ревальвация)

підвищення державного курсу валюти щодо валют інших країн і міжнародних розрахункових грошових одиниць. Застосовується для регулювання валютного курсу і приводить до підвищення цін на товари, що експортуються.

Регіон (регион)

1. Район, область, територія, частина країни, що вирізняється сукупністю природних або історично складених економіко-географічних умов і національним складом населення. 2. Група ме6жуючих країн, які представляють окремий економіко-географічний район і мають спільні ознаки, що відрізняють цей район від інших.

Регіон (регион)

1. Район, область, територія, частина країни, що вирізняється сукупністю природних або історично складених економіко-географічних умов і національним складом населення. 2. Група ме6жуючих країн, які представляють окремий економіко-географічний район і мають спільні ознаки, що відрізняють цей район від інших.

Регіональні ринки (региональные рынки)

ринки окремих регіонів, що відрізняються місцезнаходженням, видами товарів, цінами, кон’юнктурною, попитом і пропозицією товарів. Межі регіональних ринків, як правило, збігаються з межами адміністративно-територіальних утворень.

Регіональні ринки (региональные рынки)

ринки окремих регіонів, що відрізняються місцезнаходженням, видами товарів, цінами, кон’юнктурною, попитом і пропозицією товарів. Межі регіональних ринків, як правило, збігаються з межами адміністративно-територіальних утворень.

Регіональна економіка (региональная экономика)

галузь економічної науки, що вивчає закономірності регіональної організації суспільного виробництва і механізм їх дії, економічні явища і процеси , пов’язані з розвитком господарства окремих регіонів і територіально-виробничих комплексів.

Регіональна економіка (региональная экономика)

галузь економічної науки, що вивчає закономірності регіональної організації суспільного виробництва і механізм їх дії, економічні явища і процеси , пов’язані з розвитком господарства окремих регіонів і територіально-виробничих комплексів.

Регіональна мережа

Регіональна мережа – велика, нерідко географічно розосереджена мережа, яка за допомогою комунікаційних засобів об’єднує в єдине ціле комп’ютери в різних пунктах. Може охоплювати і безліч будівель в одному районі, і виходити за межі державних кордонів. Кілька розподілених мереж, пов’язаних між собою, частіше називають не регіональними мережами, а інтермережами або мережевими комплексами.


Регіональний бюджет (региональный бюджет)

сукупність бюджетів окремих регіонів і областей, що входять до складу даного регіону.

Регіональний бюджет (региональный бюджет)

сукупність бюджетів окремих регіонів і областей, що входять до складу даного регіону.

Регістр (регистр)

спеціальний орган, що здійснює нагляд у певній сфері управління.

Регістр (регистр)

спеціальний орган, що здійснює нагляд у певній сфері управління.

Регістр кредиторів (регистр кредиторов)

регістр, куди записуються кредитори за іпотечними кредитами. Зберігач регістру повідомляє кредиторам про всі зміни, які відбуваються з нерухомістю.

Регістр кредиторів (регистр кредиторов)

регістр, куди записуються кредитори за іпотечними кредитами. Зберігач регістру повідомляє кредиторам про всі зміни, які відбуваються з нерухомістю.

Регламент сайту

Регламент сайту – регулює відносини між власником сайту в особі адміністрації сайту і його користувачами, що виникають у зв’язку з використанням сайту. Положення регламенту встановлюються, змінюються і скасовуються власником сайту в односторонньому порядку.Регресувати (регрессировать)

занепадати, рухатись назад у розвитку, погіршуватись.

Регресувати (регрессировать)

занепадати, рухатись назад у розвитку, погіршуватись.

Регулювання Інтернет

Регулювання   Інтернет   –   комплекс   законодавчих   і   організаційних заходів, спрямованих на підтримку і розвиток Інтернет. Включає в себе: комерційне законодавство, заходи з розвитку конкуренції, ліцензування, технологічні стандарти, регулювання цін, податкове обкладення, захист інтелектуальної власності, споживачів, конфіденційності, забезпечення відповідальності провайдерів, переслідування комп’ютерних злочинів та ін. Заходи з регулювання Інтернет повинні забезпечувати прозорість і відкритість. У зв’язку з унікальною природою Інтернету, його регулювання має певні труднощі і в більшості країн відсутній спеціальний "Закон про Інтернет". Існує також небезпека надмірної "старанності" влади в цьому питанні, яка може знищити одне з основних "завоювань" Інтернету - його свободу.Регулювання економіки (регулирование экономики)

вплив органів управління на економіку з метою підтримки фінансово-господарських процесів на певному рівні і недопущення небажаних явищ.

Регулювання економіки (регулирование экономики)

вплив органів управління на економіку з метою підтримки фінансово-господарських процесів на певному рівні і недопущення небажаних явищ.

Редагування

Редагування – процес внесення змін у текст.Реекспорт (реэкспорт)

вивезення із країни раніше завезених, імпортованих сировинних та інших товарів з метою їх перепродажу іншим країнам у тому ж вигляді або після певної обробки.

Реекспорт (реэкспорт)

вивезення із країни раніше завезених, імпортованих сировинних та інших товарів з метою їх перепродажу іншим країнам у тому ж вигляді або після певної обробки.

Режим економії (режим экономии)

спосіб господарювання, в основу якого покладено принцип ощадливості, мінімізації витрат ресурсів, ресурсозбереження. Застосовується як засіб підвищення ефективності виробництва.

Режим економії (режим экономии)

спосіб господарювання, в основу якого покладено принцип ощадливості, мінімізації витрат ресурсів, ресурсозбереження. Застосовується як засіб підвищення ефективності виробництва.

Режим найбільшого сприяння (режим наибольшего благопрепятствования)

умови економічних, торговельних відносин між країнами, що передбачають одна одній переваг, пільг у вигляді зниження мита, податків, зборів, зняття обмежень, заборон тощо.

Режим найбільшого сприяння (режим наибольшего благопрепятствования)

умови економічних, торговельних відносин між країнами, що передбачають одна одній переваг, пільг у вигляді зниження мита, податків, зборів, зняття обмежень, заборон тощо.

Резерв (резерв)

запас товарів, грошей, іноземної валюти тощо на випадок непередбаченої потреби; джерело з якого беруться ресурси, що спеціально зберігаються на випадок гострої необхідності їх використання.

Резерв (резерв)

запас товарів, грошей, іноземної валюти тощо на випадок непередбаченої потреби; джерело з якого беруться ресурси, що спеціально зберігаються на випадок гострої необхідності їх використання.

Резерви виробництва (резервы производства)

внутрішні можливості кращого використання ресурсів підприємств, що дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції, підвищувати її якість без залучення додаткових коштів із зовнішніх джерел і власного резервного фонду.

Резерви виробництва (резервы производства)

внутрішні можливості кращого використання ресурсів підприємств, що дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції, підвищувати її якість без залучення додаткових коштів із зовнішніх джерел і власного резервного фонду.

Резервна валюта (резервная валюта)

1. У вузькому розумінні

Резервна валюта (резервная валюта)

1. У вузькому розумінні

Резервне копіювання

 

Резервне копіювання – технологія копіювання програм і/або даних з метою підвищення надійності зберігання даних.
Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все