Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все

С

Сітьове планування й управління (сетевое планирование и управление)

метод планування, заснований на графічному зображенні певного комплексу робіт у їх логічній послідовності, взаємозв’язку і взаємозалежності. Його основа

Сітьове планування й управління (сетевое планирование и управление)

метод планування, заснований на графічному зображенні певного комплексу робіт у їх логічній послідовності, взаємозв’язку і взаємозалежності. Його основа

Сіф (сиф)

умова продажу товару, згідно з якою до ціни реалізації товару включається його вартість, витрати на страхування та транспортування до місця призначення. При продажу на умовах С. продавець зобов'язаний за власний рахунок доставити товар у порт відвантаження, зафрахтувати судно, сплатити податки, мито і збори, застрахувати товар.

Сіф (сиф)

умова продажу товару, згідно з якою до ціни реалізації товару включається його вартість, витрати на страхування та транспортування до місця призначення. При продажу на умовах С. продавець зобов'язаний за власний рахунок доставити товар у порт відвантаження, зафрахтувати судно, сплатити податки, мито і збори, застрахувати товар.

Саботаж (саботаж)

1. Свідоме, задумане невиконання або недбале виконання особою чи групою осіб своїх службових або інших обов’язків. 2. Приховане протидіяння здійсненню небажаних заходів.

Саботаж (саботаж)

1. Свідоме, задумане невиконання або недбале виконання особою чи групою осіб своїх службових або інших обов’язків. 2. Приховане протидіяння здійсненню небажаних заходів.

Сайт

Сайт – дослівно «вузол мережі». Сукупність розміщених у мережі Інтернет   веб-сторінок,   об’єднаних   єдиною   темою,   дизайном   та   єдиним адресним простором домену.Сайт дистанційного навчального закладу

Сайт дистанційного навчального закладу – містить нижче вказані основні розділи: інформаційний; навчальних програм і курсів; реєстрації; бібліотека; технічного сервісу.Сайт, Веб-сайт2

Сайт, Веб-сайт2 - декілька веб-сторінок, що об’єднані в одну структуру і мають  загальну частину адреси.  Однозначного  визначення  сайту не існує  – наприклад, деякі розділи великих сайтів і користувачі, і власники вважають окремими сайтами.


Сайт, Вебсайт1

Сайт, Вебсайт1 – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на декількох серверах


Сайт-візитка

Сайт-візитка – невеликий сайт, який, як правило, складається з декількох веб-сторінок, та містить основну інформацію про комерційну або некомерційну організацію, приватну особу, компанію, товари або послуги, прайс-листи, контактні дані та форму зворотного зв’язку.


Салон (салон)

приміщення для виставок, демонстрації товарів, а також магазин, де продаються художньо виготовлені товари, витвори мистецтва, чи ательє, де робота виконується художньо.

Салон (салон)

приміщення для виставок, демонстрації товарів, а також магазин, де продаються художньо виготовлені товари, витвори мистецтва, чи ательє, де робота виконується художньо.

Сальдо (сальдо)

у бухгалтерському обліку різниця між сумами дебету і кредиту рахунка. Дебетове сальдо (сума дебету більша за суму кредиту) відображає наявність господарських засобів на певну дату, затрати на виробництво, розмір збитків тощо; записується в активі балансу. Кредитове С. (сума кредиту більша за суму дебету) відображає стан джерел господарських засобів; записується у пасиві балансу.

Сальдо (сальдо)

у бухгалтерському обліку різниця між сумами дебету і кредиту рахунка. Дебетове сальдо (сума дебету більша за суму кредиту) відображає наявність господарських засобів на певну дату, затрати на виробництво, розмір збитків тощо; записується в активі балансу. Кредитове С. (сума кредиту більша за суму дебету) відображає стан джерел господарських засобів; записується у пасиві балансу.

Сальдо активне (сальдо активное)

перевищення надходжень над видатками. Сальдо активне називають також позитивним.

Сальдо активне (сальдо активное)

перевищення надходжень над видатками. Сальдо активне називають також позитивним.

Сальдо негативне (сальдо негативное)

перевищення видатків над надходженням підприємства, фірми, компанії; у міжнародній торгівлі

Сальдо негативне (сальдо негативное)

перевищення видатків над надходженням підприємства, фірми, компанії; у міжнародній торгівлі

Сальдо платіжного балансу (сальдо платежного баланса)

різниця між платежами за кордон і надходженнями коштів з-за кордону.

Сальдо платіжного балансу (сальдо платежного баланса)

різниця між платежами за кордон і надходженнями коштів з-за кордону.

САМІТ

САМІТ - (англ. summit, букв. — вершина, верхівка, від старофранц. sommette — верхівка, з лат. summus — найвищий) — дип. зустрічі (наради, конференції, переговори) на найвищому рівні — глав держав та урядів. Термін з'явився після Другої світової війни 1939—45. До відомих в історії сучас. дипломатії С. належать: зустріч керівників союз, держав «великої трійки» СРСР, США та Великобританії на Берлінській (Потсдамській) конференції 1945; Гельсінська зустріч у верхах держав — учасниць Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 та ін. Термін увійшов до дип. і політ, лексикону, широко застосовується на форумах на найвищому рівні лідерів держав «великої вісімки», держав — учасниць ЄС та його гол. органу — РЄ, зустрічах глав держав та урядів ОБСЄ, глав країн СНД тощо. Проведення С. передбачено установчими договорами, статутами міжнар. організацій, міждержавних політ, утворень, як, напр., Амстердамським договором про Європейський Союз 1997. На С. приймаються і підписуються політ, рішення, угоди, договори, конвенції, декларації, протоколи тощо.


Самообслуговування (самообслуживание)

спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець дістає можливість прямого доступу до них і вибору потрібного йому товару без участі продавця, з наступною оплатою через розрахунково-касовий вузол.

Самообслуговування (самообслуживание)

спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець дістає можливість прямого доступу до них і вибору потрібного йому товару без участі продавця, з наступною оплатою через розрахунково-касовий вузол.

Самоокупність (самоокупаемость)

принцип ведення господарства, за яким доходи від діяльності підприємства перекривають його витрати. Вважається, що за таких умов підприємство є прибутковим.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все