Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все

С

Сітьове планування й управління (сетевое планирование и управление)

метод планування, заснований на графічному зображенні певного комплексу робіт у їх логічній послідовності, взаємозв’язку і взаємозалежності. Його основа

Сітьове планування й управління (сетевое планирование и управление)

метод планування, заснований на графічному зображенні певного комплексу робіт у їх логічній послідовності, взаємозв’язку і взаємозалежності. Його основа

Сіф (сиф)

умова продажу товару, згідно з якою до ціни реалізації товару включається його вартість, витрати на страхування та транспортування до місця призначення. При продажу на умовах С. продавець зобов'язаний за власний рахунок доставити товар у порт відвантаження, зафрахтувати судно, сплатити податки, мито і збори, застрахувати товар.

Сіф (сиф)

умова продажу товару, згідно з якою до ціни реалізації товару включається його вартість, витрати на страхування та транспортування до місця призначення. При продажу на умовах С. продавець зобов'язаний за власний рахунок доставити товар у порт відвантаження, зафрахтувати судно, сплатити податки, мито і збори, застрахувати товар.

Саботаж (саботаж)

1. Свідоме, задумане невиконання або недбале виконання особою чи групою осіб своїх службових або інших обов’язків. 2. Приховане протидіяння здійсненню небажаних заходів.

Саботаж (саботаж)

1. Свідоме, задумане невиконання або недбале виконання особою чи групою осіб своїх службових або інших обов’язків. 2. Приховане протидіяння здійсненню небажаних заходів.

Сайт

Сайт – дослівно «вузол мережі». Сукупність розміщених у мережі Інтернет   веб-сторінок,   об’єднаних   єдиною   темою,   дизайном   та   єдиним адресним простором домену.Сайт дистанційного навчального закладу

Сайт дистанційного навчального закладу – містить нижче вказані основні розділи: інформаційний; навчальних програм і курсів; реєстрації; бібліотека; технічного сервісу.Сайт, Веб-сайт2

Сайт, Веб-сайт2 - декілька веб-сторінок, що об’єднані в одну структуру і мають  загальну частину адреси.  Однозначного  визначення  сайту не існує  – наприклад, деякі розділи великих сайтів і користувачі, і власники вважають окремими сайтами.


Сайт, Вебсайт1

Сайт, Вебсайт1 – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на декількох серверах


Сайт-візитка

Сайт-візитка – невеликий сайт, який, як правило, складається з декількох веб-сторінок, та містить основну інформацію про комерційну або некомерційну організацію, приватну особу, компанію, товари або послуги, прайс-листи, контактні дані та форму зворотного зв’язку.


Салон (салон)

приміщення для виставок, демонстрації товарів, а також магазин, де продаються художньо виготовлені товари, витвори мистецтва, чи ательє, де робота виконується художньо.

Салон (салон)

приміщення для виставок, демонстрації товарів, а також магазин, де продаються художньо виготовлені товари, витвори мистецтва, чи ательє, де робота виконується художньо.

Сальдо (сальдо)

у бухгалтерському обліку різниця між сумами дебету і кредиту рахунка. Дебетове сальдо (сума дебету більша за суму кредиту) відображає наявність господарських засобів на певну дату, затрати на виробництво, розмір збитків тощо; записується в активі балансу. Кредитове С. (сума кредиту більша за суму дебету) відображає стан джерел господарських засобів; записується у пасиві балансу.

Сальдо (сальдо)

у бухгалтерському обліку різниця між сумами дебету і кредиту рахунка. Дебетове сальдо (сума дебету більша за суму кредиту) відображає наявність господарських засобів на певну дату, затрати на виробництво, розмір збитків тощо; записується в активі балансу. Кредитове С. (сума кредиту більша за суму дебету) відображає стан джерел господарських засобів; записується у пасиві балансу.

Сальдо активне (сальдо активное)

перевищення надходжень над видатками. Сальдо активне називають також позитивним.

Сальдо активне (сальдо активное)

перевищення надходжень над видатками. Сальдо активне називають також позитивним.

Сальдо негативне (сальдо негативное)

перевищення видатків над надходженням підприємства, фірми, компанії; у міжнародній торгівлі

Сальдо негативне (сальдо негативное)

перевищення видатків над надходженням підприємства, фірми, компанії; у міжнародній торгівлі

Сальдо платіжного балансу (сальдо платежного баланса)

різниця між платежами за кордон і надходженнями коштів з-за кордону.

Сальдо платіжного балансу (сальдо платежного баланса)

різниця між платежами за кордон і надходженнями коштів з-за кордону.

Самообслуговування (самообслуживание)

спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець дістає можливість прямого доступу до них і вибору потрібного йому товару без участі продавця, з наступною оплатою через розрахунково-касовий вузол.

Самообслуговування (самообслуживание)

спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець дістає можливість прямого доступу до них і вибору потрібного йому товару без участі продавця, з наступною оплатою через розрахунково-касовий вузол.

Самоокупність (самоокупаемость)

принцип ведення господарства, за яким доходи від діяльності підприємства перекривають його витрати. Вважається, що за таких умов підприємство є прибутковим.

Самоокупність (самоокупаемость)

принцип ведення господарства, за яким доходи від діяльності підприємства перекривають його витрати. Вважається, що за таких умов підприємство є прибутковим.

Саморегулювання (саморегулирование)

форма управління економічними процесами, за якої досягається ситуація пропорційної збалансованості сукупних економічних показників

Саморегулювання (саморегулирование)

форма управління економічними процесами, за якої досягається ситуація пропорційної збалансованості сукупних економічних показників

Самостійна робота учнів

Самостійна робота учнів – індивідуальна або колективна навчальна діяльність яка, здійснюється без безпосереднього керівництва вчителя. З точки зору організації самостійності робота може бути: а) фронтальною (класною) – учні виконують одне і те ж завдання, наприклад пишуть твір на задану тему; б) груповою – для виконання завдання учні розбиваються на невеликі групи (по 3- 6 чол.); в) парною – наприклад при проведенні дослідів, на заняттях у лінгафонному кабінеті; г) індивідуальною – кожен учень виконує окреме завдання. Найбільш поширені види самостійної роботи: робота з підручником, довідковою літературою або першоджерелами, розв’язування задач, виконання вправ, творів, спостереження, конструювання, моделювання і т. ін.


Самостійне вивчення

Самостійне вивчення – альтернатива навчання в класі, при якій студент має можливість вибору способів вивчення матеріалу під керівництвом вчителя.Самоуправління (самоуправление)

спосіб, режим управління підприємством, за яким основні функції управління його діяльністю здійснює саме підприємство, без зовнішнього втручання.

Самоуправління (самоуправление)

спосіб, режим управління підприємством, за яким основні функції управління його діяльністю здійснює саме підприємство, без зовнішнього втручання.

Самофінансування (самофинансирование)

забезпечення науково-технічного, виробничого та соціального розвитку підприємств за рахунок їх власних (зароблених) коштів. За умов С. головним джерелом задоволення потреб підприємства є прибуток або госпрозрахунковий доход. Підприємства, що працюють на засадах С., вносять до бюджету плату за ресурси, а також здійснюють сплати з прибутку за встановленими нормативами і відрахуваннями у центральні фонди та резерви.

Самофінансування (самофинансирование)

забезпечення науково-технічного, виробничого та соціального розвитку підприємств за рахунок їх власних (зароблених) коштів. За умов С. головним джерелом задоволення потреб підприємства є прибуток або госпрозрахунковий доход. Підприємства, що працюють на засадах С., вносять до бюджету плату за ресурси, а також здійснюють сплати з прибутку за встановленими нормативами і відрахуваннями у центральні фонди та резерви.

Санація (оздоровлення) (санация)

система заходів, що проводяться для відвернення банкрутств промислових, торгових, банківських монополій. Здійснюється шляхом злиття підприємств, що знаходяться на межі банкрутства, з більш міцними; випуску нових акцій і облігацій для мобілізації капіталу; збільшення банківських кредитів і надання урядових субсидій; повної або часткової купівлі державою акцій підприємства, що знаходиться на межі банкрутства.

Санація (оздоровлення) (санация)

система заходів, що проводяться для відвернення банкрутств промислових, торгових, банківських монополій. Здійснюється шляхом злиття підприємств, що знаходяться на межі банкрутства, з більш міцними; випуску нових акцій і облігацій для мобілізації капіталу; збільшення банківських кредитів і надання урядових субсидій; повної або часткової купівлі державою акцій підприємства, що знаходиться на межі банкрутства.

Санкціонований доступ

Санкціонований доступ – доступ до програм і даних користувачів, які мають право (повноваження) на ознайомлення або роботу з ними.Санкція (санкция)

визначена державними законодавчими актами, угодами, договорами, контрактами примусова відповідальність за порушення правових, майнових норм, умов договорів, контрактів, що призводить до негативних майнових, фінансових, господарських чи підприємницьких результатів.

Санкція (санкция)

визначена державними законодавчими актами, угодами, договорами, контрактами примусова відповідальність за порушення правових, майнових норм, умов договорів, контрактів, що призводить до негативних майнових, фінансових, господарських чи підприємницьких результатів.

Сарафанне Радіо

Сарафанне Радіо – лабораторія соціального маркетингу www.SarafannoeRadio.org, Веб 2.0 експерт. Піонер моніторингу соціальних мереж. Перший укладач словника термінів соціальних мереж, рейтингів груп у соціальних мережах, і низку оцінок соціальних мереж.Свікі

Свікі cоціальна пошукова система, що адаптує пошук до вибраної тематики та співтовариства, за ключовим словом видається список найбільш релевантних до вибраної тематики сайтів, використовується спільна діяльність учасників співтовариства – користувачі можуть пропонувати теги та сайти для налагодження, показує «хмару» популярних запитів.Світ тісний

Світ тісний – соціальна мережа з пошуковою системою, що дозволяє знайти друзів, колег, однокласників, однокурсників і однодумців. Ручний та автоматичний пошук допомагає користувачам знаходити нову роботу і загальні інтереси. Користувачі мають записні книжки з інформаційним менеджером і автоматичними  змінами  для  актуальності  особистих,  корисних  і  ділових контактів.


Світова ціна (мировая цена)

грошовий вираз міжнародної вартості товару, що реалізується на світовому ринку.

Світова ціна (мировая цена)

грошовий вираз міжнародної вартості товару, що реалізується на світовому ринку.

Світове господарство (мировое хозяйство)

взаємопов’язані і взаємодіючі господарства різних країн світу, що функціонують за погодженими правилами, послідовне їх об’єднання в єдину світову систему.

Світове господарство (мировое хозяйство)

взаємопов’язані і взаємодіючі господарства різних країн світу, що функціонують за погодженими правилами, послідовне їх об’єднання в єдину світову систему.

Світовий ринок (мировой рынок)

1. Сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, що базуються на міжнародному поділі праці та інших факторів виробництва. 2. Сукупність національних ринків країн земної кулі, зв’язаних між собою зовнішньою торгівлею, наданням транспортних послуг або іншими видами економічних відносин.

Світовий ринок (мировой рынок)

1. Сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, що базуються на міжнародному поділі праці та інших факторів виробництва. 2. Сукупність національних ринків країн земної кулі, зв’язаних між собою зовнішньою торгівлею, наданням транспортних послуг або іншими видами економічних відносин.

СВОП (СВОП)

операція по обміну національної валюти на іноземну, що передбачає зобов'язання зворотного обміну через певний строк; здійснюється між центральними банками.

СВОП (СВОП)

операція по обміну національної валюти на іноземну, що передбачає зобов'язання зворотного обміну через певний строк; здійснюється між центральними банками.

СДН

СДН – система дистанційного навчання.СДО (Система Дистанційної освіти)

СДО (Система Дистанційної освіти) – російський аналог терміна LMS (може   вживатися  в   більш   широкому  сенсі   –   як  апаратно-програмний  і пов’язаний з ним організаційний комплекс з надання послуг з дистанційного навчання).СДР (СДР)

скорочена назва спеціальних прав запозичення в Міжнародному валютному фонді. Таким правом наділяється кожна країна-член МВФ, якій відкривається в фонді спеціальний ліміт у грошових одиницях СДР. В межах свого ліміту кожна країна може купувати потрібну їй іноземну валюту в інших країн-членів МВФ, розраховуючись за неї в СДР через фонд.

СДР (СДР)

скорочена назва спеціальних прав запозичення в Міжнародному валютному фонді. Таким правом наділяється кожна країна-член МВФ, якій відкривається в фонді спеціальний ліміт у грошових одиницях СДР. В межах свого ліміту кожна країна може купувати потрібну їй іноземну валюту в інших країн-членів МВФ, розраховуючись за неї в СДР через фонд.

Сегмент ринку (сегмент рынка)

відокремлена і згрупована за певними ознаками частка товарного або регіонального ринку.

Сегмент ринку (сегмент рынка)

відокремлена і згрупована за певними ознаками частка товарного або регіонального ринку.

Сегментація ринку (сегментация рынка)

групування і поділ ринку на окремі частки (сегменти) за певними ознаками: географічними, демографічними, соціальними, професійними, етнографічними тощо.

Сегментація ринку (сегментация рынка)

групування і поділ ринку на окремі частки (сегменти) за певними ознаками: географічними, демографічними, соціальними, професійними, етнографічними тощо.

Сезонні ціни (сезонные цены)

ціни, що змінюються залежно від періоду року, сезонну (сільськогосподарська продукція, одяг, взуття тощо).

Сезонні ціни (сезонные цены)

ціни, що змінюються залежно від періоду року, сезонну (сільськогосподарська продукція, одяг, взуття тощо).

Сектор (сектор)

1. Відділ установи, організації з певною професійною чи виробничою спеціалізацією. 2. Частина народного господарства, яка має економічні чи соціальні окремішності.

Сектор (сектор)

1. Відділ установи, організації з певною професійною чи виробничою спеціалізацією. 2. Частина народного господарства, яка має економічні чи соціальні окремішності.

Сектор державний (сектор государственный)

частина економіки, що керується і контролюється державними органами, перебуває у власності держави.

Сектор державний (сектор государственный)

частина економіки, що керується і контролюється державними органами, перебуває у власності держави.

Сектор економіки (сектор экономики)

значна частина економіки (промисловий, сільськогосподарський тощо).

Сектор економіки (сектор экономики)

значна частина економіки (промисловий, сільськогосподарський тощо).

Сектор приватний (сектор частный)

економічні об’єкти, що перебувають у приватній власності, належать приватному капіталу.

Сектор приватний (сектор частный)

економічні об’єкти, що перебувають у приватній власності, належать приватному капіталу.

Семантичний Веб

Семантичний  Веб  –  це  підхід  до  розвитку  Вебу,  який  полягає  у збагаченні Веб-контенту спеціалізованими мета-даними і створенні засобів для автоматичної обробки цих мета-даних (інтелектуальних програмних агентів), які могли б розпізнавати значення документів з метою виконання складних пошукових завдань користувачів.Сепаратизм (сепаратизм)

політика регіональної економіки, намагання створити свій незалежний ринок, здобути повну економічну самостійність і незалежність від центру.

Сепаратизм (сепаратизм)

політика регіональної економіки, намагання створити свій незалежний ринок, здобути повну економічну самостійність і незалежність від центру.

Серійне виробництво (серийное производство)

обмежене виробництво продукції, товарів серіями, тобто окремими партіями значних розмірів, але не в масовому масштабі.

Серійне виробництво (серийное производство)

обмежене виробництво продукції, товарів серіями, тобто окремими партіями значних розмірів, але не в масовому масштабі.

Серія (серия)

1. Сукупність цінних паперів, банківських білетів, що випущені під одним ідентифікатором. 2 .група однорідних за спільними ознаками товарів, предметів, явищ, дій, понять.

Серія (серия)

1. Сукупність цінних паперів, банківських білетів, що випущені під одним ідентифікатором. 2 .група однорідних за спільними ознаками товарів, предметів, явищ, дій, понять.

Сервіс

Сервіс – сукупність засобів для обслуговування користувачів; набір функцій одного з рівнів програмної структури мережі, що забезпечують доступ до об’єктів вищого рівня через інтерфейс між цими рівнями.Сервіс (сервис)

1. Різновид маркетингової діяльності, спрямованої на надання додаткових послуг у сфері виробництва, підприємницької діяльності. 2. Система і широкий комплекс надання послуг, обслуговування різних побутових потреб населення і підприємств; обслуговування і ремонт транспортних засобів, комп’ютерної техніки.

Сервіс (сервис)

1. Різновид маркетингової діяльності, спрямованої на надання додаткових послуг у сфері виробництва, підприємницької діяльності. 2. Система і широкий комплекс надання послуг, обслуговування різних побутових потреб населення і підприємств; обслуговування і ремонт транспортних засобів, комп’ютерної техніки.

Сервіси

Сервіси – особливі інструменти, які дозволяють не лише знайти потрібні документи, а й зручно працювати з ними.Сервіси Інтернет

Сервіси Інтернет – процеси обслуговування об’єктів Інтернет. Сервіси надаються   користувачам,   програмам,   системам,   рівням,   функціональним блокам. Найбільш поширеними видами є: зберігання даних, передавання повідомлень   і   блоків   даних,   електронна   та   мовна   пошта,   організація   і управління діалогом партнерів, надання з’єднань, проведення сеансів, відео- сервіс. Сервіс здійснюють мережеві служби.Сервер

Сервер / компьютер / узел сети (Host)  Компьютер, на котором находится сервер базы данных, веб-служба или что-то подобное. Обычно используется, когда речь о взаимодействии по сети


Сервер як комп’ютер

Сервер як комп’ютер – це службовий комп’ютер у локальній чи глобальній мережі, що забезпечує функціонування мережі, всі або частину її функцій.Сервер як програма

Сервер як програма – програма, що надає деякі послуги іншим програмам (клієнтам). Зв’язок між клієнтом і сервером зазвичай здійснюється за допомогою передачі повідомлень, часто через мережу, і використовує певний протокол   для   кодування   запитів   клієнта   і   відповідей   сервера.   Серверні програми можуть бути встановлені як на серверному, так і на персональному комп’ютері, кожного разу вони забезпечують виконання певних служб (наприклад, сервер баз даних чи веб-сервер).Сервер1

Сервер1   –  комп’ютер  або  програма,  здатні  надавати  клієнтам  (у  міру надходження від них запиту) деякі мережні послуги.


Сервер2

Сервер2   (англ.  server  –  служба) –  у  комп’ютерній  термінології  слово може  стосуватися  окремого  комп’ютера  чи  програми.  Головною  ознакою  в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати  автономно,  без  втручання  людини,  реагуючи  на  зовнішні  події згідно встановленого програмного забезпечення. Втручання людини відбувається під час встановлення серверу і під час його сервісного обслуговування. Часто це роблять окремі адміністратори серверів з вищою кваліфікацією.Сервер3

Сервер3     –   об’ємний   комп’ютер,   ресурси   якого   використовуються багатьма користувачами.


Сервер4

Сервер4 – об’єкт, що надає сервіс іншим об’єктам за їх запитами. В Інтернеті – комп’ютер, підключений до мережі, або програма, що виконується на ньому, які надають клієнтам доступ до загальних ресурсів та керують цими ресурсами. Найбільш важливими типами серверів є: сервери WWW, призначені для подання взаємопов’язаної мультимедійної інформації та вмісту баз даних; сервери електронної пошти; сервери FTP, призначені для обміну файлами; сервери спілкування в реальному часі (чати); сервери, що забезпечують роботу Інтернет-телефонії; системи трансляції радіо і відео через Інтернет.


Середні витрати (средние издержки)

витрати на одиницю виготовленої продукції. Розрізняють загальні витрати, середні змінні витрати та середні постійні витрати.

Середні витрати (средние издержки)

витрати на одиницю виготовленої продукції. Розрізняють загальні витрати, середні змінні витрати та середні постійні витрати.

Сертифікат (сертификат)

1. У зовнішньоекономічній діяльності С.

Сертифікат (сертификат)

1. У зовнішньоекономічній діяльності С.

Сертифікат ощадний

Сертифікат ощадний – цінний папір, випущений банком, як письмове свідоцтво про депонування грошових коштів, та яке засвідчує право вкладника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та процентів за ним.


Сертифікат якості (сертификат качества)

документ, виданий компетентними державними органами, який характеризує основні параметри якості товару, їх відповідність державним і міжнародним стандартам.

Сертифікат якості (сертификат качества)

документ, виданий компетентними державними органами, який характеризує основні параметри якості товару, їх відповідність державним і міжнародним стандартам.

Сертифікації відкритих ключів

Сертифікації відкритих ключів – процедура підтвердження особи власника відкритого ключа в Центрі сертифікації.Сертифікація

Сертифікація – процедура посвідчення якогось факту.


Сертифікація (сертификация)

1. Підтвердження відповідностей якісних характеристик рівню, який вимагається стандартом якості. 2. Процедура отримання сертифіката.

Сертифікація (сертификация)

1. Підтвердження відповідностей якісних характеристик рівню, який вимагається стандартом якості. 2. Процедура отримання сертифіката.

Симетричне шифрування

Симетричне шифрування – шифрування, яке проводиться тим самим ключем, що й розшифрування.Синдикат (синдикат)

одна з форм договірного об’єднання картельного типу підприємців окремої галузі виробництва з метою супротиву монополії шляхом захоплення ринку і спеціалізації виробництва та сільського збуту товарів за єдиними цінами через єдину торговельну організацію, яка звичайно організовується у формі акціонерного товариства.

Синдикат (синдикат)

одна з форм договірного об’єднання картельного типу підприємців окремої галузі виробництва з метою супротиву монополії шляхом захоплення ринку і спеціалізації виробництва та сільського збуту товарів за єдиними цінами через єдину торговельну організацію, яка звичайно організовується у формі акціонерного товариства.


Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все