Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все

Т

ТV-термінологія дистанційного навчання

ТV-термінологія дистанційного навчання – базується на використанні телевізійних лекцій з консультаціями у викладачів –консультантів.Тіньова економіка (теневая экономика)

сукупність необлікованих, нерегламентованих, а також протиправних видів діяльності по виробництву товарів і наданню послуг. Сектор Т.е. умовно поділяють на два напрямки діяльності. До першого відноситься діяльність, яка здійснюється напівлегально,

Таємниця вкладу (тайна вклада)

одне із основних прав, і що надаються вкладникам статутами банків. Установи банків зберігають у таємниці відомості про вкладників. Такі відомості даються за письмовими запитами нотаріальних, слідчих, судових органів, органів дізнання у встановленому законодавством порядку. За порушення Т.в. працівники банків несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Таємниця підприємницька (тайна предпринимательская)

зберігання в інтересах фірми таємниці від конкурентів винаходів, секретів виробництва, ноу-хау, методів управління фінансами, маркетингом тощо.

Табель (табель)

таблиця, список будь-чого в певному порядку; дошка з жетонами для обліку явки на роботу робітників і службовців.

Таблиці маршрутизації

Таблиці маршрутизації – електронні бази даних, в яких містяться вказівки, куди саме відсилати той чи інший пакет інформації, якщо він відсилається тією або іншою адресою.Таблиці рішень (таблицы решений)

таблиці, що розкривають правила логічних дій у процесі виконання роботи залежно від вихідних умов. Дають змогу враховувати можливість багатоваріантних підприємницьких дій залежно від вихідних параметрів роботи.

Табличний курсор

Табличний курсор – робоча, поточна комірка, виокремлена рамкою.Табличний процесор Excel

Табличний процесор Excel – це пакет прикладних програм, орієнований на опрацювання даних, поданих у табличній формі.ТАБУ

ТАБУ – набір інструментів, що дозволяють користувачам самостійно ставити на сторонні платформи виносні елементи сайту / блогу. До виносних елементів можна віднести інформери, що показують динаміку будь-якого показника (наприклад кількість відвідувачів за період часу), результати тестів, пройти які можна на сайті-джерелі і т.ін. Сайт, який надає відвідувачам такі інструменти, отримує додатковий трафік - нових відвідувачів, що прийшли за посиланням на нього.ТАБУЛА РАСА

ТАБУЛА РАСА - [лат. tabula rasa - вискоблена (чиста) дошка] — вощена дощечка, якою користувалися для письма давні греки і римляни. Написане на ній легко стиралося. Вислів «зробити з чогось tabula rasa» означає звести нанівець, перекреслити щось. Термін «табула раса» вживається також щодо дитини як об'єкта виховання, щодо людського розуму, свідомості, душі, яка вміщує у собі враження від зовн. світу. Цим висловом послуговувався Арістотель («Проблемата»), Дж. Локк («Дослід про людський розум») та ін. У міжнар. праві — концепція, згідно з якою нова д-ва будує свої правовідносини з «чистого аркуша», на свій розсуд. Прикладом обмеженого застосування цієї концепції у сучасному міжнар. праві є інститут правонаступництва. Так, у Віденській конвенції про правонаступницво держав стосовно договорів 1978 зазначається, що нова незалежна д-ва не зобов'язана зберігати в силі будь-який договір або ставати його учасником лише тому, що на момент правонаступництва цей договір був чинним щодо території, яка є об'єктом правонаступництва (ст. 16). Водночас Конвенція дає можливість новим незалежним д-вам брати участь у багатостор. договорах, значна кількість яких є джерелом норм заг. міжнар. права. Певною мірою концепцію Т. р. використано й у Віденській конвенції про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів 1983. Одне з положень цієї Конвенції передбачає: якщо правонаступником є нова незалежна д-ва, ніякий держ. борг державипопередниці не переходить до неї, за винятком випадків, коли нова незалежна д-ва дасть на це згоду шляхом укладання угоди (ст. 38). Застосування Т. р. може бути тільки обмеженим і тільки у певних ситуаціях. Згідно з Конвенцією 1978 нова держава-правонаступниця має виконувати обов'язки, котрі, якщо містяться навіть у невизнаних нею договорах, однак мають силу для неї на основі міжнар. права (ст. 5). Йдеться насамперед про імперат. норми міжнар. права, ін. загальновизнані норми, які лежать в основі життєдіяльності сучас. міжнар. співробітництва.


Таггінг

Таггінг –  процес маркування  даних, таких  як  фотографії,  пости,  веб- сторінки або відео представниками співтовариства з метою полегшити класифікацію контенту і зробити пошук даних легше, прозоріше.Таймінг (тайминг)

біржовий термін, що означає найсприятливіший момент для купівлі або продажу акцій.

Тайпосквоттинг

Тайпосквоттинг (type squatting) – різновид кіберсквоттингу, який зводиться до реєстрації в Інтернеті імен, близьких за написанням до імен відомих і добре розкручених ресурсів. У даному випадку шахраї розраховують на те, що користувач при наборі адреси помилиться і в результаті потрапить на сайт,    наприклад,    з    рекламними    банерами.    Прикладами    співзвучних торгівельним маркам корпорації Microsoft можуть бути, наприклад, такі імена сайтів: windowslivecare.com і msnmesnger.com.


Такса (такса)

конкретно визначений органами або недержавними організаціями єдиний рівень цін на товари, оплату праці та послуги.

Таксономія

Таксономія – це дерево класифікацій. Найвідоміша з таксономій в освітньому середовищі – таксономія Блума. Таксономія Блума структурувала педагогічні цілі і завдання, розбивши їх на три основні сфери: когнітивну (про знання і мислення), афектну (про почуття й емоції) і психомоторну (про роботу руками та інструментами).Тактика маркетингу (тактика маркетинга)

розроблення і реалізація цілей фірми щодо кожного товару на заданий проміжок часу; формується на основі стратегії маркетингу й динаміки реальної поточної ринкової ситуації.

Тантьєма (тантьема)

додаткова винагорода із чистого прибутку, що виплачується членам правлінь, директорам, керівним службовцям акціонерних товариств, банків, фінансових компаній та ін. Розмір Т. встановлюється в процентах від чистого прибутку.

Тара (тара)

1. Місткість для збереження, пакування і транспортування товарів, товарне упакування. 2. Різниця між загальною вагою товару з упаковкою (брутто) і чистою вагою (нетто), тобто вага упаковки товару.

Тариф (тариф)

ставка сплати (тарифна ставка) за працю та різноманітні послуги, що надаються підприємствам і населенню.

Тарифікація (тарификация)

встановлення тарифів на послуги і ставок оплати праці.

Тарифні коефіцієнти (тарифные коефициенты)

елемент порозрядної диференціації тарифних ставок тарифної сітки, який є відношенням розміру тарифної ставки кожного наступного розряду тарифної сітки до розміру тарифної ставки першого розряду.

Тарифна сітка (тарифная сетка)

сукупність кваліфікаційних тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими визначається розмір тарифних ставок оплати праці працівників у залежності від складності виконуваних робіт та кваліфікації працівників.

Тарифна система (тарифная система)

сукупністю взаємопов'язаних елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик Т. с. використовується для розподілу робіт і працівників залежно від їх, відповідно, складності та кваліфікації за розрядами тарифної сітки і є основою формування та регулювання (диференціації) заробітної плати. При т.с. діють дві форми оплати праці працівників - відрядна і почасова, які включають ряд систем для різних організаційно-технічних умов виробництва.

Тарифна ставка (тарифная ставка)

елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все