Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Ш

Шаблон

Шаблон - бібліотека стилів, яка визначає основну структуру документа і містить його налаштування: елементи автотексту, шрифти, необхідні поєднання клавіш, макроси, меню, параметри сторінки, форматування і стилі.


Шаблон сайту

Шаблон  сайту -  сукупність  оформлених  і  зверстаних  HTML-сторінок, графічних  та  службових  файлів.  Шаблони  сайтів  складаються  з  графічних файлів дизайну, статичних html-сторінок і файлів таблиці  стилів (CSS), а в деяких випадках ще і Flash-технологій.


Шаблон (шаблон)

взірець, еталон, штамп, що його наслідують сліпо, механічно, нетворчо, некритично.

Шанс (шанс)

імовірність успіху, здійснення будь-яких намірів, планів, можлива удача.

Шантаж (шантаж)

різновид здирства, який полягає у вимозі передачі майна (майнових прав) або здійснення будь-яких дій майнового характеру під загрозою розго¬лошення компрометуючої інформації.

Шахова оборотна відомість (шахматная оборотная ведомость)

форма відображення і періодичного узагальнення бухгалтерських записів в розрізі кореспондуючих синтетичних рахунків. Ш.о.в. 

для запису за кредитовими рахунками. В місцях перехрещення колонок і рядків наводяться суми (обороти) всіх операцій за вказаними кореспондуючими рахунками. Одноразовим записом здійснюється подвійне відображення операцій.


Швидкість обігу грошей (скорость обращения денег)

кількість обертів на рік, яку кожна грошова одиниця із загальної їх маси, що перебуває в обігу, здійснює в процесі придбання товарів. Обчислюється як відношення номінального національного продукту до маси грошей в обігу.

Шеф (шеф)

начальник, керівник підприємства, установи.

Шефство (шефство)

форма благодійництва, громадської діяльності, систематичної допомоги, що надається однією особою (юридичною чи фізичною) іншій.

Шифр рахунків (шифр счетов)

1. Присвоєний, уніфікований, власний код рахунків бухгалтерського обліку, банківської системи. 2. Номер, що його визначено планом рахунків бухгалтерського обліку для кожного синтетичного рахунку.

Шифр товару (шифр товара)

сукупність умовних літер, знаків, позначок, з допомогою яких дається кодова характеристика товару: належність до певної товарної групи, назва виробника, споживачі і технічні можливості, розміри тощо з метою спрощення товарної класифікації, уніфікації, механізації обліку.

Шифрування інформації

Шифрування інформації – взаємно однозначне математичне (криптографічне) перетворення, що залежить від ключа (секретний параметр перетворення),   який  ставить  у  відповідність  блоку  відкритої  інформації, представленої в деякому цифровому кодуванні, блок шифрованої інформації, також представленої у цифровому кодуванні.


Шкідливий мульт

Шкідливий мульт –  використовується для образ на форумі, виставлення оцінки «1» фотографіям на Однокласниках та вчинення інших шкідливих вчинків.


Шкідництво (вредительство)

злочин, спрямований на підрив економіки, грошової системи, а також діяльність державних чи інших організацій з метою ослаблення країни.

Шкода матеріальна (ущерб материальный)

майнові або грошові втрати внаслідок невиконання або неналежного виконання покладених на працівників функцій, порушення господарського договору іншими підприємствами або внаслідок стихійного лиха.

Шлюз1

Шлюз1   –  електронний  пристрій  і  відповідне  програмне  забезпечення, призначений для організації зв’язку між двома різнорідними мережами.


Шлюз2

Шлюз2 – програма, призначена для з’єднання двох мереж, що використовують різні протоколи, завдяки якій здійснюється обмін даними між ними. Перед передачею даних з однієї мережі в іншу, програма їх перетворює, забезпечуючи сумісність протоколів.


Шлях до книги

Шлях до книги - послідовність папок, яка вказує, де знаходиться книга


Шоуїнг (шоуинг)

термін рекламного бізнесу, що означає межі охоплення певної місцевості. автотраси засобами реклами, розміщеної на плакатах, щитах, панелях.

Шпигунство промислове (шпионаж промышленный)

таємне збирання інформації викрадення документів, матеріалів, зразків, які становлять виробничу, промислову, технічну, комерційну, службову таємницю, з метою подолати конкурента, завоювати ринок тощо.

Штатний розпис (штатное расписание)

документ, що встановлює для даної установи, організації або підприємства структуру адміністративно-управлінського апарату, штат і посадові оклади.

Штраф (штраф)

грошове стягнення за порушення зобов'язань за договором. У зовнішньоекономічних відносинах Ш. сплачується за порушення строків поставки товару або надання послуг, некомплектність поставки, за поставку товарів низької якості або в упаковці; що не відповідає вимогам, за порушення інших умов, які передбачені відповідним договором. Строк давності позову, для стягнення Ш.

Штрафні санкції (штрафные санкции)

передбачені договором, документально зафіксовані види й рівні штрафу, що стягується з осіб, які порушили умови, зобов’язання за контрактом.

Штрихове кодування товару (штриховое кодирование товара)

нанесення штрихових міток на товар, які утворюють штриховий код; по ньому можна встановити вид товару, його належність до певної товарної групи, якісні характеристики, споживчі властивості, технічні параметри тощо.

Штучний інтелект

Штучний інтелект – здатність прикладного процесу виявляти властивості, асоційовані з розумною поведінкою людини.


Штучний інтелект (Artificial intelligence)

Штучний інтелект (Artificialintelligence) - розділ інформатики, що займається формалізацією методів постановки та рішення задач, які нагадують методи, що використовує людина.


Штучний розум

Штучний розум – гіпотетична технічна система, здатна виявляти властивості, ідентичні розумному мисленню і поведінці людини. На відміну від систем штучного інтелекту, не тільки оперує готовими знаннями, а й творить (створює) нові знання.


Шум

Шум - це невпорядковані коливання різної фізичної природи, які відрізняються  складністю  тимчасової  і  спекторальної  структури.  Під акустичним шумом розуміють різного роду небажані перешкоди сприйняттю мовлення, музики і т. ін. Джерелами акустичного шуму можуть бути будь-які коливання  у  твердих,  рідких  і  газоподібних  середовищах.  Основні  джерела шуму - різні двигуни і механізми. Радіовекторні шуми - це випадкові коливання струмів і напруг у радіоелектронних пристроях. Досить часто шум являє собою суміш випадкових і періодичних коливань. В ряді випадків шумометр використовують  як  джерело  інформації.  Наприклад,  у  військово-морській техніці по шуму, який створюється на ходу підводними човнами і надводними кораблями, їх знаходять і переміщують, в радіоастрономії по шуму в певних діапазонах частот досліджують радіовипромінення зірок. Шумоподібні сигнали застосовуються в радіо й акустичній техніці для різноманітних вимірювань.